Kategori

Kategori
1 - KURUMA AİT BİLGİLER


Alt Kategoriler

Kod Alt Kategori
1 Birim Sayıları Kurumsal Değişkenler
2 Fiziki Alanlar Kurumsal Değişkenler
3 Öğrenci Sayıları Kurumsal Değişkenler
4 Personel Sayıları Kurumsal Değişkenler