Duyuru

POLİTİKA 17.10.2019 - 16:35

Üniversitemiz Senatosunun 10.10.2019 tarihli toplantısında "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları Ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikaları" oy birliğiyle kabul edilmiştir.