Category

Category
2. Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Sürecine Ait Formlar


Documents

Document
PP.2.1.FR.0001-Bilimsel Etik Beyan Formu
PP.2.1.FR.0002-Biyoteknoloji Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM)
PP.2.1.FR.0003-Çalışma Başvuru Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0004-Hayvan İstek Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0005-Proje Sonlandırma Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0006-Görüntüleme ve Karakterizasyon Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM)
PP.2.1.FR.0007-Malzeme Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM)
PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu
PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu
PP.2.1.FR.0010-Sosyal Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Değerlendirme Formu
PP.2.1.FR.0011-Öğrenci Kayıt Formu (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0012-Sınav Konuşma Komisyonu (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0013-Sınav Not Listesi (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0014-Haftalık Devam Çizelgesi (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0015-Sertifika (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0016-Yazılım Talepleri Değerlendirme Formu (BAUM)
PP.2.1.FR.0017-Aylık Faaliyet Raporu Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0018-Danışan Başvuru Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0019-Danışan Bilgilendirme Onam Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0020-Danışan Randevu Talep Çizelgesi (PUAMER)
PP.2.1.FR.0021-Danışanı Yönlendirmeye İlişkin Bilgilendirilmiş Onam Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0022-Görüşme Kayıt Defteri (PUAMER)
PP.2.1.FR.0023-Merkez İçi Yönlendirme Dosya Devri Bildirim Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0024-Psikolojik Destek Danışma Sürecini Sonlandırma Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0025-Psikolojik Destek ve Rehberlik İçin Ön Görüşme Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0026-Randevu Takvimi (PUAMER)
PP.2.1.FR.0027-Test Onam Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0028-Kesin Kayıt Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0029-Buluş Bildirim Formu
PP.2.1.FR.0030-Teknoloji Değerlendirme Raporu
PP.2.1.FR.0031-Tasarım Bildirim Formu
PP2.1.FR.0032 KİTAM Metot Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Raporu
PP2.1.FR.0038 KİTAM Personel Eğitim Takip Formu
PP.2.1.FR.0054-Hizmet Sözleşmesi Formu (KİTAM)
PP.2.1.FR.0057-Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM)
PP.2.1.FR.0075-Kursiyer Kurs Kayıt Formu (ADİM)
PP.2.1.FR.0076-Günlük Gelir/Gider Kayıt Defteri (ADİM)
PP.2.1.FR.0077-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi
PP.2.1.FR.0078-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Ölçek Geliştirme Formu
PP.2.1.FR.0079-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Veli Onay Formu
PP.2.1.FR.0080-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Gizlilik Taahhütnamesi
PP.2.1.FR.0081-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Kontrol Listesi
PP.2.1.FR.0082-Akademik Teşvik Ödeneği Kurum Değişikliği Beyan Formu
PP.2.1.FR.0083-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Raporu
PP.2.1.FR.0084-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı
PP.2.1.FR.0085-Merkez İçi Yönlendirme/ Dosya Devri Bildirim Formu (PUAMER)
PP.2.1.FR.0086-Ar-Ge Değerlendirme Formu
PP.2.1.FR.0087-Bilgi Paylaşımı Mutabakat Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0088-Danışan Başvuru Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0089- Danışan Bilgilendirme Onam Formu (PUAMER-Ücretli)
PP.2.1.FR.0090- Danışanı Yönlendirmeye İlişkin Onam Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0091 Danışmayı Sonlandırma Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0092 Merkez İçi Yönlendirme Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0093 Randevu Takip Çizelgesi (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0094 Test Onam Formu (PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0095 Tıbbi ve Adli Konularla İlgili İşbirliği Sağlama Formu(PUAMER-ücretli)
PP.2.1.FR.0096 Ücret İade Talep Formu (PUAMER_ücretli)
PP.2.1.FR.0097-PUAMER Aylık Faaliyet Raporu
PP.2.1.FR.0098-PUAMER Yıllık Faaliyet Raporu
PP.2.1.FR.0099- Tıbbi ve Adli Konularla İlgili İşbirliği Sağlama Formu (PUAMER)
PP.2.2.FR.0001-Eğitim Programı Öneri Formu(OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0002-Kayıt Formu (OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0004-İnteraktif Sınıflar Etkinlik (Tez Savunmaları Vb. ) Kayıtları Paylaşım Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0005-Telif Hakları Belgesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0006-İnteraktif Sınıf Kullanımı Teslim Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0007-Ders İzlence Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0008-Bireysel Sınav İptal Tutanağı (UZEM)
PP.2.2.FR.0009-Cevap Kağıdı Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0010-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl Dışı) (UZEM)
PP.2.2.FR.0011-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl İçi) (UZEM)
PP.2.2.FR.0012-Kitapçık Kontrol Tablosu (Ders-Konu) (UZEM)
PP.2.2.FR.0013-Kitapçık Kontrol Tablosu (Yayın Kurulu) (UZEM)
PP.2.2.FR.0014-Matbu Evrak Poşet Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0015-Mazeretli Sınava Giriş Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0016-Uzem Sınav Giriş Belgesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0017-Poşet Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0018-Salon Kapısı Listesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0019-Salon Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0020-Sınav Salon Tutanağı (UZEM)
PP.2.2.FR.0021-Salon Öğrenci Yoklama Listesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0022 Kongre/Sempozyum Katılım Formu
PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0009-Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
PP.2.3.FR.0010-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri Kişisel Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0011-Proje Çıktıları Takip Formu
PP.2.3.FR.0012-1904 Lisanüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi (1904-A, 1904-B Ve 1904-C) Bölüm/Anabilim/Bilim Dalı Ortak Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0013-Bilimsel Araştırma Projeleri Özet Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0014-Bilimsel Araştırma Proje Önerisi Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0015-Ek Süre Talebi Formu
PP.2.3.FR.0016-Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi Formu
PP.2.3.FR.0017-Diğer Talepler Formu
PP.2.3.FR.0018-Ek Malzeme - Hizmet Talebi Formu
PP.2.3.FR.0019-Ek Ödenek Talebi Formu
PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0023-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Beyan Formu
PP.2.3.FR.0024-(UKAP) Uluslararası Kontratlı AR-GE Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0025-(DAP) Danışmanlık Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0026-(EP) Eğitim Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0027-(ULAP)-Ulusal Kontratlı AR-GE Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0028-(PO)-AR-GE Proje Ortaklığı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0029-(SUVAM)-OMÜ SUVAM Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0031-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Etkinlik Ayrıntı Formu
PP.2.3.FR.0033-BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0034-BAP Malzeme Çıkartma - Miktar Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0035-Proje Başlığı Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0036-Proje Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0037-Proje Dondurma Talebi Formu
PP2.3.FR.0038 KİTAM Personel Eğitim Takip Formu
PP.2.3.FR.0038-Proje Geri Çekme-Yürürlükten Kaldırma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0039-Proje İptal Etme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0040-Proje Yürütücüsü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0041-Proje Türü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0047-Personel Ekleme-Çıkarma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0050-Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0051-1908 Çağrılı Projeler Birinci Aşama Sunum Formu
PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu
PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler İkinci Aşama Sunum Formu
PP.2.3.FR.0054-Proje Ön Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0055-1908 Çağrılı Projeler İkinci Aşama Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0056-Bilimsel Araştırma Projeleri Makale Feragat Formu
PP.2.3.FR.0057-Dış Kaynaklı Proje Başvuru Bilgilendirme Formu
PP.2.3.FR0058 Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu
PP.2.3.FR0059 Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Bilgi Formu
PP.2.3.FR0060 Dış Kaynaklı Projeler Bursiyer Sigorta Girişi/Çıkışı Bilgilendirme Formu