Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize edilen dokümanlar PP.4.1. Satın Alma Süreci PP.4.5. Destek Hizmetleri Süreci PP.5.4. Hukuk Süreci 24.12.2019 - 14:47
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0060-Not Bildirim Formu 24.12.2019 - 14:38
Revize edilen doküman PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu 24.12.2019 - 09:47
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.4.2.FR.0020-Personel Maaş Borçlandırma Hesap Tablosu 20.12.2019 - 12:21
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.4.5.FR.0070-Özel Eşya (Taşınır Mal) Beyan Formu yayınlamıştır. 18.12.2019 - 16:01
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0033-Tez Dönem Projesi Konusu Öneri Formu PP.1.2.FR.0070-Tez Teslim Tutanağı revize edilmiştir. 18.12.2019 - 13:53
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0088-Ders Görevlendirme Formu revize edilmiştir. 17.12.2019 - 11:47
Yeni yayımlanan dokümanlar Personel Daire Başkanlığı tarafından standartlaştırılması talep edilen formlar yayımlamıştır. 16.12.2019 - 17:01
Yeni yayımlanan dokümanlar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kullanılan anket formları standart form haline getirilip, yayınlanmıştır. 12.12.2019 - 15:15
Dış Kaynaklı Doküman Listesi Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Dış Kaynaklı Doküman listesine eklenmiştir. 29.11.2019 - 15:48
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından revize edilmesi ve yayımlanması talep edilen formlar, revize edilip yayımlanmıştır. 14.11.2019 - 16:15
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.1.4.FR.0005-Yüksek Lisans - Doktora Eğitimi Başvuru Dilekçesi (ÖYP) 14.11.2019 - 13:24
Yeni yayımlanan doküman PP.2.1.FR.0028-Kesin Kayıt Formu (PUAMER) yayımlanmıştır. 12.11.2019 - 16:38
Revize edilen doküman PP.1.2.FR.0086-Lisansüstü Kontenjan Talep Formu revize edilmiştir. 08.11.2019 - 10:14
Revize edilen dokümanlar "OMÜ Bağıl Değerlendirme Yönergesi" ile "OMÜ Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi"ne ait doküman kodlama işlemi revize edilerek yeniden yayımlanmıştır. 05.11.2019 - 09:42
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.1.3.FR.0070-Mezuniyet Durumu Bilgi Formu 05.11.2019 - 09:40
Paydaş Memnuniyet Anketleri http://anket.omu.edu.tr/ 30.10.2019 - 08:15
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0055-Erasmus Programı Kapsamında Ders Alan Öğrenciler İçin İntibak Formu 21.10.2019 - 15:36
Revize edilen dokümanlar PP4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi revize edilmiştir. 21.10.2019 - 10:05
POLİTİKA POL0007- Omü Yayınları Ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikaları 17.10.2019 - 16:35
147 kayıt içerisinden 101-120 kadarı gösteriliyor.