Differentiation Strategy

Position Preference

Education Focused

Eğitim üniversiteleri, bilgiyi yayma ve genişletmeye (uygulama alanını geliştirme) odaklanır.

Research Foucsed

Araştırma üniversiteleri, bilgiyi ilerletmeye (yeni bilgi üretimine) odaklanır.

Entrepreneurial Focused

Girişim üniversiteleri, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeye odaklanır.

Preferential Region of Success

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mevcut durum ve fırsatlar dikkate alınarak belirlediği öncelikli alanlarda farklılaşarak diğer üniversitelere karşı rekabet gücünü artırmayı planlamaktadır.  

Basic Competency Preference

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sahip olduğu insan, finansal kaynak ve alt yapısını kullanarak paydaşlarının ihtiyaçları ile uyumlu patent ve ticari ürün ile sonuçlanan disiplinler arası çalışmalarda yetkinleşmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, öncelikli alanlarda ortak çalışabilecek araştırmacılar uzmanlaşmış enstitülerde veya uygun araştırma merkezlerinde bir araya getirilecek ve bu kişiler uygun finansman ile buluşturulacaktır. Söz konusu birimlerin iş dünyası ve diğer paydaşlar ile bağlantısını artırmak ve araştırmaları patent ve ticari ürün ile sonuçlandırmak için Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinin aracılığı kullanılacaktır. Üniversitemizin paydaşlarıyla bağını kuvvetlendirmek için kurulan danışma kurulu toplantıları işbirliklerini artırmak amacıyla kullanılacaktır. Sanayi danışmanlığı vb. yaklaşımlarla iş dünyasının tanınmış simalarının üniversitede daha fazla zaman geçirmelerinin sağlanması sürece olumlu katkı sağlayacaktır.