Task Definition

PP5.1.GT.0002, R0, May 2019

Task Name: Rektör Yardımcısı

Code: GT2

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

Rektörün çalışmalarında yardımcı olmak.
Görev alanlarına giren süreçlere liderlik etmek. 
Görev alanına giren üniversite kurullarına ve komisyonlarına Başkanlık etmek.
Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim -öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Power of Attorney

Görevde bulunmadığı durumlarda yerine diğer Rektör Yardımcıları vekalet eder.

Qualifications

Üniversitenin aylıklı profesörleri arasında olmak