Kategori

Kategori
2. Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Sürecine Ait Formlar


Dokümanlar

Doküman
PP.2.1.FR.0001-Bilimsel Etik Beyan Formu
PP.2.1.FR.0002-Biyoteknoloji Hizmet Başvuru Formu
PP.2.1.FR.0003-Çalışma Başvuru Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0004-Hayvan İstek Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0005-Proje Sonlandırma Formu (DEHAM)
PP.2.1.FR.0006-Görüntüleme Hizmet Başvuru Formu
PP.2.1.FR.0007-Malzeme Hizmet Başvuru Formu
PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu
PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Gönüllü Katılım Formu
PP.2.1.FR.0010-Sosyal Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Değerlendirme Formu
PP.2.1.FR.0011-Öğrenci Kayıt Formu (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0012-Sınav Konuşma Komisyonu (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0013-Sınav Not Listesi (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0014-Haftalık Devam Çizelgesi (OMÜ Türkçe)
PP.2.1.FR.0015-Sertifika (OMÜ Türkçe)
PP.2.2.FR.0001-Eğitim Programı Öneri Formu(OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0002-Kayıt Formu (OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0003-Eğitim Değerlendirme (OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0004-İnteraktif Sınıflar Etkinlik (Tez Savunmaları Vb. ) Kayıtları Paylaşım Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0005-Telif Hakları Belgesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0006-İnteraktif Sınıf Kullanımı Teslim Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0007-Ders İzlence Formu (UZEM)
PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0009-Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
PP.2.3.FR.0010-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri Kişisel Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0011-Proje Çıktıları Takip Formu
PP.2.3.FR.0012-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programları Ortak Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0013-Proje Özet Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0014-Bilimsel Araştırma Proje Önerisi Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0015-Ek Süre Talebi Formu
PP.2.3.FR.0016-Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi Formu
PP.2.3.FR.0017-Diğer Talepler Formu
PP.2.3.FR.0018-Ek Malzeme - Hizmet Talebi Formu
PP.2.3.FR.0019-Ek Ödenek Talebi Formu
PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0023-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Beyan Formu
PP.2.3.FR.0024-1908-Kontratlı Ar-Ge Proje Ortaklığı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0025-1909-A Danışmanlık Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0026-1909-B Eğitim Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0027-1909-C Kontratlı Ar-Ge Danışmanlık Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0028-1909-D Ar-Ge Proje Ortaklığı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0029-1910 OMÜ SUVAM Araştırma Projeleri Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0030-1910 OMÜ SUVAM Araştırma Projeleri Başvuru Ek Formu
PP.2.3.FR.0031-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Etkinlik Ayrıntı Formu
PP.2.3.FR.0033-BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0034-BAP Malzeme Çıkartma - Miktar Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0035-Proje Başlığı Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0036-Proje Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0037-Proje Dondurma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0038-Proje Geri Çekme-Yürürlükten Kaldırma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0039-Proje İptal Etme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0040-Proje Yürütücüsü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0041-Proje Türü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0042-Yayın Öneri Formu
PP.2.3.FR.0043-Yayın Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0044-Yayın Sözleşme Formu
PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0046-Eser Telif Hakkı Devir Formu
PP.2.3.FR.0047-Personel Ekleme-Çıkarma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0048-Malzeme Talep Formu (BAP)
PP.2.3.FR.0049-Sipariş Yazısı (BAP)
PP.2.3.FR.0050-Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0051-1908 Çağrılı Projeler Birinci Aşama Sunum Formu