Duyuru

Revize edilen dokümanlar 10.06.2020 - 16:18

PP.1.2.FR.0031 Tez Dönem Projesi Danışman Öneri Formu, 
PP.1.2.FR.0032 Tez Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu,
PP.1.2.FR.0033-Tez Dönem Projesi Konusu Öneri Formu,
PP.1.2.FR.0051 Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu, 
PP.1.2.FR.0054 Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu, 
PP.1.2.FR.0072 Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 
PP.1.2.FR.0048 Doktora /Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formları revize edilmiştir.