Category

Category
5. Stratejik Yönetim Ana Sürecine Ait Formlar


Documents

Document
PP.5.1.FR.0001-Toplantı Tutanak Formu
PP.5.1.FR.0002-Bulgu Paylaşım Formu
PP.5.1.FR.0003-Bulgu Takip Formu
PP.5.1.FR.0004-Denetim Değerlendirme Formu
PP.5.1.FR.0005-Denetim Kontrol Listesi
PP.5.1.FR.0006-Eylem Bildirim Formu
PP.5.1.FR.0007-Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
PP.5.1.FR.0008-İzleme Sonuçları Tablosu
PP.5.1.FR.0009-İç Kontrol Birim Sorumlusu Tablosu
PP.5.1.FR.0010-Arşiv Dosya İsteme Fişi
PP.5.1.FR.0011-Kurul Komisyon Karar Formu
PP.5.1.FR.0012-Arşiv Envanter Formu
PP.5.1.FR.0013-Dosya Muhteviyat Tablosu
PP.5.1.FR.0014-Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi
PP.5.1.FR.0015-Tüzel Kişi Bilgi Edinme
PP.5.1.FR.0016-Gerçek Kişi Bilgi Edinme
PP.5.1.FR.0017-Elektronik İmza Talep Formu
PP.5.1.FR.0018-Teşekkür Belgesi
PP.5.1.FR.0019-Emekli Teşekkür Belgesi
PP.5.1.FR.0020-Katılım Belgesi
PP.5.1.FR.0021-Başarı Belgesi
PP.5.1.FR.0022-Sertifika Belgesi
PP.5.1.FR.0023-Certificate of Appreciation (Yabancı Teşekkür Belgesi)
PP.5.1.FR.0024-Certificate of Participation (Yabancı Katılım Belgesi)
PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu
PP.5.2.FR.0002-Görev Tanımı Tebliğ Tebellüğ Belgesi
PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı
PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu
PP.5.2.FR.0005 İç tetkik Katılımcı Listesi
PP.5.2.FR.0006 OMÜ Ortak Soru Listesi
PP.5.2.FR.0007 OMÜ Üst Yönetim Soru Listesi
PP.5.2.FR.0008 OMÜ Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi
PP.5.2.FR.0009 OMÜ Eğitim Öğretim planlama prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0010 OMÜ Eğitim Öğretim Uygulama Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0011 OMÜ Bilgi Üretimi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0012 OMÜ Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0013 OMÜ Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0014 OMÜ Geri Bildirim Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0015 OMÜ İnsan Kaynakları Soru Listesi
PP.5.2.FR.0016 OMÜ Satın Alma Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0017 OMÜ Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu
PP.5.2.FR.0019 OMÜ KYS Performans Raporu
PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu
PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu
PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu (Dolu)
PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0034-Risk ve Fırsat Bildirim Formu
PP.5.2.FR.0036-Çevrim içi (Online) Toplantı Tutanak Formu
PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu (Online)
PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler)
PP.5.3.FR.0008-Liderlik Davranış Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0009-Tedarikçi Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0010-Aile Temsilcisi Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0011-Veri Toplama ve Raporlama Takvimi
PP.5.3.FR.0012-Acil Servis Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0013-Ayaktan Hasta-Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0014-Çalışan Geri Bildirimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0015-Dilek ve Öneri Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0016-Diyaliz Hizmetleri Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0017-Yatan Hasta-Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0018-Öğrenci Memnuniyeti Anketi
PP.5.3.FR.0019-Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0021-İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anketi - İşveren
PP.5.3.FR.0022-İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anketi - Öğrenci
PP.5.3.FR.0023-İşveren Staj Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0024-Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0025-Kurum Kültürü Anketi
PP.5.3.FR.0026-Kalite Kültürü Anketi
PP.5.3.FR.0027-Spor Tesisleri Kullanıcı Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0028-Geri Bildirim Formu (Geri Bildirim Kutusu)
PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu - KALEM Geri Bildirim Modülü Kayıt ve Takip Formu
PP.5.3.FR.0030-OMÜ-SEM Eğitim Programları Formu
PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs Dışı Birimler)
PP.5.3.FR.0032-Psikolojik Destek Süreci Değerlendirme Anketi (PUAMER)
PP.5.3.FR.0033-Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0034-Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0035-Sıfır Atık Bilgi Ölçeği
PP.5.3.FR.0036-Sıfır Atık Uzman Görüş Formu
PP.5.3.FR.0037-İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi
PP.5.3.FR.0038-Program Çıktılarına Ulaştırma Durumunun Değerlendirilmesi
PP.5.3.FR.0039 AKTS Yeterlilik Anketi
PP.5.3.FR.0041-PAYDAŞ ANKET FORMU (KİTAM)
PP.5.4.FR.0001-İnceleme Raporu(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0002-Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0003-Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0004-Ek Süre İsteği Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0005-Ek Süre İsteği Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0006-Ek Süre İsteği Yazısı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0007-Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0008-Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0009-Şüpheli İfade İstem Formu (Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0010-Şüpheli İfade İstem Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0011-Şüpheli İfade İstem Formu(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0012-Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme Disiplin)
PP.5.4.FR.0013-Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0014-Tanık İfade İstem Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0015-Tanık İfade İstem Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0016-Tanık İfade İstem Yazısı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0017-Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0018-Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0019-Üst Yazı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0020-Üst Yazı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0021-Üst Yazı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0022-Üst Yazı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0023-Üst Yazı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0026-Dizi Pusulası
PP.5.4.FR.0027-Şüpheli İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0028-Sicil Durumu İstek Formu
PP.5.4.FR.0029-Soruşturma-İnceleme Raporu (Disiplin)
PP.5.4.FR.0030-Şüpheli İfade Tutanağı (Disiplin)
PP.5.4.FR.0031-Sicil Durumu İstek Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0032-Tanık İfade Tutanağı (Disiplin)
PP.5.4.FR.0033-Tebligat Belgesi
PP.5.4.FR.0034-Şüpheli İfade Tutanağı (Ceza)
PP.5.4.FR.0035-Fezleke
PP.5.4.FR.0036-Tanık İfade Tutanağı (Ceza)
PP.5.4.FR.0037-İnceleme Raporu (Görevsizlik)