Kategori

Kategori
13 - YÖK İZK


Alt Kategoriler

Kod Alt Kategori
1 Eğitim ve Öğretim Kurumsal Değişkenler
2 Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın Kurumsal Değişkenler
3 Uluslararasılaşma Kurumsal Değişkenler
4 Bütçe ve Finansman Kurumsal Değişkenler
5 Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal Değişkenler