Corporate Indicators

1 - KURUMA AİT BİLGİLER

1.1 - Birim Sayıları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG1.1.1 Fakülte sayısı KD1.1.1 Fakülte sayısı ActiveHEQC
KG1.1.2 Enstitü sayısı KD1.1.2 Enstitü sayısı ActiveHEQC
KG1.1.3 Yüksekokul Sayısı KD1.1.3 Yüksekokul sayısı ActiveHEQC
KG1.1.4 Meslek Yüksekokulu Sayısı KD1.1.4 Meslek Yüksekokulu sayısı ActiveHEQC
KG1.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı KD1.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sayısı ActiveHEQC
KG1.1.6 Araştırma Merkezlerinin Sayısı KD1.1.6 Araştırma Uygulama Merkezlerinin sayısı ActiveHEQC
KG1.1.7 Önlisans Program Sayısı KD1.1.7 Önlisans program sayısı ActiveHEQC
KG1.1.8 Lisans Program Sayısı KD1.1.8 Lisans program sayısı ActiveHEQC
KG1.1.9 Yüksek Lisans Program Sayısı KD1.1.9 Yüksek lisans program sayısı ActiveHEQC
KG1.1.10 Doktora Program Sayısı KD1.1.10 Doktora program sayısı ActiveHEQC
KG1.1.11 Sanatta yeterlilik program sayısı KD1.1.11 Sanatta Yeterlilik Program Sayısı ActiveHEQC

1.2 - Fiziki Alanlar

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG1.2.1 Eğitim alanları (derslik vb.) miktarı (m2) KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı ActiveHEQC
KG1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) ActiveHEQC
KG1.2.3 İdari alanların miktarı KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) ActiveHEQC
KG1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) ActiveHEQC
KG1.2.5 Toplam alanların miktarı (m2) KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) - KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) - KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı ActiveHEQC
KG1.2.6 Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı ActiveHEQC

1.3 - Öğrenci Sayıları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.2 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.3 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.3 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.4 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.4 Sağlık bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.5 Sağlık bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.5 Açıköğretimdeki öğrenci sayısı KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.6 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı KD1.3.40 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı (doktora) - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.39 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı (yüksek lisans) - KD1.3.38 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı (lisans) - KD1.3.37 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı (önlisans) ActiveHEQC
KG1.3.7 Toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.8 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.6 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.9 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.7 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.10 Sağlık bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.8 Sağlık bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.12 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.13 Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.14 Toplam doktora öğrenci sayısı KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG1.3.15 Toplam yüksek lisans mezun sayısı KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı ActiveHEQC
KG1.3.16 Doktora mezun sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı ActiveHEQC
KG1.3.17 Toplam mezun sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı - KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı ActiveHEQC
KG1.3.18 Önlisans mezun sayısı KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı ActiveCOHE
KG1.3.19 Lisans mezun sayısı KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı ActiveCOHE
KG1.3.20 Üniversiteden ayrılan toplam yıllık öğrenci sayısı KD1.3.32 Üniversiteden ayrılan toplam yıllık öğrenci sayısı ActiveCOHE
KG1.3.21 Üniversiteden ayrılan ön lisans öğrenci sayısı KD1.3.41 Üniversiteden ayrılan önlisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG1.3.22 Üniversiteden ayrılan lisans öğrenci sayısı KD1.3.42 Üniversiteden ayrılan lisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG1.3.23 Üniversiteden ayrılan yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.43 Üniversiteden ayrılan yüksek lisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG1.3.24 Üniversiteden ayrılan doktora öğrenci sayısı KD1.3.44 Üniversiteden ayrılan doktora öğrenci sayısı PassiveHEQC

1.4 - Personel Sayıları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG1.4.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG1.4.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG1.4.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG1.4.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG1.4.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG1.4.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG1.4.9 Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG1.4.10 Yabancı uyruklu öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG1.4.11 Toplam öğretim elemanı sayısı KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG1.4.12 Toplam idari personel sayısı KD1.4.12 İdari personel sayısı ActiveHEQC
KG1.4.13 Önlisans programlardaki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG1.4.15 Lisans programlardaki öğretim üyesi sayısı KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG1.4.16 Lisans programlarındaki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG1.4.17 Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG1.4.18 İdari personel sayısı/Toplam öğrenci sayısı KD1.4.12 İdari personel sayısı KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC


2 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

2.1 - Kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG2.1.1 Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.1 Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi ActiveHEQC
KG2.1.2 Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.2 Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi ActiveHEQC
KG2.1.3 Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.3 Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi ActiveHEQC
KG2.1.4 Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.4 Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi ActiveHEQC

2.2 - Kalite Komisyonunun Faaliyetleri

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG2.2.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurumda düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı KD2.2.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurumda düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı ActiveHEQC
KG2.2.2 Kurumun iç paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) KD2.2.2 Kurumun iç paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG2.2.3 Kurumun dış paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) KD2.2.3 Kurumun dış paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG2.2.4 Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı KD2.2.4 Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı ActiveHEQC
KG2.2.5 Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı KD2.2.5 Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı ActiveHEQC


3 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM

3.1 - Eğitim-Öğretim kadrosu

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.1.1 Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik düzenlenen program sayısı KD3.1.1 Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik düzenlenen program sayısı ActiveHEQC
KG3.1.2 Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi KD3.1.2 Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Üyesi Sayısı ActiveHEQC
KG3.1.3 Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi programından memnuniyet oranı (% olarak) KD3.1.3 Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi programından memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG3.1.4 Öğretim üyesi değerlendirme anketi ortalaması (öğrenci değerlendirmeleri) KD3.1.4 Öğretim üyesi değerlendirme anketi ortalaması ActiveCOHE
KG3.1.5 Akademik danışman değerlendirme anketi ortalaması (öğrenci değerlendirmeleri) KD3.1.5 Akademik danışman değerlendirme ortalaması ActiveHEQC
KG3.1.6 Tez yönetimi (devam eden yüksek lisans ve doktora tez yönetimleri) KD3.7.2 Tez yönetimi (devam eden yüksek lisans ve doktora tez yönetimleri) ActiveHEQC
KG3.1.7 Ders veren öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması KD3.16.1 Öğretim üyelerinin 2 dönemlik haftalık toplam ders yükü miktarı ActiveHEQC
KG3.1.8 EUS sınavında yerleşen mezun sayısı/DUS sınavına giren mezun sayısı KD3.17.5 EUS sınavında yerleşen mezun sayısı KD3.17.4 DUS sınavına giren mezun sayısı ActiveHEQC
KG3.1.9 Lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı/Öğretim elemanı sayısı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG3.1.10 Lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı/Öğretim üyesi sayısı KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG3.1.16 Öğretim elemanı değişim programlarından toplam giden öğretim elemanı sayısı KD3.10.12 Mevlana giden öğretim elemanı sayısı - KD3.10.6 Erasmus giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) ActiveHEQC

3.2 - Programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.2.1 Akredite program sayısı KD3.2.1 YKS Yüksek Öğretim Programları ve kontenjanları kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısı ActiveHEQC
KG3.2.2 Akredite olmayan programlarda sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan program sayısı KD3.2.2 Akredite olmayan programlarda sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan program sayısı PassiveHEQC
KG3.2.3 Akran değerlendirmesi yapılan program sayısı (akredite olmayan) KD3.2.3 Akran Değerlendirilmesi Yapılan Program Sayısı (Akredite Olmayan Programlar Arasında) ActiveCOHE
KG3.2.4 İş dünyasının mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet düzeyi KD3.2.4 İş dünyasının, mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet düzeyi ActiveCOHE
KG3.2.5 Öz değerlendirme yapılan program sayısı KD3.2.5 Öz değerlendirme yapılan program sayısı ActiveHEQC
KG3.2.6 TUS sınavında yerleşen mezun sayısı/TUS sınavına giren mezun sayısı KD3.17.1 TUS sınavında yerleşen mezun sayısı KD3.17.2 TUS sınavına giren mezun sayısı ActiveHEQC
KG3.2.7 DUS sınavında yerleşen öğrenci sayısı/DUS sınavına giren mezun sayısı KD3.17.3 DUS sınavında yerleşen mezun sayısı KD3.17.4 DUS sınavına giren mezun sayısı ActiveHEQC

3.3 - Programların tasarımı ve onayı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.3.1 Program bilgi paketini tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora programı sayısı KD3.3.1 Program bilgi paketini tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora programı sayısı ActiveHEQC
KG3.3.2 İş yükü temeli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı KD3.3.2 İş yükü temeli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı PassiveHEQC
KG3.3.3 Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı KD3.3.3 Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı (%) ActiveHEQC
KG3.3.4 Program bilgi paketi tamamlanmış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora program sayısı/Toplam program sayısı KD3.3.1 Program bilgi paketini tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora programı sayısı KD1.1.7 Önlisans program sayısı - KD1.1.11 Sanatta Yeterlilik Program Sayısı - KD1.1.10 Doktora program sayısı - KD1.1.9 Yüksek lisans program sayısı - KD1.1.8 Lisans program sayısı ActiveHEQC

3.4 - Lisans programlarına kabul edilen öğrencinin niteliği

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.4.1 Lisans programlarına giriş sıralamasının ortalaması KD3.4.1 Lisans programlarına giriş sıralamasının ortalaması ActiveHEQC
KG3.4.2 Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili lisans programına başvuran öğrenci sayısı KD3.4.2 Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı KD3.4.3 Tercihleri arasında ilgili lisans programına başvuran öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.5 - Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.5.1 Çift ana dala izin veren lisans programı sayısı KD3.5.1 Çift ana dala izin veren lisans programı sayısı ActiveHEQC
KG3.5.2 Yan dala izin veren lisans programı sayısı KD3.5.2 Yan dala izin veren lisans programı sayısı ActiveHEQC

3.6 - Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.6.1 Çift ana dal öğrenci sayısı KD3.6.1 Çift ana dal öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.6.2 Yan dal öğrenci sayısı KD3.6.2 Yan dal öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.6.3 Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı/Toplam lisans öğrenci sayısı KD3.6.1 Çift ana dal öğrenci sayısı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.6.5 Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı/Toplam lisans öğrenci sayısı KD3.6.2 Yan dal öğrenci sayısı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.7 - Yüksek lisans programları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.7.1 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı / Yüksek lisans mezun olması gereken öğrenci sayısı KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG3.7.2 Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı KD3.7.3 Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı KD3.7.4 Yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.8 - Doktora programları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.8.1 Doktora programından mezun öğrenci sayısı / Doktora programından mezun olması gereken öğrenci sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG3.8.2 Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programına başvuran öğrenci sayısı KD3.8.4 Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı KD3.8.3 Doktora programına başvuran öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.9 - Disiplinlerarası lisansüstü program oranı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.9.1 Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı KD3.9.1 Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı ActiveHEQC
KG3.9.2 Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı KD3.9.2 Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı ActiveHEQC
KG3.9.3 Disiplinlerarası toplam doktora program sayısı KD3.9.3 Disiplinlerarası doktora program sayısı ActiveHEQC

3.10 - Uluslararasılaşma

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.10.1 URAP sıralaması KD3.10.1 URAP sıralaması ActiveHEQC
KG3.10.2 Webometrics KD3.10.2 Webometrics ActiveHEQC
KG3.10.3 Erasmus gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) KD3.10.3 Erasmus gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) ActiveHEQC
KG3.10.4 Erasmus gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) KD3.10.4 Erasmus gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) ActiveHEQC
KG3.10.5 Erasmus giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) KD3.10.5 Erasmus giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) ActiveHEQC
KG3.10.6 Erasmus giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) KD3.10.6 Erasmus giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) ActiveHEQC
KG3.10.7 Farabi gelen öğrenci sayısı KD3.10.7 Farabi gelen öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.8 Farabi giden öğrenci sayısı KD3.10.8 Farabi giden öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.9 Mevlana gelen öğrenci sayısı KD3.10.9 Mevlana gelen öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.10 Mevlana giden öğrenci sayısı KD3.10.10 Mevlana giden öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.11 Mevlana gelen öğretim elemanı sayısı KD3.10.11 Mevlana gelen öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.10.12 Mevlana giden öğretim elemanı sayısı KD3.10.12 Mevlana giden öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.10.13 Öğrenci değişim programlarından toplam gelen öğrenci sayısı KD3.10.7 Farabi gelen öğrenci sayısı - KD3.10.3 Erasmus gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) - KD3.10.9 Mevlana gelen öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.14 Öğrenci değişim programlarından toplam giden öğrenci sayısı KD3.10.5 Erasmus giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) - KD3.10.8 Farabi giden öğrenci sayısı - KD3.10.10 Mevlana giden öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.10.15 Öğretim elemanı değişim programlarından toplam gelen öğretim elemanı sayısı KD3.10.11 Mevlana gelen öğretim elemanı sayısı - KD3.10.4 Erasmus gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) ActiveHEQC

3.11 - Mezun bilgileri dağılımı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.11.1 İşe yerleşmiş mezun sayısı KD3.11.1 İşe yerleşmiş mezun sayısı ActiveHEQC
KG3.11.2 Mezun derneğine üye sayısı KD3.11.2 Mezun derneğine üye sayısı PassiveHEQC
KG3.11.3 Mezunlar arasında lisansüstü öğrenime devam etme oranı KD3.11.3 Mezunlar arasında lisansüstü öğrenime devam edenlerin sayısı KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı ActiveCOHE

3.12 - Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı KD3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı KD3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı KD3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı KD3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı KD3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı KD3.12.7 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı KD3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı - KD3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı - KD3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı - KD3.12.7 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı - KD3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı - KD3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı - KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.13 - Öğrenci başına düşen derslik alanı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı / Lisans öğrenci sayısı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı / Önlisans öğrenci sayısı KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı PassiveHEQC
KG3.13.3 Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı PassiveHEQC

3.14 - Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kaynak sayısı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.14.1 Kurum kütüphanesinde mevcut (basılı) toplam kaynak sayısı/Toplam öğrenci sayısı KD3.14.1 Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.14.2 (E-kaynak)/(Öğrenci Sayısı) oranı KD3.14.2 E-kaynak sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC

3.15 - Öğrenci oranları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.15.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG3.15.3 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı KD3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı KD3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.6 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG3.15.5 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı KD3.15.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.8 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.15.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı KD3.15.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.9 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG3.15.7 Önlisans programların öğrenci sayısı / Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı KD1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG3.15.8 Lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı / Lisans programlarındaki öğrenci sayısı KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.15.9 Lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.15.10 Toplam öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG3.15.11 Doktora mezun sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG3.15.12 Doktora programındaki öğrenci sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG3.15.13 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG3.15.14 Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG3.15.15 Doktora öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveCOHE


4 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

4.1 - Öğretim üyesi başına yayın oranları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.1.1 SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı - KD4.1.4 Öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG4.1.2 Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.1.3 Bilimsel yayın puanı KD4.1.3 Bilimsel yayın puanı KD4.1.2 Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı - KD4.1.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) - KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı - KD4.1.4 Öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) ActiveHEQC

4.2 - Atıf oranları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.2.1 Atıf puanı KD8.2.2 SCI, SCI-expanded, SSCI ve A&HCI endekslerinde taranan dergilerde yer alan OMÜ adresli atıf sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC

4.3 - Desteklenen projelerin dağılımı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.3.1 Tamamlanan ortalama yıllık dış destekli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.1 Tamamlanan yıllık dış destekli proje sayısı KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.3.3 Tamamlanan dış destekli projelerin toplam bütçesi KD4.3.3 Tamamlanan dış destekli projelerin toplam bütçesi ActiveHEQC
KG4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı ActiveHEQC
KG4.3.5 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi / Devam eden dış destekli proje sayısı KD4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi KD4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı ActiveHEQC
KG4.3.6 Tamamlanan yıllık kontratlı proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.5 Tamamlanan yıllık kontratlı proje sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı PassiveHEQC
KG4.3.7 Devam eden yıllık kontratlı proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.6 Devam eden yıllık kontratlı proje sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı PassiveHEQC
KG4.3.8 Tamamlanan yıllık kontratlı projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.7 Tamamlanan yıllık kontratlı projelerin toplam bütçesi KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı PassiveHEQC
KG4.3.9 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.8 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.3.10 Devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.9 Devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.3.11 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.10 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.3.12 Devam eden uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.11 Devam eden uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG4.3.13 Tamamlanan dış destekli projelerin ortalama yıllık toplam bütçesi KD4.3.3 Tamamlanan dış destekli projelerin toplam bütçesi ActiveHEQC
KG4.3.14 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi KD4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi ActiveHEQC
KG4.3.15 Uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi KD4.3.10 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi ActiveHEQC

4.4 - Bilimsel çalışma gruplarının sayısı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.4.1 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG4.4.2 Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.4.3 Doktora mezun sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.4.4 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki alan sayısı KD4.4.1 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki alan sayısı ActiveHEQC
KG4.4.5 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı KD4.4.2 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı ActiveHEQC

4.5 - Patent belgesi sayısı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.5.1 Yıllık ulusal patent belge sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.5.1 Ulusal patent belge sayısı KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG4.5.2 Yıllık uluslararası patent belge sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.5.2 Uluslararası patent belge sayısı KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) ActiveHEQC
KG4.5.3 Yıllık faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı/öğretim üyesi sayısı KD8.2.3 Faydalı model sayısı - KD8.2.4 Endüstriyel tasarım sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC

4.6 - Teknopark'da faal firma sayısı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.6.1 Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı KD4.6.1 Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı ActiveHEQC

4.7 - Ödül

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG4.7.1 TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğreti üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) KD4.7.1 TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) ActiveHEQC
KG4.7.2 Uluslararası ödüller KD4.7.2 Uluslararası ödüller ActiveCOHE


5 - TOPLUMSAL KATKI

5.1 - Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinlikler

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG5.1.1 Bütçesi olan ve kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin sayısı KD5.1.1 Bütçesi olan ve kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin sayısı ActiveCOHE
KG5.1.2 Öğrenci kulüpleri faaliyetleri KD5.1.2 Öğrenci kulüpleri faaliyetleri sayısı PassiveHEQC
KG5.1.3 SEM yıllık eğitim saati KD5.1.3 SEM yıllık eğitim saati ActiveHEQC
KG5.1.4 Öğrenci kulüp (topluluk) sayısı KD5.1.4 Öğrenci toplulukları sayısı ActiveCOHE
KG5.1.5 Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı KD5.1.5 Öğrenci toplulukları faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG5.1.6 Öğrenci proje ekipleri (güneş arabası, hidromobil, İHA, elektrikli araç vb.) sayısı KD5.1.6 Öğrenci proje ekipleri sayısı (Güneş arabası, hidromobil, İHA, Elektrikli araç vb.) ActiveHEQC
KG5.1.7 Bütçesi olan ve sanayi işbirliği ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı KD5.1.7 Bütçesi olan ve sanayi işbirliği ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı ActiveHEQC
KG5.1.8 Bütçesi olan ve kamu kurumları ile yürüttülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı KD5.1.8 Bütçesi olan ve kamu kurumları ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı ActiveHEQC
KG5.1.9 SEM yıllık eğitim alan kişi sayısı KD5.1.9 Yıllık eğitim alan kişi sayısı ActiveHEQC
KG5.1.10 Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (bütçesi olan-olmayan) KD5.1.11 Kurumun kendi yürüttüğü bütçesi olmayan sosyal sorumluluk projelerinin sayısı - KD5.1.1 Bütçesi olan ve kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin sayısı ActiveHEQC


6 - YÖNETİM SİSTEMİ

6.1 - Üniversite gelir dağılımı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG6.1.1 Alınan bağış ve yardımlar KD6.1.1 Bağışlar PassiveHEQC
KG6.1.2 Diğer yurtiçi kaynaklı gelirler KD6.1.2 Diğer yurtiçi kaynaklı gelirler PassiveHEQC
KG6.1.3 Hazine geliri KD6.1.3 Hazine geliri PassiveHEQC
KG6.1.4 Öz gelirler KD6.1.4 Öz gelirler PassiveHEQC
KG6.1.5 Sanayi gelirleri KD6.1.5 Sanayi gelirleri PassiveHEQC
KG6.1.6 Yedek ödenekler KD6.1.6 Yedek ödenekler PassiveHEQC
KG6.1.7 Yurtdışı kaynaklı gelirler KD6.1.7 Yurtdışı kaynaklı gelirler PassiveHEQC
KG6.1.8 Merkezi bütçe KD6.1.8 Merkezi bütçe ActiveHEQC
KG6.1.9 Öğrenci gelirleri KD6.1.9 Öğrenci gelirleri ActiveHEQC
KG6.1.10 Araştırma gelirleri KD6.1.10 Araştırma gelirleri ActiveHEQC
KG6.1.11 Topluma hizmet gelirleri KD6.1.11 Topluma hizmet gelirleri ActiveHEQC
KG6.1.12 Bağışlar KD6.1.1 Bağışlar ActiveHEQC

6.2 - Üniversite gider dağılımı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG6.2.1 Cari transfer giderleri KD6.2.1 Cari transfer giderleri PassiveHEQC
KG6.2.2 Eğitim giderleri KD6.2.2 Eğitim giderleri PassiveHEQC
KG6.2.3 Mal ve hizmet giderleri KD6.2.3 Mal ve hizmet giderleri PassiveHEQC
KG6.2.4 Personel giderleri KD6.2.4 Personel giderleri PassiveHEQC
KG6.2.5 Sağlık giderleri KD6.2.5 Sağlık giderleri PassiveHEQC
KG6.2.6 Sermaye giderleri KD6.2.6 Sermaye giderleri PassiveHEQC
KG6.2.7 Sosyal güvenlik giderleri KD6.2.7 Sosyal güvenlik giderleri PassiveHEQC
KG6.2.8 Spor giderleri KD6.2.8 Spor giderleri PassiveHEQC
KG6.2.9 Topluma hizmet giderleri KD6.2.10 Topluma hizmet giderleri ActiveHEQC
KG6.2.10 Yönetim giderleri KD6.2.11 Yönetim giderleri ActiveHEQC
KG6.2.11 Yatırım giderleri KD6.2.12 Yatırım giderleri ActiveHEQC

6.3 - Fiziki alan oranları

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG6.3.1 Araştırma alanı miktarı / Toplam öğretim elemanı sayısı KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG6.3.2 Eğitim ve araştırma alanı miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG6.3.3 İdari alan miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG6.3.4 Sosyal alan miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG6.3.5 Toplam alan / Toplam öğrenci sayısı KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) - KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) - KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG6.3.6 Eğitim ve Araştırma Alanı Miktarı/Toplam Öğrenci Sayısı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveCOHE
KG6.3.7 Eğitim alanı miktarı/Toplam öğrenci sayısı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı ActiveHEQC

6.4 - Memnuniyet oranı

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG6.4.1 Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.1 Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG6.4.2 İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.2 İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG6.4.3 Öğrencinin genel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.3 Öğrencinin genel memnuniyet oranı (% olarak) ActiveHEQC
KG6.4.4 Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak) KD5.1.10 Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcaların memnuniyet oranı ActiveHEQC

6.5 - Finansal Kaynak Yönetimi

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG6.5.1 Kültür, sanat ve spor giderleri KD6.5.1 Kültür-Sanat-Spor Giderleri ActiveCOHE
KG6.5.2 Dış fonların bütçeye oranı KD6.5.2 Dış fonların bütçeye oranı ActiveCOHE


13 - YÖK İZK

13.1 - Eğitim ve Öğretim

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG13.1.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı KD13.1.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı ActiveHEQC
KG13.1.2 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi projelerine katılan öğrenci sayısı KD13.1.2 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG13.1.3 Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı KD13.1.3 Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı KD13.1.4 Program kontenjan sayısı ActiveHEQC
KG13.1.4 Erişilebilir ders bilgi paketi oranı KD13.1.5 Erişilebilen ders bilgi paketi sayısı KD13.1.6 Toplam ders bilgi paketi sayısı ActiveHEQC
KG13.1.5 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı KD13.1.7 Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıt olan öğrenci sayısı KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı - KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı - KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı ActiveHEQC
KG13.1.6 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı KD13.1.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı ActiveHEQC
KG13.1.7 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait disiplin soruşturması dosya sayısı KD13.1.10 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı - KD13.1.11 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılmış disiplin soruşturması dosya sayısı PassiveHEQC
KG13.1.11 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı KD13.4.14 Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcanan yatırım bütçesi KD13.4.6 Yıllık yatırım bütçesi ActiveHEQC

13.2 - Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG13.2.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı KD13.2.2 Ulusal hakemli dergilerde yayımlamış yayın sayısı KD7.2.6 Öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC
KG13.2.2 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı KD13.2.3 Bir önceki yıl üniversite web sayfasından doğrudan veya üniversitenin belirlediği bir adresten üniversite adresli tam metinine ulaşılabilen yayın sayısı KD13.2.11 Yayın sayısı ActiveHEQC
KG13.2.3 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı KD13.2.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı ActiveHEQC
KG13.2.4 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı KD4.5.1 Ulusal patent belge sayısı - KD4.5.2 Uluslararası patent belge sayısı - KD8.2.3 Faydalı model sayısı - KD8.2.4 Endüstriyel tasarım sayısı ActiveHEQC
KG13.2.5 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı KD13.2.5 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı ActiveHEQC
KG13.2.6 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı KD13.2.6 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı ActiveHEQC
KG13.2.7 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı KD13.2.7 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı ActiveHEQC
KG13.2.8 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı KD13.2.8 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı ActiveHEQC
KG13.2.9 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı KD13.2.9 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı ActiveHEQC
KG13.2.10 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı KD13.2.10 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge proje sayısı ActiveHEQC

13.3 - Uluslararasılaşma

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG13.3.1 Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı KD13.3.1 Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı ActiveHEQC

13.4 - Bütçe ve Finansman

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG13.4.1 Merkezi (özel) bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı KD13.4.1 Danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil öz gelir, döner sermaye, fon vb. merkezi bütçe dışı toplam gelir KD13.4.2 Üniversitenin yıllık bütçesi ActiveHEQC
KG13.4.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar yada zararının toplam ciroya oranı KD13.4.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin zararı (TL) KD13.4.4 Üniversitenin toplam cirosu (TL) ActiveHEQC
KG13.4.3 Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı KD13.4.5 Ar-Ge ye harcanan bütçe KD8.1.7 Toplam AR-GE bütçesi ActiveHEQC
KG13.4.4 Teknopark yıllık ciro artış oranı KD13.4.10 Teknopark yıllık ciro artış oranı ActiveHEQC
KG13.4.5 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı KD13.4.7 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı ActiveHEQC
KG13.4.6 Yayın alımının bütçeye oranı KD13.4.9 Yayın alımı bütçesi (TL) KD13.4.2 Üniversitenin yıllık bütçesi ActiveHEQC
KG13.4.7 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı KD13.4.8 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG13.4.8 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı KD13.4.11 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ActiveHEQC
KG13.4.9 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi KD13.4.12 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi ActiveHEQC
KG13.4.10 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı KD13.4.13 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı ActiveHEQC

13.5 - Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG13.5.1 Sürekli eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı KD13.5.1 Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı ActiveHEQC
KG13.5.2 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı KD13.5.2 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı ActiveHEQC
KG13.5.3 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı KD13.5.3 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı ActiveHEQC
KG13.5.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı KD13.5.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı ActiveHEQC
KG13.5.5 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı KD13.5.6 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı ActiveCOHE


15 - SGDB

15.1 - Bütçe Birimi

Code Name Corporate Variable Numerator Corporate Variable Denominator Durum
KG15.1.1 Eğitimin program süresinde bitirilme oranı KD3.12.7 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı - KD3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı - KD3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı - KD3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı - KD3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı - KD3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı - KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.2 Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı KD15.1.16 Yan dal programından mezun olan öğrenci sayısı - KD15.1.17 Çift ana dal programından mezun olan öğrenci sayısı KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı - KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı ActiveHEQC
KG15.1.3 Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı ActiveHEQC
KG15.1.4 Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı KD12.1.46 Hareketlilik hakkını kullanan öğrenci sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.5 Öğrenci başına düşen kapalı alan KD15.1.18 Kapalı alan miktarı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.6 Öğrenci başına düşen eğitim alanı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.7 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.8 Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı KD11.1.4 Uluslararası ortak lisansüstü program sayısı ActiveHEQC
KG15.1.9 Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı KD3.14.2 E-kaynak sayısı - KD3.14.1 Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı ActiveHEQC
KG15.1.10 Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı KD3.14.1 Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı - KD3.14.2 E-kaynak sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.11 Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı KD12.1.12 Toplam lisansüstü kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.12 Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı KD15.1.12 Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı ActiveHEQC
KG15.1.13 Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı KD15.1.11 Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı ActiveHEQC
KG15.1.14 Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı KD15.1.13 Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı ActiveHEQC
KG15.1.15 Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı KD15.1.14 Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı ActiveHEQC
KG15.1.16 Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı KD13.2.8 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı ActiveHEQC
KG15.1.17 YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı KD15.1.19 YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı ActiveHEQC
KG15.1.18 YÖK tarafından öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı KD4.4.2 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.19 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı - KD4.1.4 Öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) - KD4.1.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG15.1.20 Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı KD15.1.6 Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.21 Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı KD15.1.7 Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.22 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı KD15.1.8 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı ActiveHEQC
KG15.1.23 Öğrenci başına düşen sosyal donatı oranı KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı ActiveHEQC
KG15.1.24 Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması KD15.1.10 Öğrenci başına beslenme harcaması ActiveHEQC
KG15.1.25 Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması KD15.1.9 Öğrenci başına barınma harcaması ActiveHEQC
KG15.1.26 Ameliyat sayısı KD15.1.1 Ameliyat sayısı ActiveHEQC
KG15.1.27 Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı KD15.1.3 Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı ActiveHEQC
KG15.1.28 Yatan hasta sayısı KD15.1.4 Yatan hasta sayısı ActiveHEQC
KG15.1.29 Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı KD15.1.21 Üniversite hastaneleri nitelikli yatak sayısı KD15.1.20 Üniversite hastaneleri yatak sayısı ActiveHEQC
KG15.1.30 Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı KD4.5.2 Uluslararası patent belge sayısı - KD4.5.1 Ulusal patent belge sayısı ActiveHEQC
KG15.1.31 Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı KD10.2.4 Üniversite-özel sektör işbirliği ile üretilmiş patent/ticari ürün sayısı ActiveHEQC
KG15.1.32 Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı KD5.1.7 Bütçesi olan ve sanayi işbirliği ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı ActiveHEQC
KG15.1.33 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı KD4.1.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) - KD4.1.2 Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı ActiveHEQC
KG15.1.34 BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı KD12.2.4 Kabul edilen toplam BAP projesi sayısı ActiveHEQC
KG15.1.35 Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı KD12.2.4 Kabul edilen toplam BAP projesi sayısı - KD13.2.10 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge proje sayısı KD1.4.20 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.19 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Lisans) - KD1.4.18 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.17 Öğretim üyesi sayısı (Lisans) - KD1.4.16 Öğretim üyesi dışındaki yabancı uyruklu olan öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.15 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı (Önlisans) - KD1.4.14 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı (Önlisans) - KD1.4.13 Öğretim üyesi sayısı (Önlisans) ActiveHEQC
KG15.1.36 Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı KD5.1.9 Yıllık eğitim alan kişi sayısı ActiveHEQC
KG15.1.37 Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı KD8.1.7 Toplam AR-GE bütçesi KD6.1.8 Merkezi bütçe ActiveHEQC
KG15.1.38 Araştırma merkezleri gelir miktarı KD6.1.10 Araştırma gelirleri ActiveHEQC
KG15.1.39 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı KD15.1.15 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı ActiveHEQC
KG15.1.40 Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı KD9.3.2 OMÜ tarafından üretilen sosyal sorumluluk projeleri sayısı ActiveHEQC