Future Outlook

Mission

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmaktır.

Vision

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite olmaktır

Principles and Values

  • Değerlere Saygı
  • Bilimsellik ve Akademik Özgürlük
  • Yenilikçilik
  • Girişimcilik
  • Katılımcılık
  • Adalet ve Liyakat
  • Şeffaflık