Duyuru

Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar 14.11.2019 - 16:15

PP.4.1.FR.0001-Doğrudan Temin Usulünde Yapılan Alımlara Ait Kontrol Formu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0002-Doğrudan Temin Onay Belgesi-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0004-İhale Dosyaları İnceleme Pusulası-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0005-İhale Süreci Takip Formu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0006-Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0007-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0008-Sipariş / İşe Başlama Yazısı-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0009-Sözleşme Günü Belge Kontrol ve Takip Formu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0010-Sözleşme Sonrası Takip Formu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0011-Teklif Dağıtım Tutanağı-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0012-Doğrudan Temin Teklif Mektubu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0013-Teklif Toplama Tutanağı-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0025-Tedarikçi Değerlendirme Listesi-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0026-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0027-Toplu Olarak Satın Alınacak Mal Listesi-Revize edildi.
PP.4.1.FR.0034-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu (İstekli Bazında)-Yeni yayımlandı.