Task Definition

PP5.1.GT.0010, R0, May 2019

Task Name: Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu

Code: GT10

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

  • Fakülte/Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  • Fakülte/Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakülte/Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Dekan/Müdürün, fakülte/enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler

Power of Attorney

Qualifications

  •  Fakülte/Enstitü yönetim kurulu, dekan/müdürün başkanlığında fakülte/enstitü kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.