Duyuru

Revize edilen dokümanlar 30.09.2019 - 09:55

PP1.2.FR.0031 Tez-Dönem Projesi Danışman Öneri Formu ile
PP1.2.FR.0032 Tez-Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu'nda yer alan "Yabancı bir dilde eğitim alacak lisansüstü öğrencilere atanacak danışman öğretim üyelerinde, Üniversitemiz
Senatosunun 09.03.2016 tarih ve 2016-60 sayılı kararında belirtilen koşulların sağlanması şartı aranır." ifadesi Senato kararıyla iptal edildiğinden, form güncellenmesi yapılarak tekrar yayımlanmıştır.