Duyuru

Revize Edilen Doküman 22.11.2021 - 17:00

PP.4.3.FR.0021-Akademik Personel Alımı Giriş Sınav Sonuçları Formu ve PP.4.3.FR.0022-Akademik Giriş Sınav Sonuçları Formu / Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları revize edilmiştir.