Duyuru

Dış Kaynaklı Doküman Listesi 29.11.2019 - 15:48

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından alınan 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Yönetmeliğin 32. maddesi ile 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aynı isimli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum ve kuruluşlar tarafından kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve yönergelerin Yönetmeliğin 33. maddesinde yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda "OMÜ Arşiv Yönergesi" kaldırılarak, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Dış Kaynaklı Doküman Listesine eklenmiştir.