Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.PRS.0008 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 24.06.2020 - 12:56
USUL VE ESASLAR PP.4.2.PRS.0005 OMÜ KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI 17.06.2020 - 18:45
Revize edilen dokümanlar PP.5.3.FR.0028-Geri Bildirim Formu (Geri Bildirim Kutusu) 15.06.2020 - 20:02
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0031 Tez Dönem Projesi Danışman Öneri Formu, PP.1.2.FR.0032 Tez Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu, PP.1.2.FR.0033-Tez Dönem Projesi Konusu Öneri Formu, PP.1.2.FR.0051 Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu, PP.1.2.FR.0054 Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu, PP.1.2.FR.0072 Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu PP.1.2.FR.0048 Doktora /Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu 10.06.2020 - 16:18
Yeni yayınlanan doküman PP.5.3.FR.0037-İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi PP.5.3.FR.0038-Program Çıktılarına Ulaştırma Durumunun Değerlendirilmesi PP.5.3.FR.0039 AKTS Yeterlilik Anketi 10.06.2020 - 14:59
PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ - Revize edilmiştir. 08.06.2020 - 16:06
Revize edilen dokümanlar PP.4.7.FR.0030-Aylık Çalışma Çizelgesi revize edilmiştir. 02.06.2020 - 16:24
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0071-Tez Teslimi ve Jüri Oluşturma Süreci Formu 18.05.2020 - 18:39
Yeni yayınlanan doküman ve Mevzuatlar PP.4.5.FR.0075-İç İmkanlarla Üretilen Dayanıklı Taşınır Formu PP.4.5.PRS.0006 OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ PP.5.1.PRS.0013 OMÜ ENERJİ YÖNETİMİ YÖNERGESİ 05.05.2020 - 18:40
Revize edilen doküman.. Organizasyon El Kitabı revize edilmiştir. 04.05.2020 - 17:08
Yeni yayınlanan doküman PP.1.2.FR.0105-Toplu Mezuniyet İlişik Kesme Formu 04.05.2020 - 16:12
Yeni yayınlanan doküman PP.1.2.FR.0104-Konser Salonu Kullanım Formu 04.05.2020 - 15:53
Revize edilen dokümanlar PP.2.1.FR.0054-Hizmet Sözleşmesi Formu (KİTAM) PP.2.1.FR.0057-Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM) 03.05.2020 - 22:26
Revize edilen dokümanlar PP.2.1.FR.0002-Biyoteknoloji Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM) PP.2.1.FR.0006-Görüntüleme ve Karakterizasyon Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM) PP.2.1.FR.0007-Malzeme Birimi Hizmet Başvuru Formu (KİTAM) 03.05.2020 - 17:53
OMÜ-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi OMÜ-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi yayınlamıştır. 03.05.2020 - 17:04
Yeni yayınlanan dokümanlar OMU Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi kapsamında yayımlanan dokümanlar. 03.05.2020 - 16:48
Yeni yayımlanan, revize ve iptal edilen dokümanlar... PP.4.2.FR.0019-Otomasyon Geliri Teslim Formu PP.4.2.FR.0017-Yemek Geliri Teslim Formu PP.4.7.FR.0166-Yurt Oda Teslim Formu 20.04.2020 - 15:50
Revize edilen doküman PP.1.2.FR.0033-Tez Dönem Projesi Değişikliği Öneri Formu 17.03.2020 - 10:39
Revize edilen doküman PP.4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi PP.4.7.FR.0030-Aylık Çalışma Çizelgesi 17.03.2020 - 09:49
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar PP.4.3.FR.0047-İşçi Gece Vardiyası Puantajı PP.4.3.FR.0048-İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantajı PP.4.3.FR.0049-İşçi Çalışma Puantajı PP.4.5.FR.0073-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi(Büro ve Odalar) PP.4.5.FR.0074-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi (Sınıf ve Amfiler) PP.4.5.PLN.0001-Temizlik Görev Planı 16.03.2020 - 15:48
147 kayıt içerisinden 41-60 kadarı gösteriliyor.