SWOT Analysis

SWOT Analysis

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri
Fırsatlar Tehditler

Strategy - SWOT Matrix

GT Stratejileri FZ Stratejileri
GF Stratejileri TZ Stratejileri