Kurumsal Göstergeler

1 - KURUMA AİT BİLGİLER

1.1 - Birim Sayıları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG1.1.1 Fakülte sayısı KD1.1.1 Fakülte sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.2 Enstitü sayısı KD1.1.2 Enstitü sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.3 Yüksekokul Sayısı KD1.1.3 Yüksekokul sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.4 Meslek Yüksekokulu Sayısı KD1.1.4 Meslek Yüksekokulu sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı KD1.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.6 Araştırma Merkezlerinin Sayısı KD1.1.6 Araştırma Merkezlerinin sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.7 Önlisans Program Sayısı KD1.1.7 Önlisans program sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.8 Lisans Program Sayısı KD1.1.8 Lisans program sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.9 Yüksek Lisans Program Sayısı KD1.1.9 Yüksek lisans program sayısı AktifYÖKİZK
KG1.1.10 Doktora Program Sayısı KD1.1.10 Doktora program sayısı AktifYÖKİZK

1.2 - Fiziki Alanlar

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG1.2.1 Eğitim alanları (derslik vb.) miktarı (m2) KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı AktifYÖKİZK
KG1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) AktifYÖKİZK
KG1.2.3 İdari alanların miktarı KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) AktifYÖKİZK
KG1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) AktifYÖKİZK
KG1.2.5 Toplam alanların miktarı (m2) KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) - KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) - KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) AktifYÖKİZK

1.3 - Öğrenci Sayıları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.2 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.3 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.3 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.4 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.4 Sağlık bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.5 Sağlık bilimleri programları toplam lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.5 Açıköğretimdeki öğrenci sayısı KD1.3.18 Yabancı uyruklu uzaktan eğitim öğrenci sayısı - KD1.3.17 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.6 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.7 Toplam lisans öğrenci sayısı KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.8 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.6 Beşeri ve sosyal bilimler programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.9 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.7 Doğa ve mühendislik bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.10 Sağlık bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı KD1.3.8 Sağlık bilimleri programları toplam lisansüstü öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.12 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.13 Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.14 Toplam doktora öğrenci sayısı KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.15 Toplam yüksek lisans mezun sayısı KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.16 Doktora mezun sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı AktifYÖKİZK
KG1.3.17 Toplam mezun sayısı KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı - KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı AktifYÖKİZK

1.4 - Personel Sayıları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki toplam öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.9 Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.10 Yabancı uyruklu öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.11 Toplam öğretim elemanı sayısı KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.11 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG1.4.12 Toplam idari personel sayısı KD1.4.12 İdari personel sayısı AktifYÖKİZK


2 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

2.1 - Kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG2.1.1 Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.1 Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi AktifYÖKİZK
KG2.1.2 Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.2 Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi AktifYÖKİZK
KG2.1.3 Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.3 Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi AktifYÖKİZK
KG2.1.4 Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen hedef sayısı / Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri KD2.1.4 Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi AktifYÖKİZK

2.2 - Kalite Komisyonunun Faaliyetleri

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG2.2.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurumda düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı KD2.2.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurumda düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı AktifYÖKİZK
KG2.2.2 Kurumun iç paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) KD2.2.2 Kurumun iç paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK
KG2.2.3 Kurumun dış paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) KD2.2.3 Kurumun dış paydaşlarının kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK
KG2.2.4 Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı KD2.2.4 Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı AktifYÖKİZK
KG2.2.5 Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı KD2.2.5 Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı AktifYÖKİZK


3 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM

3.1 - Eğitim-Öğretim kadrosu

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.1.1 Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik düzenlenen program sayısı KD3.1.1 Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik düzenlenen program sayısı AktifYÖKİZK
KG3.1.2 Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi KD3.1.2 Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi AktifYÖKİZK
KG3.1.3 Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi programından memnuniyet oranı (% olarak) KD3.1.3 Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi programından memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK

3.2 - Programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.2.1 Akredite program sayısı KD3.2.1 Akredite program sayısı AktifYÖKİZK
KG3.2.2 Akredite olmayan programlarda sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan program sayısı KD3.2.2 Akredite olmayan programlarda sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan program sayısı AktifYÖKİZK

3.3 - Programların tasarımı ve onayı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.3.1 Program bilgi paketini tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora programı sayısı KD3.3.1 Program bilgi paketini tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen önlisans/lisans/YL/doktora programı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.3.2 İş yükü temeli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı KD3.3.2 İş yükü temeli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı AktifYÖKİZK
KG3.3.3 Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı KD3.3.3 Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı AktifYÖKİZK

3.4 - Lisans programlarına kabul edilen öğrencinin niteliği

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.4.1 Lisans programlarına giriş sıralamasının ortalaması KD3.4.1 Lisans programlarına giriş sıralamasının ortalaması AktifYÖKİZK
KG3.4.2 Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili lisans programına başvuran öğrenci sayısı KD3.4.2 Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı KD3.4.3 Tercihleri arasında ilgili lisans programına başvuran öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.5 - Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.5.1 Çift ana dala izin veren lisans programı sayısı KD3.5.1 Çift ana dala izin veren lisans programı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.5.2 Yan dala izin veren lisans programı sayısı KD3.5.2 Yan dala izin veren lisans programı sayısı AktifYÖKİZK

3.6 - Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.6.1 Çift ana dal öğrenci sayısı KD3.6.1 Çift ana dal öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.6.2 Yan dal lisans öğrenci sayısı KD3.6.2 Yan dal lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.7 - Yüksek lisans programları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.7.1 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı / Yüksek lisans mezun olması gereken öğrenci sayısı KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.7.2 Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı KD3.7.3 Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı KD3.7.4 Yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.8 - Doktora programları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.8.1 Doktora programından mezun öğrenci sayısı / Doktora programından mezun olması gereken öğrenci sayısı KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.8.2 Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programına başvuran öğrenci sayısı KD3.8.4 Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı KD3.8.3 Doktora programına başvuran öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.9 - Disiplinlerarası lisansüstü program oranı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.9.1 Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı KD3.9.1 Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı AktifYÖKİZK
KG3.9.2 Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı KD3.9.2 Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı AktifYÖKİZK
KG3.9.3 Disiplinlerarası toplam doktora program sayısı KD3.9.3 Disiplinlerarası doktora program sayısı AktifYÖKİZK

3.10 - Uluslararasılaşma

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.10.1 URAP sıralaması KD3.10.1 URAP sıralaması AktifYÖKİZK
KG3.10.2 Webometrics KD3.10.2 Webometrics AktifYÖKİZK
KG3.10.3 Erasmus gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) KD3.10.3 Erasmus gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) AktifYÖKİZK
KG3.10.4 Erasmus gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) KD3.10.4 Erasmus gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) AktifYÖKİZK
KG3.10.5 Erasmus giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) KD3.10.5 Erasmus giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) AktifYÖKİZK
KG3.10.6 Erasmus giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) KD3.10.6 Erasmus giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) AktifYÖKİZK
KG3.10.7 Farabi gelen öğrenci sayısı KD3.10.7 Farabi gelen öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.10.8 Farabi giden öğrenci sayısı KD3.10.8 Farabi giden öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.10.9 Mevlana gelen öğrenci sayısı KD3.10.9 Mevlana gelen öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.10.10 Mevlana giden öğrenci sayısı KD3.10.10 Mevlana giden öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.10.11 Mevlana gelen öğretim elemanı sayısı KD3.10.11 Mevlana gelen öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.10.12 Mevlana giden öğretim elemanı sayısı KD3.10.12 Mevlana giden öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK

3.11 - Mezun bilgileri dağılımı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.11.1 İşe yerleşmiş mezun sayısı KD3.11.1 İşe yerleşmiş mezun sayısı AktifYÖKİZK
KG3.11.2 Mezun derneğine üye sayısı KD3.11.2 Mezun derneğine üye sayısı AktifYÖKİZK

3.12 - Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı KD3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı KD3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı KD3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı KD3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı KD3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı KD3.12.7 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı KD3.12.5 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı - KD3.12.3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı - KD3.12.7 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı - KD3.12.1 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı KD3.12.6 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı - KD3.12.2 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı - KD3.12.4 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı - KD3.12.8 Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.13 - Öğrenci başına düşen derslik alanı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı / Lisans öğrenci sayısı KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı / Önlisans öğrenci sayısı KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.13.3 Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

3.14 - Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kaynak sayısı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.14.1 Kurum kütüphanesinde mevcut toplam kaynak sayısı KD3.14.1 Kurum kütüphanesinde mevcut toplam kaynak sayısı AktifYÖKİZK

3.15 - Öğrenci oranları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.2 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD3.15.1 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.3 Beşeri ve sosyal bilimler lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.3 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı KD3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.5 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı KD3.15.4 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.6 Doğa ve mühendislik bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.5 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı KD3.15.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.8 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.6 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı KD3.15.7 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı KD3.15.9 Sağlık bilimleri lisans ve lisansüstü programlardaki öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.7 Önlisans programların öğrenci sayısı / Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı KD1.4.1 Önlisans programlarındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.8 Lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı / Lisans programlarındaki öğrenci sayısı KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.9 Lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.10 Toplam öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.11 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.11 Doktora mezun sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.12 Doktora programındaki öğrenci sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.13 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG3.15.14 Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı / Öğretim elemanı sayısı KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.11 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK


4 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

4.1 - Öğretim üyesi başına yayın oranları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.1.1 SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD4.1.4 Öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı (uluslararası işbirliği hariç) - KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.1.2 Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı / Öğretim üyesi sayısı KD4.1.5 Uluslararası işbirliği ile yapılan öğretim üyelerinin SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık toplam makale/derleme sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.1.3 Bilimsel yayın puanı KD4.1.3 Bilimsel yayın puanı AktifYÖKİZK

4.2 - Atıf oranları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.2.1 Atıf puanı KD8.2.2 SCI, SCI-expanded, SSCI ve A&HCI endekslerinde taranan dergilerde yer alan OMÜ adresli atıf sayısı AktifYÖKİZK

4.3 - Desteklenen projelerin dağılımı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.3.1 Tamamlanan ortalama yıllık dış destekli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.1 Tamamlanan yıllık dış destekli proje sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.3 Tamamlanan dış destekli projelerin ortalama yıllık toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.3 Tamamlanan dış destekli projelerin ortalama yıllık toplam bütçesi KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.5 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi / Devam eden dış destekli proje sayısı KD4.3.4 Devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi KD4.3.2 Devam eden dış destekli proje sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.6 Tamamlanan yıllık kontratlı proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.5 Tamamlanan yıllık kontratlı proje sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.7 Devam eden yıllık kontratlı proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.6 Devam eden yıllık kontratlı proje sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.8 Tamamlanan yıllık kontratlı projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.7 Tamamlanan yıllık kontratlı projelerin toplam bütçesi KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.9 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.8 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.10 Devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.9 Devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.11 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.10 Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.3.12 Devam eden uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.3.11 Devam eden uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK

4.4 - Bilimsel çalışma gruplarının sayısı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.4.1 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.4.2 Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.4.3 Doktora mezun sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.4.4 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki alan sayısı KD4.4.1 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki alan sayısı AktifYÖKİZK
KG4.4.5 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı KD4.4.2 YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

4.5 - Patent belgesi sayısı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.5.1 Yıllık ulusal patent belge sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.5.1 Yıllık ulusal patent belge sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK
KG4.5.2 Yıllık uluslararası patent belge sayısı / Toplam öğretim üyesi sayısı KD4.5.2 Yıllık uluslararası patent belge sayısı KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı AktifYÖKİZK

4.6 - Teknopark'da faal firma sayısı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.6.1 Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı KD4.6.1 Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı AktifYÖKİZK

4.7 - Ödül

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG4.7.1 TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğreti üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) KD4.7.1 TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) AktifYÖKİZK


5 - TOPLUMSAL KATKI

5.1 - Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinlikler

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG5.1.1 Bütçesi olan sosyal sorumluluk projelerinin sayısı KD5.1.1 Bütçesi olan sosyal sorumluluk projelerinin sayısı AktifYÖKİZK
KG5.1.2 Öğrenci kulüpleri faaliyetleri KD5.1.2 Öğrenci kulüpleri faaliyetleri sayısı AktifYÖKİZK
KG5.1.3 SEM yıllık eğitim saati KD5.1.3 SEM yıllık eğitim saati AktifYÖKİZK


6 - YÖNETİM SİSTEMİ

6.1 - Üniversite gelir dağılımı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG6.1.1 Alınan bağış ve yardımlar KD6.1.1 Alınan bağış ve yardımlar AktifYÖKİZK
KG6.1.2 Diğer yurtiçi kaynaklı gelirler KD6.1.2 Diğer yurtiçi kaynaklı gelirler AktifYÖKİZK
KG6.1.3 Hazine geliri KD6.1.3 Hazine geliri AktifYÖKİZK
KG6.1.4 Öz gelirler KD6.1.4 Öz gelirler AktifYÖKİZK
KG6.1.5 Sanayi gelirleri KD6.1.5 Sanayi gelirleri AktifYÖKİZK
KG6.1.6 Yedek ödenekler KD6.1.6 Yedek ödenekler AktifYÖKİZK
KG6.1.7 Yurtdışı kaynaklı gelirler KD6.1.7 Yurtdışı kaynaklı gelirler AktifYÖKİZK

6.2 - Üniversite gider dağılımı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG6.2.1 Cari transfer giderleri KD6.2.1 Cari transfer giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.2 Eğitim giderleri KD6.2.2 Eğitim giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.3 Mal ve hizmet giderleri KD6.2.3 Mal ve hizmet giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.4 Personel giderleri KD6.2.4 Personel giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.5 Sağlık giderleri KD6.2.5 Sağlık giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.6 Sermaye giderleri KD6.2.6 Sermaye giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.7 Sosyal güvenlik giderleri KD6.2.7 Sosyal güvenlik giderleri AktifYÖKİZK
KG6.2.8 Spor giderleri KD6.2.8 Spor giderleri AktifYÖKİZK

6.3 - Fiziki alan oranları

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG6.3.1 Araştırma alanı miktarı / Toplam öğretim elemanı sayısı KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) KD1.4.9 Öğretim üyesi sayısı - KD1.4.8 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı - KD1.4.10 Yabancı uyruklu olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı - KD1.4.11 Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG6.3.2 Eğitim ve araştırma alanı miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG6.3.3 İdari alan miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG6.3.4 Sosyal alan miktarı / Toplam öğrenci sayısı KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG6.3.5 Toplam alan / Toplam öğrenci sayısı KD3.13.2 Önlisans programlarındaki toplam derslik alanı - KD1.2.4 Sosyal alanların miktarı (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb) miktarı (m2) - KD1.2.3 İdari alanların miktarı (m2) - KD1.2.2 Araştırma alanları (Lab vb.) miktarı (m2) - KD3.13.1 Lisans programlarındaki toplam derslik alanı KD1.3.2 Yabancı uyruklu önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.9 Lisans öğrenci sayısı - KD1.3.16 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı - KD1.3.10 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı - KD1.3.12 Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.15 Doktora öğrenci sayısı - KD1.3.1 Önlisans öğrenci sayısı - KD1.3.14 Yabancı uyruklu tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.13 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı - KD1.3.11 Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı AktifYÖKİZK

6.4 - Memnuniyet oranı

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG6.4.1 Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.1 Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK
KG6.4.2 İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.2 İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK
KG6.4.3 Öğrencinin genel memnuniyet oranı (% olarak) KD6.4.3 Öğrencinin genel memnuniyet oranı (% olarak) AktifYÖKİZK


13 - YÖK İZK

13.1 - Eğitim ve Öğretim

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG13.1.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı KD13.1.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı AktifYÖKİZK
KG13.1.2 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi projelerine katılan öğrenci sayısı KD13.1.2 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG13.1.3 Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı KD13.1.3 Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı KD13.1.4 Program kontenjan sayısı AktifYÖKİZK
KG13.1.4 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı KD13.1.5 Erişilebilen ders bilgi paketi sayısı KD13.1.6 Toplam ders bilgi paketi sayısı AktifYÖKİZK
KG13.1.5 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı KD3.11.2 Mezun derneğine üye sayısı KD1.3.21 Lisans mezun sayısı - KD1.3.27 Yabancı uyruklu doktora mezun sayısı - KD1.3.23 Yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.25 Doktora mezun sayısı - KD1.3.22 Yabancı uyruklu lisans mezun sayısı - KD1.3.19 Önlisans mezun sayısı - KD1.3.24 Yabancı uyruklu yüksek lisans mezun sayısı - KD1.3.20 Yabancı uyruklu önlisans mezun sayısı AktifYÖKİZK
KG13.1.6 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı KD13.1.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı AktifYÖKİZK
KG13.1.7 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait disiplin soruşturması dosya sayısı KD13.1.10 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı - KD13.1.11 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılmış disiplin soruşturması dosya sayısı AktifYÖKİZK

13.2 - Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG13.2.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı KD13.2.2 Ulusal hakemli dergilerde yayımlamış yayın sayısı KD7.2.6 Öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.2 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı KD13.2.3 Bir önceki yıl üniversite web sayfasından doğrudan veya üniversitenin belirlediği bir adresten üniversite adresli tam metinine ulaşılabilen yayın sayısı KD13.2.11 Yayın sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.3 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı KD13.2.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.4 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı KD12.2.11 Olumlu sonuçlanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvuru sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.5 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı KD13.2.5 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.6 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı KD13.2.6 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.7 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı KD13.2.7 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.8 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı KD13.2.8 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.9 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı KD13.2.9 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı AktifYÖKİZK
KG13.2.10 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı KD13.2.10 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı AktifYÖKİZK

13.3 - Uluslararasılaşma

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG13.3.1 Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı KD13.3.1 Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı AktifYÖKİZK

13.4 - Bütçe ve Finansman

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG13.4.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı KD13.4.1 Danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil öz gelir, döner sermaye, fon vb. merkezi bütçe dışı toplam gelir KD13.4.2 Üniversitenin yıllık bütçesi AktifYÖKİZK
KG13.4.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar yada zararının toplam ciroya oranı KD13.4.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar ya da zararı (TL) KD13.4.4 Üniversitenin toplam cirosu (TL) AktifYÖKİZK
KG13.4.3 Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı KD13.4.5 Ar-Ge ye harcanan bütçe KD8.1.7 Toplam AR-GE bütçesi AktifYÖKİZK
KG13.4.4 Teknopark yıllık ciro artış oranı KD13.4.10 Teknopark yıllık ciro artış oranı AktifYÖKİZK
KG13.4.5 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı KD13.4.7 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı AktifYÖKİZK
KG13.4.6 Yayın alımının bütçeye oranı KD13.4.9 Yayın alımı bütçesi (TL) KD13.4.2 Üniversitenin yıllık bütçesi AktifYÖKİZK
KG13.4.7 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı KD13.4.8 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci sayısı KD1.3.30 Toplam öğrenci sayısı AktifYÖKİZK
KG13.4.8 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı KD13.4.11 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı AktifYÖKİZK
KG13.4.9 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi KD13.4.12 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi AktifYÖKİZK
KG13.4.10 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı KD13.4.13 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı AktifYÖKİZK

13.5 - Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

Kod Adı Kurumsal Değişken Pay Kurumsal Değişken Payda Durum
KG13.5.1 Sürekli eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı KD13.5.1 Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı AktifYÖKİZK
KG13.5.2 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı KD13.5.2 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı AktifYÖKİZK
KG13.5.3 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı KD13.5.3 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı AktifYÖKİZK
KG13.5.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı KD13.5.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı AktifYÖKİZK
KG13.5.5 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında varsa ödülleri veya yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması KD13.5.5 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında varsa ödülleri veya yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması AktifYÖKİZK