Task Definitions

Task Definitions

Search


Code Task Name
GT41 BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli Show
GT42 BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli Show
GT43 BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu Show
GT44 BİDB Web Birimi Sorumlusu Show
GT45 BİDB Web Birimi Personeli Show
GT46 BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu Show
GT47 BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli Show
GT48 İMİD Taşınmazlar Birim Yöneticisi Show
GT49 İMİD Lojman Yönetim Ofisi Sorumlusu Show
GT50 İMİD Lojman Yönetim Ofisi Personeli Show
GT51 İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Sorumlusu Show
GT52 İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Personeli Show
GT53 İMİD Koruma ve Güvenlik Birimi Yöneticisi Show
GT54 İMİD Koruma ve Güvenlik İdari Personeli Show
GT55 İMİD Koruma ve Güvenlik İzleme Personeli Show
GT56 İMİD Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Personeli Show
GT57 İMİD Araç İşletme Birimi Yöneticisi Show
GT58 İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli Show
GT59 İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi Show
GT60 İMİD Posta Hizmetleri Ofis Sorumlusu Show
Displaying items 41-60 of 430 in total