Task Definitions

Task Definitions

Search


Code Task Name
GT21 PDB Kadro İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT22 PDB İlan ve Başvuru İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT23 PDB Özlük İşlemleri Birim Yöneticisi Show
GT24 PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu Show
GT25 PDB Ayrılış İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT26 PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Yöneticisi Show
GT27 PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Sorumlusu Show
GT28 PDB Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Ofisi Personeli Show
GT29 PDB Ders Görevlendirme İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT30 PDB İzin İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT31 PDB Terfi İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT32 PDB Özlük İşlemleri Personeli Show
GT33 PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi Show
GT34 PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu Show
GT35 PDB Hizmet İçi Eğitim Ofisi Personeli Show
GT36 PDB Sınav Destek Hizmetleri Ofisi Personeli Show
GT37 PDB İnsan Kaynakları Planlama Ofisi Personeli Show
GT38 PDB Disiplin İşlemleri Ofisi Personeli Show
GT39 BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı Show
GT40 BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu Show
Displaying items 21-40 of 430 in total