Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize edilen dokümanlar PP.4.3.FR.0034-Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Profesör ve Doçentler İçin) 14.02.2020 - 16:46
Görev Tanımı PP1.2.GT.0383-Çevirmen 07.02.2020 - 14:43
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.1.2.FR.0103-Ders Telafi Formu 07.02.2020 - 11:48
Yeni yayımlanan doküman PP.4.3.FR.0097-Fazla Çalışma Görevlendirme Formu 05.02.2020 - 11:24
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar PP.4.7.FR.0015-Öğrenci Topluluğu Kurma Dilekçe Formu PP.4.7.FR.0170-Tiyatro Festivali Başvuru Formu PP.4.7.FR.0171-Etkinlik Katılım Takip Formu PP.4.7.FR.0172-Etkinlik Katılım Formu 05.02.2020 - 10:44
Revize edilen doküman PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler) 03.02.2020 - 16:02
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.1.2.FR.0100-Not Düzeltme Formu (Tıp Fakültesi) PP.1.2.FR.0101-Sınav Notu İtiraz Formu PP.1.2.FR.0102-Sınav Sorusuna İtiraz Formu 31.01.2020 - 13:59
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.4.3.FR.0095-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Talep Formu PP.4.3.FR.0096-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Emsal Ücret Hesaplama Formu 29.01.2020 - 14:59
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu 28.01.2020 - 09:52
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.1.2.FR.0099-Mesleki Uygulama Programı (MUP) Başvuru Formu 27.01.2020 - 15:39
Revize edilen dokümanlar PP.4.3.FR.0001-Mal Bildirim Formu 27.01.2020 - 12:16
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.2.2.FR.0008-Bireysel Sınav İptal Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0009-Cevap Kağıdı Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0010-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl Dışı) (UZEM) PP.2.2.FR.0011-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl İçi) (UZEM) PP.2.2.FR.0012-Kitapçık Kontrol Tablosu (Ders-Konu) (UZEM) PP.2.2.FR.0013-Kitapçık Kontrol Tablosu (Yayın Kurulu) (UZEM) PP.2.2.FR.0014-Matbu Evrak Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0015-Mazeretli Sınava Giriş Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0016-Uzem Sınav Giriş Belgesi (UZEM) PP.2.2.FR.0017-Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0018-Salon Kapısı Listesi (UZEM) PP.2.2.FR.0019-Salon Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0020-Sınav Salon Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0021-Salon Öğrenci Yoklama Listesi (UZEM) 17.01.2020 - 14:05
Revize edilen dokümanlar PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi 17.01.2020 - 11:36
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.5.3.FR.0032-Psikolojik Destek Süreci Değerlendirme Anketi (PUAMER) 17.01.2020 - 11:19
Revize edilen dokümanlar PP.4.5.TAL.0001-ISITMA SİSTEMLERİNİ İŞLETME VE KULLANMA GENELGESİ-Revize edilmiştir. 15.01.2020 - 16:35
Revize edilen dokümanlar PP.5.3.PRS.0001 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü revize edilmiştir. 15.01.2020 - 13:50
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli 15.01.2020 - 09:16
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar PP.5.3.FR.0002-Geri Bildirim Kutusu Listesi-Mülga olmuştur. PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler)-Revize olmuştur. PP.5.3.FR.0004-Geri Bildirim İzleme Çizelgesi-Mülga olmuştur. PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu Kayıt Formu, -PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu - KALEM Geri Bildirim Modülü Kayıt ve Takip Formu olarak revize edilmiştir. PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs Dışı Birimler) yeni yayınlanmıştır. 15.01.2020 - 09:05
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli revize edilmiştir. 14.01.2020 - 17:25
Revize edilen dokümanlar OEK-OMÜ Organizasyon El Kitabı revize edilmiştir. 09.01.2020 - 11:45
100 kayıt içerisinden 21-40 kadarı gösteriliyor.