Kategori

Kategori
3 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Alt Kategoriler

Kod Alt Kategori
1 Eğitim-Öğretim kadrosu Kurumsal Değişkenler
2 Programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi Kurumsal Değişkenler
3 Programların tasarımı ve onayı Kurumsal Değişkenler
4 Lisans programlarına kabul edilen öğrencinin niteliği Kurumsal Değişkenler
5 Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Kurumsal Değişkenler
6 Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı Kurumsal Değişkenler
7 Yüksek lisans programları Kurumsal Değişkenler
8 Doktora programları Kurumsal Değişkenler
9 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı Kurumsal Değişkenler
10 Uluslararasılaşma Kurumsal Değişkenler
11 Mezun bilgileri dağılımı Kurumsal Değişkenler
12 Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı Kurumsal Değişkenler
13 Öğrenci başına düşen derslik alanı Kurumsal Değişkenler
14 Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kaynak sayısı Kurumsal Değişkenler
15 Öğrenci oranları Kurumsal Değişkenler
16 Öğretim üyesi başına haftalık ortalama ders yükü miktarı Kurumsal Değişkenler