Task Definition

PP5.1.GT.0004, R0, May 2019

Task Name: Senato

Code: GT4

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

  • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Power of Attorney

Yok

Qualifications

Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.