Task Definition

PP5.1.GT.0009, R0, May 2019

Task Name: Fakülte/Enstitü Kurulu

Code: GT9

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

  • Fakülte/Enstitünün, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte/Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Power of Attorney

Qualifications

  • Fakülte/Enstitü kurulu,dekan/müdürün başkanlığında fakülte/enstitüye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.