Duyuru

Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi 29.07.2019 - 14:12

PP.5.2.LST.0002 Dış Kaynaklı Doküman Listesi KALEM - Dokümanlar başlığı altında yayımlanmıştır. Mevzuatın güncellik takibi günlük olarak ilgili personel tarafından, mevzuat dışındaki dokümanların güncellik takibi ise üç ayda bir ilgili birim tarafından yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme/iptal durumu söz konusu olması halinde süreç sorumluları aracılığı ile kalite koordinatörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.