Category

Category
4. İdari ve Destek Ana Sürecine Ait Formlar


Documents

Document
PP.4.1.FR.0001-Doğrudan Temin Usulünde Yapılan Alımlara Ait Kontrol Formu
PP.4.1.FR.0002-Doğrudan Temin Onay Belgesi
PP.4.1.FR.0004-İhale Dosyaları İnceleme Pusulası
PP.4.1.FR.0005-İhale Süreci Takip Formu
PP.4.1.FR.0006-Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
PP.4.1.FR.0007-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
PP.4.1.FR.0008-Sipariş / İşe Başlama Yazısı
PP.4.1.FR.0009-Sözleşme Günü Belge Kontrol ve Takip Formu
PP.4.1.FR.0010-Sözleşme Sonrası Takip Formu
PP.4.1.FR.0011-Teklif Dağıtım Tutanağı
PP.4.1.FR.0012-Doğrudan Temin Teklif Mektubu
PP.4.1.FR.0013-Teklif Toplama Tutanağı
PP.4.1.FR.0016-Malzeme İstek Formu
PP.4.1.FR.0018-(ÖYP) Sarf Malzeme İhtiyaç Formu
PP.4.1.FR.0019-(ÖYP) Malzeme İstek Formu
PP.4.1.FR.0020-İhale Ceza Çizelgesi Formu
PP.4.1.FR.0021-Hizmet İstek Formu
PP.4.1.FR.0024-Konsolide Tedarikçi Değerlendirme Listesi
PP.4.1.FR.0025-Tedarikçi Değerlendirme Listesi
PP.4.1.FR.0026-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu
PP.4.1.FR.0027-Toplu Olarak Satın Alınacak Mal Listesi
PP.4.1.FR.0028-Uygun Bulunmayan Talepler Listesi
PP.4.1.FR.0029-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
PP.4.1.FR.0030-4734 Uygun Görüş Formu
PP.4.1.FR.0031-Malzeme Talep Formu (BAP)
PP.4.1.FR.0032-Sipariş Yazısı (BAP)
PP.4.1.FR.0033-İş Avans / Kredi Talep Formu (BAP)
PP.4.1.FR.0034-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu (İstekli Bazında)
PP.4.1.FR.0035-Özel Eşya (Taşınır Mal) Beyan Formu
PP.4.2.FR.0001-(DETSİS)'ne Birim Ekleme Formu
PP.4.2.FR.0002-(DETSİS)'nde Birim Güncelleme Formu
PP.4.2.FR.0003-(DETSİS)'nde Birim Kapatma Formu
PP.4.2.FR.0005-Harcama Talimatı
PP.4.2.FR.0007-Ödenek Talep Formu
PP.4.2.FR.0008-Bütçe Kullanım Talep Formu (ÖYP)
PP.4.2.FR.0009-E-Bütçe Şifre Talep Formu
PP.4.2.FR.0011-Banka Hesap Açma-Kapama Formu
PP.4.2.FR.0013-Aylık Yemek Gelir Formu
PP.4.2.FR.0019-Gelir Teslim Formu
PP.4.2.FR.0020-Personel Maaş Borçlandırma Hesap Tablosu
PP.4.3.FR.0001-Mal Bildirim Formu
PP.4.3.FR.0002-Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu
PP.4.3.FR.0003-Dr.Öğr.Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0004-Dr.Öğr.Üy. İlk Defa Başv. Ad. ve Süre Uzt.ı İçin Bilimsel Dosya Ön Değ. Snç. Tutanağı
PP.4.3.FR.0005-Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0006-Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Tutanağı
PP.4.3.FR.0007-Dr.Öğr.Üyesi Süre Uzatma Puanlama Çizelgesi
PP.4.3.FR.0008-Öğretim Elemanı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0009-Öğretim Üyesi Atama Jüri Üyeliği Görevi İçin Ücret Beyan Formu
PP.4.3.FR.0010-Tebligat Adresi Bilgi Formu
PP.4.3.FR.0011-Rektörlük Uzman Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0013-İzin Onay Formu
PP.4.3.FR.0014-Yıllık İzin Talep Formu (Tıp Fakültesi-Veteriner Fakültesi)
PP.4.3.FR.0015-İzin Süresince Vekaletler Formu
PP.4.3.FR.0016-Aile Durumu Bildirimi
PP.4.3.FR.0017-Aile Yardımı Bildirimi
PP.4.3.FR.0018-İlişik Kesme Formu (Personel)
PP.4.3.FR.0019-Personel Hareketleri Onayı Formu
PP.4.3.FR.0020-Görevlendirme formu (31. madde)
PP.4.3.FR.0021-Akademik Personel Alımı Giriş Sınav Sonuçları Formu
PP.4.3.FR.0022-Akademik Giriş Sınav Sonuçları Formu / Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları
PP.4.3.FR.0023-Akademik Yükseltilme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Profesör ve Doçentler için)
PP.4.3.FR.0024-Personel Bilgi Formu
PP.4.3.FR.0025-Güvenlik Soruşturması Formu
PP.4.3.FR.0026-İşe Başlama Eğitimi Formu
PP.4.3.FR.0028-Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi (33-A)
PP.4.3.FR.0029-Taahhütname ve Kefalet Senedi (50-D)
PP.4.3.FR.0030-Kefalet Senedi (35. Madde)
PP.4.3.FR.0031-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu (Bağlı Olduğu Kurum)
PP.4.3.FR.0032-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Talep Sahibi Kurum)
PP.4.3.FR.0033-İdari Atama Formu
PP.4.3.FR.0034-Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Profesör ve Doçentler İçin)
PP.4.3.FR.0035-Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (657, 4-B)
PP.4.3.FR.0036-Aylık Çalışan Personel Takip Çizelgesi
PP.4.3.FR.0037-Aylık İdari İzin Takip Çizelgesi
PP.4.3.FR.0038-Görev Yeri Belgesi Talep Formu
PP.4.3.FR.0039-İdari İzin Takip Çizelgesi.docx
PP.4.3.FR.0040-Kadro Talep Formu (YÖK)
PP.4.3.FR.0042-Hususi Damgalı Pasaport Formu
PP.4.3.FR.0044-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
PP.4.3.FR.0045-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
PP.4.3.FR.0046-Üniversite İçi Dekanlıklar Müdürlükler Arası Görevlendirme Talep Formu 40/A
PP.4.3.FR.0047-İşçi Gece Vardiyası Puantajı
PP.4.3.FR.0048-İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0049-İşçi Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0050-Çeşitli Ödeme Bordrosu
PP.4.3.FR.0051-Geçici Görev Yollukları Kontrol Formu
PP.4.3.FR.0052-Geçici Görevlendirme Formu
PP.4.3.FR.0053-İzine Ayrılma Bildirgesi
PP.4.3.FR.0054-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi
PP.4.3.FR.0055-İnsan Kaynakları Bilgi Formları
PP.4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi
PP.4.3.FR.0057- Kısmi-Zamanlı Öğrenci Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0058-Sürekli İşçi Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
PP.4.3.FR.0059-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0060-Sürekli İşçi Kısmi Süreli Çalışma Talep Dilekçesi
PP.4.3.FR.0061-Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0062-İdari İzin Görev Formu
PP.4.3.FR.0064-Görev Yeri Belgesi (Çalışan)
PP.4.3.FR.0065-Görev Yeri Belgesi (Ayrılan)
PP.4.3.FR.0066-Görev Yeri Belgesi (ÖYP, Arş.Gör.)
PP.4.3.FR.0067-İzin Dönüş Formu
PP.4.3.FR.0068-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi Teslim Tutanağı
PP.4.3.FR.0069-Eğitim Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0070-Dışarıdan Alınan Eğitim Listesi
PP.4.3.FR.0071-İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0072-İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0073-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi İmza Listesi
PP.4.3.FR.0074-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi Listesi
PP.4.3.FR.0075-Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi Kurum Dışı
PP.4.3.FR.0076-Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi
PP.4.3.FR.0077-Hizmet İçi Eğitim Kurum Dışı Katılım Yoklama Listesi
PP.4.3.FR.0078-Hizmet İçi Eğitim Katılım Yoklama Listesi
PP.4.3.FR.0079-Kurum içi Hizmet İçi Eğitim Listesi
PP.4.3.FR.0080-Özel Soru Formatlı Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi
PP.4.3.FR.0081-İdari Personel Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0082-İdari Personel Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0083-Hizmet İçi Eğitim Talepleri Formu
PP.4.3.FR.0084-İzin Talep Formu
PP.4.3.FR.0085-Öğretim Elemanı Uyum Öz Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0086-Öğretim Elemanı Uyum Programı Formu
PP.4.3.FR.0087-Yolluk Başvuru Formu (BAP)
PP.4.3.FR.0088-İdari Personel Fazla Mesai Puantajı
PP.4.3.FR.0089-Taşıt Yardım Puantajı
PP.4.3.FR.0090-Yemek Yardımı Aylık Toplam Çalışma Süreleri Formu
PP.4.3.FR.0091-İdari Onay Formu
PP.4.3.FR.0092-Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi
PP.4.3.FR.0093-Devlet Memuru Yemin Belgesi
PP.4.3.FR.0094-Hizmet İçi Eğitim Planı
PP.4.3.FR.0095-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Talep Formu
PP.4.3.FR.0096-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Emsal Ücret Hesaplama Formu
PP.4.3.FR.0097-Fazla Çalışma Görevlendirme Formu
PP.4.3.FR.0098-Vardiya Değişim Formu
PP.4.3.FR.0099-Öğretim Elemanı (Araştırma-Öğretim Görevlisi) Alım Giriş Sınavı Formu
PP.4.3.FR.0100 Hizmet İçi Eğitim Öncesi Sınavı ve Cevap Anahtarı
PP.4.3.FR.0101 Hizmet İçi Eğitim Sonrası Sınavı ve Cevap Anahtarı
PP.4.3.FR.0102 Hizmet İçi Eğitim Öncesi Sınavı Cevap Kağıdı
PP.4.3.FR.0103 Hizmet İçi Eğitim Sonrası Sınavı Cevap Kağıdı
PP.4.4.FR.0001-E-posta Kullanıcı Kimliği Başvuru Formu
PP.4.4.FR.0002-Bilgi İşlem Ürünleri Teknik Servis Talep Formu
PP.4.4.FR.0003-Uzaktan Erişim Talep Formu
PP.4.4.FR.0004-Web Sorumlusu Bildirim Formu
PP.4.4.FR.0005-Alan Adı Talep Formu
PP.4.4.FR.0006-Sistem Odası Kontrol Formu
PP.4.4.FR.0007-Sunucu Bakım Listesi Formu
PP.4.5.FR.0001-Araç Bakım Formu
PP.4.5.FR.0002-Araç Bakım, Onarım ve Malzeme Tespit Formu
PP.4.5.FR.0003-Araç Talep Formu
PP.4.5.FR.0004-Kampüs İçi Araç Talep Formu
PP.4.5.FR.0005-Araç Giriş Tanıtım Pulu İstek Formu
PP.4.5.FR.0006-Araç Yakıt Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0007-Nizamiye Çıkış Pusulası
PP.4.5.FR.0008-Taşıt Görev Emri
PP.4.5.FR.0009-Araç Görevlendirme Faaliyet Raporu
PP.4.5.FR.0010-Nöbet Çizelgesi (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü)
PP.4.5.FR.0011-Özel Güvenlik Aylık Görev.xlsx
PP.4.5.FR.0013-Tahsisli Taşınmaz Teslim Ve Tesellüm Tutanağı
PP.4.5.FR.0014-Taşınmaz Teslim Ve Tesellüm Tutanağı
PP.4.5.FR.0015-İhale Dökümanı Teslim Tutanağı
PP.4.5.FR.0018-Lojman Teslim Etme Tutanağı
PP.4.5.FR.0019-Lojman Teslim Alma Tutanağı
PP.4.5.FR.0022-Koruma ve Güvenlik Olay Tutanağı
PP.4.5.FR.0023-Konut Tahsis Talep Beyannamesi
PP.4.5.FR.0024-Lojman Başvuru Dilekçesi
PP.4.5.FR.0025-Lojman Tercih Talep Formu
PP.4.5.FR.0026-Lojman Başvuru Puanlama Tablosu
PP.4.5.FR.0027-Dönemsel Kira Takip Rapor Formu
PP.4.5.FR.0028-Ciro Takip Tablosu.xlsx
PP.4.5.FR.0029-Kantin Denetim Formu
PP.4.5.FR.0030-Isınma Giderleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0031-Kantin Denetimleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0032-Kira Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0033-Su Tüketim Bedelleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0034-Taşınmazlar Birimi Elektrik Bedeli Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0035-İhale Onay Formu (Kiralama)
PP.4.5.FR.0036-Haftalık Temizlik Kontrol Formu (Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi)
PP.4.5.FR.0037-Mutfak Temizlik Kontrol Formu
PP.4.5.FR.0038-Taşınır Depo Takip Formu
PP.4.5.FR.0039-Taşınır Miad Takip Formu
PP.4.5.FR.0040-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0045-Soğuk Dolap ve Depo Soğutucuları Arıza ve Bakım Takip Çizelgesi Formu
PP.4.5.FR.0046-Soğuk Oda Arıza ve Bakım Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0047-Sıfır Atık (CAM) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0048-Sıfır Atık (KAĞIT) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0049-Sıfır Atık (PLASTİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0050-Sıfır Atık (METAL) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0051-Sıfır Atık (ORGANİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0052-Sıfır Atık (DİĞER) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0053-Sıfır Atık (TEHLİKELİ) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0054-Sıfır Atık (PİL) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0055-Sıfır Atık (ELEKTRONİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0056-Sıfır Atık (TIBBİ) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0057-Sıfır Atık (CAM) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0058-Sıfır Atık (KAĞIT) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0059-Sıfır Atık (PLASTİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0060-Sıfır Atık (METAL) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0061-Sıfır Atık (ORGANİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0062-Sıfır Atık (DİĞER) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0063-Sıfır Atık (TEHLİKELİ) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0064-Sıfır Atık (PİL) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0065-Sıfır Atık (ELEKTRONİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0066-Sıfır Atık (TIBBİ) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0067-Kargo Gönderi Fişi
PP.4.5.FR.0068-Posta Gönderileri İzlenimi
PP.4.5.FR.0069-Giden Evrak Zimmet Fişi
PP.4.5.FR.0071-İhtiyaç Fazlası Taşınır Bildirme Formu
PP.4.5.FR.0072-Taşınır Kontrol ve Sayım Kurulu Raporu
PP.4.5.FR.0073-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi(Büro ve Odalar)
PP.4.5.FR.0074-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi (Sınıf ve Amfiler)
PP.4.5.FR.0075-İç İmkanlarla Üretilen Dayanıklı Taşınır Formu
PP.4.5.FR.0076-Elektronik Veri ve Doküman Teslim Tutanağı (İMİDB Kamera İzleme Merkezi)
PP.4.6.FR.0001-Bağış Materyal Formu
PP.4.6.FR.0002-Küpür Derleme Formu
PP.4.6.FR.0003-Kitap İstek Formu
PP.4.6.FR.0004-Yayın Koordinatörlüğü İzin Yazısı
PP.4.6.FR.0005- Yayın Öneri Formu
PP.4.6.FR.0006-Yayın Sözleşme Formu
PP.4.6.FR.0007-Yayın Koordinatörlüğü Başvuru Dilekçesi
PP.4.7.FR.0001-Kimlik Grubu Değiştirme Talep Formu
PP.4.7.FR.0002-Doğalgaz Kontör Takip Formu
PP.4.7.FR.0003-Öğrenci Butiği Yıllık Faaliyet Raporu
PP.4.7.FR.0004-Günlük 1. El Alınan Bağış Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0005-Günlük 1. El Öğrenciye Verilen Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0006-Günlük 2. El Alınan Bağış Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0007-Günlük 2. El Öğrenciye Verilen Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0008-Günlük Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0009-Havuz Kimyasalları Takip Formu
PP.4.7.FR.0010-Öğrenci Topluluğu Kurucu Üye Formu
PP.4.7.FR.0011-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Formu
PP.4.7.FR.0012-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
PP.4.7.FR.0013-Kurs Kayıt ve Takip Formu
PP.4.7.FR.0014-Malzeme Teslim Alma Tutanağı(Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0015-Öğrenci Topluluğu Kurma Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0016-Yemek Numunesi Alma ve Saklama Formu
PP.4.7.FR.0018-Öğrenci Yurdu Aidat Raporu Formu
PP.4.7.FR.0019-Yurt Günlük İmza Çizelgesi
PP.4.7.FR.0020-Yurt Yatak Formu
PP.4.7.FR.0021-Polis Raporu Formu
PP.4.7.FR.0022-Yemek Hizmeti Bildirim Formu
PP.4.7.FR.0024-Öğrenci Butiği Ürün Tablosu
PP.4.7.FR.0025-Yıl-Ay Sayım ve Zaiyat Tablosu
PP.4.7.FR.0026-Yüzme Kursları Çizelgesi
PP.4.7.FR.0029-Antrenman İsteği Dilekçesi
PP.4.7.FR.0030-Aylık Çalışma Çizelgesi
PP.4.7.FR.0031-Yurt Kimlik Bildirim Formu
PP.4.7.FR.0032-Engelli Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0033-Engelli Öğrenci Tespit Formu
PP.4.7.FR.0034-Yurt İzin Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0037-Gündüz Bakımevi Temizlik Takip Çizelgesi
PP.4.7.FR.0038-Gündüz Bakımevi Veli Toplantısı Tutanağı
PP.4.7.FR.0039-Güvence Bedeli İade Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0041-Konaklama Temizlik Takip Formu
PP.4.7.FR.0042-Yurt Misafir Konaklama Dilekçesi Formu
PP.4.7.FR.0043-Oda Değişikliği Dilekçesi
PP.4.7.FR.0044-Oda Değişim Formu
PP.4.7.FR.0045-Olimpik Yüzme Havuzu Sağlık Beyanı
PP.4.7.FR.0046-Öğrenci Yurdu Konaklama Belgesi
PP.4.7.FR.0047-Öğrenci Yurdu Ayrılış Formu
PP.4.7.FR.0048-Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Formu
PP.4.7.FR.0050-Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Günlük Bakım Formu
PP.4.7.FR.0053-Yurt Konaklama Listesi
PP.4.7.FR.0054-Yurt Başvuru Listesi
PP.4.7.FR.0056-Salonlar ve Tesisler Haftalık Program Çizelgesi
PP.4.7.FR.0057-Yemek Bursu Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0058-Nöbet Devir-Teslim Formu
PP.4.7.FR.0062-Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme ve Ebeveyn Katılım Formu
PP.4.7.FR.0063-Atık Yemek Teslim Formu
PP.4.7.FR.0065-Beslenme ve Destek Hizmetleri Nöbet Çizelgesi
PP.4.7.FR.0066-Birimlerde Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0067-Çocuk ve Aile Tanıma Formu
PP.4.7.FR.0068-Gündüz Bakımevi Ayrılış Dilekçesi
PP.4.7.FR.0069-Gündüz Bakımevi Etkinlik İzin Formu
PP.4.7.FR.0070-Gündüz Bakımevi Gelişim Raporu
PP.4.7.FR.0071-Gündüz Bakımevi İlaç Takip Formu
PP.4.7.FR.0072-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kişisel Bilgi Formu
PP.4.7.FR.0074-Gündüz Bakımevi Öğrenci İstirahat Raporu Beyan Dilekçesi
PP.4.7.FR.0075-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçesi
PP.4.7.FR.0076-Gündüz Bakımevi Ön Kayıt Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0077-Gündüz Bakımevi Veli Görüşme Formu
PP.4.7.FR.0079-Günlük Yemek Gelirlerinin Bankaya Nakil Formf
PP.4.7.FR.0080-Günlük Yemek Üretimi ve Kontrol Formu
PP.4.7.FR.0081-Gündüz Bakımevi Acil Durumlarda Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0083-İmha Edilen Yemeklerin Teslim Formu
PP.4.7.FR.0085-Kemikli Et İşleme Formu
PP.4.7.FR.0086-Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
PP.4.7.FR.0087-Kimlik Teslim Formu
PP.4.7.FR.0088-Konaklama Formu
PP.4.7.FR.0092-Mutfak İstem Formu
PP.4.7.FR.0094-Otopark Kontrol Çizelgesi Formu
PP.4.7.FR.0095-Otopark Üyelik Formu
PP.4.7.FR.0096-Isı Nem Çizelgesi
PP.4.7.FR.0097-Öğrenci Yurdu Konaklama Talep Dilekçesi
PP.4.7.FR.0098-Öğrenci Yurdu Taahhütnamesi
PP.4.7.FR.0105-Yemek Bursu Alacak Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0106-Yemek İmha Tutanağı
PP.4.7.FR.0107-Yemek Sevk ve Dönüş Formu
PP.4.7.FR.0109-Yemek Üretim Sayısı Tespit Formu
PP.4.7.FR.0110-Yemekhane Denetim Formu
PP.4.7.FR.0111-Yemekhane Malzeme Ön İstek Formu
PP.4.7.FR.0112-Yemekhane Malzeme Sayım Çizelgesi
PP.4.7.FR.0114-Yemekhaneler Ücretli - Ücretsiz Geçiş İcmal Formu
PP.4.7.FR.0115-Yemekhanelerin Malzeme Takip ve Kullanım Çizelgesi
PP.4.7.FR.0117-Etkinlik Formu
PP.4.7.FR.0119-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kayıt Protokolü
PP.4.7.FR.0120-Öğrenci Toplulukları Salon Talep Formu
PP.4.7.FR.0121-İş Hizmet Talep - Takip Formu
PP.4.7.FR.0143-Görselli Afiş Şablonu
PP.4.7.FR.0144-Görselsiz Afiş Şablonu
PP.4.7.FR.0145-Eşanjör Merkezi Aylık İşletme Kayıt Çizelgesi
PP.4.7.FR.0147-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0148-Sponsorluk Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0152-Kimlik Kartı İcmal Formu
PP.4.7.FR.0153-Kimlik Kartı İmha Formu
PP.4.7.FR.0154-Salon Tahsis Formu
PP.4.7.FR.0155-Stant Açma İzin Belgesi
PP.4.7.FR.0156-Gündüz Bakımevi Aylık Aidat Tablosu
PP.4.7.FR.0157-Gündüz Bakımevi Öğrenci Belgesi
PP.4.7.FR.0158-Salon Tahsis Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0159-Diğer Gelirler Formu
PP.4.7.FR.0160-Gelir İcmali Formu
PP.4.7.FR.0161-Yemek Geliri Formu
PP.4.7.FR.0162-Aylık Yemek Listesi Formu
PP.4.7.FR.0163-Kimlik Kartı Başvurusu Formu
PP.4.7.FR.0164-Fidan Sertifikası Talep Formu
PP.4.7.FR.0165-Spor Etkinlikleri Katılım Formu
PP.4.7.FR.0166-Daire / Oda Teslim Formu
PP.4.7.FR.0167-Firma Personeli Alacağım Yoktur Beyanı Formu
PP.4.7.FR.0168-İdari Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
PP.4.7.FR.0169-İlim, Sanat ve Kültür Evi Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0170-Tiyatro Festivali Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0171-Etkinlik Katılım Takip Formu
PP.4.7.FR.0172-Etkinlik Katılım Formu
PP.4.7.FR.0173-Kasa Sayım ve Denetleme Formu
PP.4.7.FR.0174-Engelli Öğrenci Görüşme Formu
PP.4.7.FR.0175-SGK İlişik Beyan ve Taahhütname Formu
PP.4.7.FR.0176-Ticari İşletme Gelir Tablosu
PP.4.7.FR.0177-Ziyaret Talep Formu
PP.4.7.FR.0178 Gündüz Bakımevi Günlük Ateş Takip Çizelgesi
PP.4.8.FR.0001-Teknik Bakım ve onarım Depo Takip Çizelgesi
PP.4.8.FR.0002-Teknik Servis Onarım Talep İşlem Formu
PP.4.8.FR.0003-Aylık Teknik Bakım ve Onarım Çizelgesi
PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu
PP.4.8.FR.0005-Cihaz Bakım Takip Formu
PP.4.8.FR.0006-Teknik Bakım ve Onarım Formu
PP.4.8.FR.0007-Yangın Tüpleri Takip Çizelgesi
PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İşi Formu
PP.4.8.FR.0009-Malzeme Çıkış Formu
PP.4.8.FR.0010-Jeneratör Periyodik Bakım Formu