Category

Category
1. Eğitim ve Öğretim Ana Sürecine Ait Formlar


Documents

Document
PP.1.1.FR.0001-Ders Açma Talep Formu
PP.1.1.FR.0002-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
PP.1.1.FR.0006-Araştırma Görevlisi Bilgi Formu
PP.1.1.FR.0007-Bilimsel Hazırlık Programı Formu
PP.1.1.FR.0018-Puamer Egitim Programi Öneri Formu
PP.1.1.FR.0020-Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
PP.1.2.FR.0001-XXX Kullanım ve Kalibrasyon Talimatı Şablonu
PP.1.2.FR.0003- İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Öğrenci Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0004- Haftalık Uygulama Raporu
PP.1.2.FR.0005- İş Yeri Uygulması Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0007-İş Yeri Eğitimi Dersi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0008-İş Yeri Eğitimi Gönüllü Katılım Formu
PP.1.2.FR.0009-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Talep Formu
PP.1.2.FR.0010-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Öğrenci Yerleştirme Formu
PP.1.2.FR.0011-İş Öğrenci Yerleştirme Kurul Kararı Formu
PP.1.2.FR.0012-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporu
PP.1.2.FR.0013-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Yıl Sonu Raporu
PP.1.2.FR.0014-İş Yeri Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0015-Öğretim Elemanı Mentor Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0018-Staj Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0019-Tez Yayınlama İzin Formu
PP.1.2.FR.0020-Kimlik, İletişim ve Rotasyon Bilgileri Formu (Diş Hekimliği)
PP.1.2.FR.0021-Zorunlu Staj Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0022-Bireysel Eğitim Telafi Bildirim Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0023-Fizyoterapi Telafi Bildirim Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0024-Aile Ön Görüşme Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0025-Fizyoterapi Öğrenci Tanıma Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0026-Bireysel Eğitim Ders Programı Çizelgesi (OGEM)
PP.1.2.FR.0027-Bireysel Eğitim Takip Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0028-Fizyoterapi Seans Programı (OGEM)
PP.1.2.FR.0029-Fizyoterapi Seans Takip Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0030-Öğretmen Kontrol Listesi (OGEM)
PP.1.2.FR.0031-Tez Danışmanı Öneri Formu
PP.1.2.FR.0032-Tez-Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu
PP.1.2.FR.0033-Tez Konusu Öneri Formu
PP.1.2.FR.0034-Tez Dönem Projesi Değişikliği Öneri Formu
PP.1.2.FR.0035-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Perf. Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0039-Askerlik İşlemleri Dilekçesi(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0040-Ders Kayıt Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0041-Ders Muafiyet Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0042-Öğrenci Ders Muafiyet Bildirim Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0043-Ders Saydırma İşlem Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0044-Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0045-Disiplin Ceza Formu
PP.1.2.FR.0046-Doktora / Sanatta Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0047-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Komitesi Raporu
PP.1.2.FR.0048-Doktora / Sanatta Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu
PP.1.2.FR.0049-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
PP.1.2.FR.0050-Tez İzleme Komitesi İzleme - Değerlendirme Tutanağı
PP.1.2.FR.0051-Doktora Yeterlik / Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
PP.1.2.FR.0052-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması Bireysel Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0053-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunma Tutanağı
PP.1.2.FR.0054-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0055-Erasmus Programı Kapsamında Ders Alan Öğrenciler İçin İntibak Formu
PP.1.2.FR.0056-Yaz Okulu Eş Değer Ders Belirleme Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0057-İzinli Sayılma Formu (Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0058-Mazeret Sınavı Başvuru Formu(Lisansüstü-Lisans-Ön Lisans)
PP.1.2.FR.0059-Mezuniyet İşlemleri Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0060-Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0063-Seminer Sunum Programları Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0064-Sınav Notlarına İtiraz Dilekçesi
PP.1.2.FR.0065-Sınavsız Lisansüstü Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0066-Tez Bireysel Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0067-Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0068-Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
PP.1.2.FR.0069-Tez Sınav Tutanağı (Tıp Fakültesi)
PP.1.2.FR.0070-Tez Teslim Tutanağı
PP.1.2.FR.0071-Tez Teslimi ve Jüri Oluşturma Süreci Formu
PP.1.2.FR.0072-Tezli Yüksek Lisans-Tez Savunma Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0073-Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı
PP.1.2.FR.0074-Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0075-Yatay Geçiş Başvuru Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0076-Yatay Geçiş Muafiyet Talep Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0078-Tek Ders Sınavı Başvuru ve Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0079-Yatay Geçiş Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0080-Ek Sınav Müracaat Formu
PP.1.2.FR.0081-İntibak Dersi Ekleme Formu
PP.1.2.FR.0082-Not Düzeltme Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0084-Yaz Okulu Ders Açma ve Görevlendirme Formu
PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0086-Lisansüstü Kontenjan Talep Formu
PP.1.2.FR.0087-Lisansüstü Giriş Sınav Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0088-Ders Görevlendirme Formu
PP.1.2.FR.0089-Cihaz Kullanım Talimatı (Güzel Sanatlar Fakültesi)
PP.1.2.FR.0090-Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu
PP.1.2.FR.0091-Diploma İstek Formu
PP.1.2.FR.0092-Staj Uygulama Çalışmaları
PP.1.2.FR.0093-Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi
PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu
PP.1.2.FR.0097-Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli
PP.1.2.FR.0099-Mesleki Uygulama Programı (MUP) Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0100-Not Düzeltme Formu (Tıp Fakültesi)
PP.1.2.FR.0101-Sınav Notu İtiraz Formu
PP.1.2.FR.0102-Sınav Sorusuna İtiraz Formu
PP.1.2.FR.0103-Ders Telafi Formu
PP.1.2.FR.0104-Konser Salonu Kullanım Formu
PP.1.2.FR.0105-Toplu Mezuniyet İlişik Kesme Formu
PP.1.2.FR.0106-Eğitim Programı İzleme Formu (EPİF)
PP1.2.FR.0107-Akran Değerlendirme Komisyonu Program Değerlendirme Çizelgesi (ADKPDÇ)
PP.1.2.FR.0108 Akran Değerlendirme Komisyonu Performans Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0110-Uygulama Dersi Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0111-Seminer Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0112-Dönem Projesi Konusu Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0113-Dönem Projesi Danışman Öneri Formu
PP.1.2.FR.0114-İşyeri Staj Sözleşmesi
PP.1.2.FR.0115-Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Gönüllü Katılım Formu
PP.1.2.FR.0116 Lisans İlave Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu
PP1.2.FR.0117 Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu
PP.1.3.FR.0019-Genel İstek Formu
PP.1.3.FR.0020-Ücret İade Formu(Önlisans-Lisans-Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0021-Mezuniyet İlişik Kesme Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0023-Kayıt Sildirme Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0029-Özel Öğrenci Başvuru Formu.pdf
PP.1.3.FR.0042-Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0051-Kayıt Dondurma Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0052-Kayıt Sildirme Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0053-Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0054-Ders Kayıtlanma Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu
PP.1.3.FR.0059-YÖKSİS Mezuniyet Bilgi Güncelleme Formu
PP.1.3.FR.0060-Ders Yeterlilik Sınavı Not Bildirim Formu
PP.1.3.FR.0061-Ders Yeterlilik Sınavı Müracaat Formu
PP.1.3.FR.0062-Eşdeğer Ders Talep Formu (Diğer Üniversiteler)
PP.1.3.FR.0067-Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
PP.1.3.FR.0068-Mezun Bilgi Sistemi Üye Girişi Kullanıcı Adı Güncelleme Formu
PP.1.3.FR.0069-Farabi Ders Muafiyet Bildirim Formu
PP.1.3.FR.0070-Mezuniyet Durumu Bilgi Formu
PP1.3.FR.0071 Çift Anadal Kontenjan Bildirme Formu
PP1.3.FR.0072 Yandal Kontenjan Bildirme Formu
PP.1.4.FR.0001-Kısa Süreli Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0002-Kısa Süreli Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0003-Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0004-Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu (ÖYP)
PP.1.4.FR.0005-Yüksek Lisans - Doktora Eğitimi Başvuru Dilekçesi (ÖYP)