Area

Code Area
P2 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve BİLGİ TRANSFERİ ANA SÜRECİ


Processes

Code Process Process Responsibles
PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri, REKTÖRLÜK Show
PP2.2 Bilgi Transferi Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri, REKTÖRLÜK Show
PP2.3 Proje Yönetimi Süreci PROJE YÖNETİM OFİSİ Show