Kategori

Kategori
2 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ


Alt Kategoriler

Kod Alt Kategori
1 Kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri Kurumsal Değişkenler
2 Kalite Komisyonunun Faaliyetleri Kurumsal Değişkenler