Geleceğe Bakış

Misyon

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite olmaktır

İlke ve Değerler

  • Değerlere Saygı
  • Bilimsellik ve Akademik Özgürlük
  • Yenilikçilik
  • Girişimcilik
  • Katılımcılık
  • Adalet ve Liyakat
  • Şeffaflık