Kategori

Kategori
4. İdari ve Destek Ana Sürecine Ait Formlar


Dokümanlar

Doküman
PP.4.1.FR.0001-Doğrudan Temin Usulünde Yapılan Alımlara Ait Kontrol Formu
PP.4.1.FR.0002-Doğrudan Temin Onay Belgesi
PP.4.1.FR.0004-İhale Dosyaları İnceleme Pusulası
PP.4.1.FR.0005-İhale Süreci Takip Formu
PP.4.1.FR.0006-Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
PP.4.1.FR.0007-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
PP.4.1.FR.0008-Sipariş / İşe Başlama Yazısı
PP.4.1.FR.0009-Sözleşme Günü Belge Kontrol ve Takip Formu
PP.4.1.FR.0010-Sözleşme Sonrası Takip Formu
PP.4.1.FR.0011-Teklif Dağıtım Tutanağı
PP.4.1.FR.0012-Doğrudan Temin Teklif Mektubu
PP.4.1.FR.0013-Teklif Toplama Tutanağı
PP.4.1.FR.0016-Malzeme İstek Formu
PP.4.1.FR.0018-(ÖYP) Sarf Malzeme İhtiyaç Formu
PP.4.1.FR.0019-(ÖYP) Malzeme İstek Formu
PP.4.1.FR.0020-İhale Ceza Çizelgesi Formu
PP.4.1.FR.0021-Hizmet İstek Formu
PP.4.1.FR.0024-Konsolide Tedarikçi Değerlendirme Listesi
PP.4.1.FR.0025-Tedarikçi Değerlendirme Listesi
PP.4.1.FR.0026-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu
PP.4.1.FR.0027-Toplu Olarak Satın Alınacak Mal Listesi
PP.4.1.FR.0028-Uygun Bulunmayan Talepler Listesi
PP.4.1.FR.0029-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
PP.4.1.FR.0030-4734 Uygun Görüş Formu
PP.4.1.FR.0031-Malzeme Talep Formu (BAP)
PP.4.1.FR.0032-Sipariş Yazısı (BAP)
PP.4.1.FR.0033-İş Avans / Kredi Talep Formu (BAP)
PP.4.1.FR.0034-Teknik Şartname Değerlendirme Raporu (İstekli Bazında)
PP.4.1.FR.0035-Özel Eşya (Taşınır Mal) Beyan Formu
PP.4.2.FR.0001-(DETSİS)'ne Birim Ekleme Formu
PP.4.2.FR.0002-(DETSİS)'nde Birim Güncelleme Formu
PP.4.2.FR.0003-(DETSİS)'nde Birim Kapatma Formu
PP.4.2.FR.0005-Harcama Talimatı
PP.4.2.FR.0007-Ödenek Talep Formu
PP.4.2.FR.0008-Bütçe Kullanım Talep Formu (ÖYP)
PP.4.2.FR.0009-E-Bütçe Şifre Talep Formu
PP.4.2.FR.0011-Banka Hesap Açma-Kapama Formu
PP.4.2.FR.0013-Aylık Yemek Gelir Formu
PP.4.2.FR.0019-Gelir Teslim Formu
PP.4.2.FR.0020-Personel Maaş Borçlandırma Hesap Tablosu
PP.4.3.FR.0001-Mal Bildirim Formu
PP.4.3.FR.0002-Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu
PP.4.3.FR.0003-Dr.Öğr.Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0004-Dr.Öğr.Üy. İlk Defa Başv. Ad. ve Süre Uzt.ı İçin Bilimsel Dosya Ön Değ. Snç. Tutanağı
PP.4.3.FR.0005-Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0006-Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Tutanağı
PP.4.3.FR.0007-Dr.Öğr.Üyesi Süre Uzatma Puanlama Çizelgesi
PP.4.3.FR.0008-Öğretim Elemanı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0009-Öğretim Üyesi Atama Jüri Üyeliği Görevi İçin Ücret Beyan Formu
PP.4.3.FR.0010-Tebligat Adresi Bilgi Formu
PP.4.3.FR.0011-Rektörlük Uzman Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0013-İzin Onay Formu
PP.4.3.FR.0014-Yıllık İzin Talep Formu (Tıp Fakültesi-Veteriner Fakültesi)
PP.4.3.FR.0015-İzin Süresince Vekaletler Formu
PP.4.3.FR.0016-Aile Durumu Bildirimi
PP.4.3.FR.0017-Aile Yardımı Bildirimi
PP.4.3.FR.0018-İlişik Kesme Formu (Personel)
PP.4.3.FR.0019-Personel Hareketleri Onayı Formu
PP.4.3.FR.0020-Görevlendirme formu (31. madde)
PP.4.3.FR.0021-Akademik Personel Alımı Giriş Sınav Sonuçları Formu
PP.4.3.FR.0022-Akademik Giriş Sınav Sonuçları Formu / Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları
PP.4.3.FR.0023-Akademik Yükseltilme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Profesör ve Doçentler için)
PP.4.3.FR.0024-Personel Bilgi Formu
PP.4.3.FR.0025-Güvenlik Soruşturması Formu
PP.4.3.FR.0026-İşe Başlama Eğitimi Formu
PP.4.3.FR.0028-Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi (33-A)
PP.4.3.FR.0029-Taahhütname ve Kefalet Senedi (50-D)
PP.4.3.FR.0030-Kefalet Senedi (35. Madde)
PP.4.3.FR.0031-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu (Bağlı Olduğu Kurum)
PP.4.3.FR.0032-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Talep Sahibi Kurum)
PP.4.3.FR.0033-İdari Atama Formu
PP.4.3.FR.0034-Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Profesör ve Doçentler İçin)
PP.4.3.FR.0035-Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (657, 4-B)
PP.4.3.FR.0036-Aylık Çalışan Personel Takip Çizelgesi
PP.4.3.FR.0037-Aylık İdari İzin Takip Çizelgesi
PP.4.3.FR.0038-Görev Yeri Belgesi Talep Formu
PP.4.3.FR.0039-İdari İzin Takip Çizelgesi.docx
PP.4.3.FR.0040-Kadro Talep Formu (YÖK)
PP.4.3.FR.0042-Hususi Damgalı Pasaport Formu
PP.4.3.FR.0044-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
PP.4.3.FR.0045-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
PP.4.3.FR.0046-Üniversite İçi Dekanlıklar Müdürlükler Arası Görevlendirme Talep Formu 40/A
PP.4.3.FR.0047-İşçi Gece Vardiyası Puantajı
PP.4.3.FR.0048-İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0049-İşçi Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0050-Çeşitli Ödeme Bordrosu
PP.4.3.FR.0051-Geçici Görev Yollukları Kontrol Formu
PP.4.3.FR.0052-Geçici Görevlendirme Formu
PP.4.3.FR.0053-İzine Ayrılma Bildirgesi
PP.4.3.FR.0054-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi
PP.4.3.FR.0055-İnsan Kaynakları Bilgi Formları
PP.4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi
PP.4.3.FR.0057- Kısmi-Zamanlı Öğrenci Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0058-Sürekli İşçi Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
PP.4.3.FR.0059-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Puantajı
PP.4.3.FR.0060-Sürekli İşçi Kısmi Süreli Çalışma Talep Dilekçesi
PP.4.3.FR.0061-Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0062-İdari İzin Görev Formu
PP.4.3.FR.0064-Görev Yeri Belgesi (Çalışan)
PP.4.3.FR.0065-Görev Yeri Belgesi (Ayrılan)
PP.4.3.FR.0066-Görev Yeri Belgesi (ÖYP, Arş.Gör.)
PP.4.3.FR.0067-İzin Dönüş Formu
PP.4.3.FR.0068-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi Teslim Tutanağı
PP.4.3.FR.0069-Eğitim Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0070-Dışarıdan Alınan Eğitim Listesi
PP.4.3.FR.0071-İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0072-İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0073-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi İmza Listesi
PP.4.3.FR.0074-Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi Listesi
PP.4.3.FR.0075-Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi Kurum Dışı
PP.4.3.FR.0076-Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi
PP.4.3.FR.0077-Hizmet İçi Eğitim Kurum Dışı Katılım Yoklama Listesi
PP.4.3.FR.0078-Hizmet İçi Eğitim Katılım Yoklama Listesi
PP.4.3.FR.0079-Kurum içi Hizmet İçi Eğitim Listesi
PP.4.3.FR.0080-Özel Soru Formatlı Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi
PP.4.3.FR.0081-İdari Personel Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
PP.4.3.FR.0082-İdari Personel Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi
PP.4.3.FR.0083-Hizmet İçi Eğitim Talepleri Formu
PP.4.3.FR.0084-İzin Talep Formu
PP.4.3.FR.0085-Öğretim Elemanı Uyum Öz Değerlendirme Formu
PP.4.3.FR.0086-Öğretim Elemanı Uyum Programı Formu
PP.4.3.FR.0087-Yolluk Başvuru Formu (BAP)
PP.4.3.FR.0088-İdari Personel Fazla Mesai Puantajı
PP.4.3.FR.0089-Taşıt Yardım Puantajı
PP.4.3.FR.0090-Yemek Yardımı Aylık Toplam Çalışma Süreleri Formu
PP.4.3.FR.0091-İdari Onay Formu
PP.4.3.FR.0092-Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi
PP.4.3.FR.0093-Devlet Memuru Yemin Belgesi
PP.4.3.FR.0094-Hizmet İçi Eğitim Planı
PP.4.3.FR.0095-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Talep Formu
PP.4.3.FR.0096-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Emsal Ücret Hesaplama Formu
PP.4.3.FR.0097-Fazla Çalışma Görevlendirme Formu
PP.4.3.FR.0098-Vardiya Değişim Formu
PP.4.3.FR.0099-Öğretim Elemanı (Araştırma-Öğretim Görevlisi) Alım Giriş Sınavı Formu
PP.4.4.FR.0001-E-posta Kullanıcı Kimliği Başvuru Formu
PP.4.4.FR.0002-Bilgi İşlem Ürünleri Teknik Servis Talep Formu
PP.4.4.FR.0003-Uzaktan Erişim Talep Formu
PP.4.4.FR.0004-Web Sorumlusu Bildirim Formu
PP.4.4.FR.0005-Alan Adı Talep Formu
PP.4.4.FR.0006-Sistem Odası Kontrol Formu
PP.4.4.FR.0007-Sunucu Bakım Listesi Formu
PP.4.5.FR.0001-Araç Bakım Formu
PP.4.5.FR.0002-Araç Bakım, Onarım ve Malzeme Tespit Formu
PP.4.5.FR.0003-Araç Talep Formu
PP.4.5.FR.0004-Kampüs İçi Araç Talep Formu
PP.4.5.FR.0005-Araç Giriş Tanıtım Pulu İstek Formu
PP.4.5.FR.0006-Araç Yakıt Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0007-Nizamiye Çıkış Pusulası
PP.4.5.FR.0008-Taşıt Görev Emri
PP.4.5.FR.0009-Araç Görevlendirme Faaliyet Raporu
PP.4.5.FR.0010-Nöbet Çizelgesi (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü)
PP.4.5.FR.0011-Özel Güvenlik Aylık Görev.xlsx
PP.4.5.FR.0013-Tahsisli Taşınmaz Teslim Ve Tesellüm Tutanağı
PP.4.5.FR.0014-Taşınmaz Teslim Ve Tesellüm Tutanağı
PP.4.5.FR.0015-İhale Dökümanı Teslim Tutanağı
PP.4.5.FR.0016-Hobi Bahçesi Talep Formu
PP.4.5.FR.0017-Hobi Bahçesi Teslim Ve Tesellüm Tutanağı
PP.4.5.FR.0018-Lojman Teslim Etme Tutanağı
PP.4.5.FR.0019-Lojman Teslim Alma Tutanağı
PP.4.5.FR.0022-Koruma ve Güvenlik Olay Tutanağı
PP.4.5.FR.0023-Konut Tahsis Talep Beyannamesi
PP.4.5.FR.0024-Lojman Başvuru Dilekçesi
PP.4.5.FR.0025-Lojman Tercih Talep Formu
PP.4.5.FR.0026-Lojman Başvuru Puanlama Tablosu
PP.4.5.FR.0027-Dönemsel Kira Takip Rapor Formu
PP.4.5.FR.0028-Ciro Takip Tablosu.xlsx
PP.4.5.FR.0029-Kantin Denetim Formu
PP.4.5.FR.0030-Isınma Giderleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0031-Kantin Denetimleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0032-Kira Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0033-Su Tüketim Bedelleri Takip Tablosu
PP.4.5.FR.0034-Taşınmazlar Birimi Elektrik Bedeli Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0035-İhale Onay Formu (Kiralama)
PP.4.5.FR.0036-Haftalık Temizlik Kontrol Formu (Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi)
PP.4.5.FR.0037-Mutfak Temizlik Kontrol Formu
PP.4.5.FR.0038-Taşınır Depo Takip Formu
PP.4.5.FR.0039-Taşınır Miad Takip Formu
PP.4.5.FR.0040-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0045-Soğuk Dolap ve Depo Soğutucuları Arıza ve Bakım Takip Çizelgesi Formu
PP.4.5.FR.0046-Soğuk Oda Arıza ve Bakım Takip Çizelgesi
PP.4.5.FR.0047-Sıfır Atık (CAM) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0048-Sıfır Atık (KAĞIT) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0049-Sıfır Atık (PLASTİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0050-Sıfır Atık (METAL) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0051-Sıfır Atık (ORGANİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0052-Sıfır Atık (DİĞER) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0053-Sıfır Atık (TEHLİKELİ) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0054-Sıfır Atık (PİL) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0055-Sıfır Atık (ELEKTRONİK) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0056-Sıfır Atık (TIBBİ) Teslim Formu
PP.4.5.FR.0057-Sıfır Atık (CAM) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0058-Sıfır Atık (KAĞIT) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0059-Sıfır Atık (PLASTİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0060-Sıfır Atık (METAL) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0061-Sıfır Atık (ORGANİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0062-Sıfır Atık (DİĞER) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0063-Sıfır Atık (TEHLİKELİ) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0064-Sıfır Atık (PİL) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0065-Sıfır Atık (ELEKTRONİK) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0066-Sıfır Atık (TIBBİ) Tartı Tablosu Formu
PP.4.5.FR.0067-Kargo Gönderi Fişi
PP.4.5.FR.0068-Posta Gönderileri İzlenimi
PP.4.5.FR.0069-Giden Evrak Zimmet Fişi
PP.4.5.FR.0071-İhtiyaç Fazlası Taşınır Bildirme Formu
PP.4.5.FR.0072-Taşınır Kontrol ve Sayım Kurulu Raporu
PP.4.5.FR.0073-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi(Büro ve Odalar)
PP.4.5.FR.0074-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi (Sınıf ve Amfiler)
PP.4.5.FR.0075-İç İmkanlarla Üretilen Dayanıklı Taşınır Formu
PP.4.6.FR.0001-Bağış Materyal Formu
PP.4.6.FR.0002-Küpür Derleme Formu
PP.4.6.FR.0003-Kitap İstek Formu
PP.4.6.FR.0004-Yayın Koordinatörlüğü İzin Yazısı
PP.4.6.FR.0005-Yayın Öneri Formu
PP.4.6.FR.0006-Yayın Sözleşme Formu
PP.4.6.FR.0007-Yayın Koordinatörlüğü Başvuru Dilekçesi
PP.4.7.FR.0001-Kimlik Grubu Değiştirme Talep Formu
PP.4.7.FR.0002-Doğalgaz Kontör Takip Formu
PP.4.7.FR.0003-Öğrenci Butiği Yıllık Faaliyet Raporu
PP.4.7.FR.0004-Günlük 1. El Alınan Bağış Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0005-Günlük 1. El Öğrenciye Verilen Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0006-Günlük 2. El Alınan Bağış Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0007-Günlük 2. El Öğrenciye Verilen Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0008-Günlük Ürün Tablosu (Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0009-Havuz Kimyasalları Takip Formu
PP.4.7.FR.0010-Öğrenci Topluluğu Kurucu Üye Formu
PP.4.7.FR.0011-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Formu
PP.4.7.FR.0012-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
PP.4.7.FR.0013-Kurs Kayıt ve Takip Formu
PP.4.7.FR.0014-Malzeme Teslim Alma Tutanağı(Öğrenci Butiği)
PP.4.7.FR.0015-Öğrenci Topluluğu Kurma Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0016-Yemek Numunesi Alma ve Saklama Formu
PP.4.7.FR.0018-Öğrenci Yurdu Aidat Raporu Formu
PP.4.7.FR.0019-Yurt Günlük İmza Çizelgesi
PP.4.7.FR.0020-Yurt Yatak Formu
PP.4.7.FR.0021-Polis Raporu Formu
PP.4.7.FR.0022-Yemek Hizmeti Bildirim Formu
PP.4.7.FR.0024-Öğrenci Butiği Ürün Tablosu
PP.4.7.FR.0025-Yıl-Ay Sayım ve Zaiyat Tablosu
PP.4.7.FR.0026-Yüzme Kursları Çizelgesi
PP.4.7.FR.0029-Antrenman İsteği Dilekçesi
PP.4.7.FR.0030-Aylık Çalışma Çizelgesi
PP.4.7.FR.0031-Yurt Kimlik Bildirim Formu
PP.4.7.FR.0032-Engelli Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0033-Engelli Öğrenci Tespit Formu
PP.4.7.FR.0034-Yurt İzin Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0035-Gündüz Bakımevi Gezi İzin ve Ücret Ödeme Takip Formu
PP.4.7.FR.0036-Gündüz Bakımevi Kayıt Belgeleri ve Gerekli Malzemeler Listesi
PP.4.7.FR.0037-Gündüz Bakımevi Temizlik Takip Çizelgesi
PP.4.7.FR.0038-Gündüz Bakımevi Veli Toplantısı Tutanağı
PP.4.7.FR.0039-Güvence Bedeli İade Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0041-Konaklama Temizlik Takip Formu
PP.4.7.FR.0042-Yurt Misafir Konaklama Dilekçesi Formu
PP.4.7.FR.0043-Oda Değişikliği Dilekçesi
PP.4.7.FR.0044-Oda Değişim Formu
PP.4.7.FR.0045-Olimpik Yüzme Havuzu Sağlık Beyanı
PP.4.7.FR.0046-Öğrenci Yurdu Konaklama Belgesi
PP.4.7.FR.0047-Öğrenci Yurdu Ayrılış Formu
PP.4.7.FR.0048-Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Formu
PP.4.7.FR.0050-Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Günlük Bakım Formu
PP.4.7.FR.0053-Yurt Konaklama Listesi
PP.4.7.FR.0054-Yurt Başvuru Listesi
PP.4.7.FR.0056-Salonlar ve Tesisler Haftalık Program Çizelgesi
PP.4.7.FR.0057-Yemek Bursu Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0058-Nöbet Devir-Teslim Formu
PP.4.7.FR.0062-Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme ve Ebeveyn Katılım Formu
PP.4.7.FR.0063-Atık Yemek Teslim Formu
PP.4.7.FR.0065-Beslenme ve Destek Hizmetleri Nöbet Çizelgesi
PP.4.7.FR.0066-Birimlerde Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0067-Çocuk ve Aile Tanıma Formu
PP.4.7.FR.0068-Gündüz Bakımevi Ayrılış Dilekçesi
PP.4.7.FR.0069-Gündüz Bakımevi Etkinlik İzin Formu
PP.4.7.FR.0070-Gündüz Bakımevi Gelişim Raporu
PP.4.7.FR.0071-Gündüz Bakımevi İlaç Takip Formu
PP.4.7.FR.0072-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kişisel Bilgi Formu
PP.4.7.FR.0074-Gündüz Bakımevi Öğrenci İstirahat Raporu Beyan Dilekçesi
PP.4.7.FR.0075-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçesi
PP.4.7.FR.0076-Gündüz Bakımevi Ön Kayıt Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0077-Gündüz Bakımevi Veli Görüşme Formu
PP.4.7.FR.0079-Günlük Yemek Gelirlerinin Bankaya Nakil Formf
PP.4.7.FR.0080-Günlük Yemek Üretimi ve Kontrol Formu
PP.4.7.FR.0081-Gündüz Bakımevi Acil Durumlarda Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0083-İmha Edilen Yemeklerin Teslim Formu
PP.4.7.FR.0085-Kemikli Et İşleme Formu
PP.4.7.FR.0086-Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
PP.4.7.FR.0087-Kimlik Teslim Formu
PP.4.7.FR.0088-Konaklama Formu
PP.4.7.FR.0092-Mutfak İstem Formu
PP.4.7.FR.0094-Otopark Kontrol Çizelgesi Formu
PP.4.7.FR.0095-Otopark Üyelik Formu
PP.4.7.FR.0096-Isı Nem Çizelgesi
PP.4.7.FR.0097-Öğrenci Yurdu Konaklama Talep Dilekçesi
PP.4.7.FR.0098-Öğrenci Yurdu Taahhütnamesi
PP.4.7.FR.0105-Yemek Bursu Alacak Öğrenci Listesi
PP.4.7.FR.0106-Yemek İmha Tutanağı
PP.4.7.FR.0107-Yemek Sevk ve Dönüş Formu
PP.4.7.FR.0109-Yemek Üretim Sayısı Tespit Formu
PP.4.7.FR.0110-Yemekhane Denetim Formu
PP.4.7.FR.0111-Yemekhane Malzeme Ön İstek Formu
PP.4.7.FR.0112-Yemekhane Malzeme Sayım Çizelgesi
PP.4.7.FR.0114-Yemekhaneler Ücretli - Ücretsiz Geçiş İcmal Formu
PP.4.7.FR.0115-Yemekhanelerin Malzeme Takip ve Kullanım Çizelgesi
PP.4.7.FR.0117-Etkinlik Formu
PP.4.7.FR.0119-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kayıt Protokolü
PP.4.7.FR.0120-Öğrenci Toplulukları Salon Talep Formu
PP.4.7.FR.0121-İş Hizmet Talep - Takip Formu
PP.4.7.FR.0143-Görselli Afiş Şablonu
PP.4.7.FR.0144-Görselsiz Afiş Şablonu
PP.4.7.FR.0145-Eşanjör Merkezi Aylık İşletme Kayıt Çizelgesi
PP.4.7.FR.0147-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0148-Sponsorluk Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0152-Kimlik Kartı İcmal Formu
PP.4.7.FR.0153-Kimlik Kartı İmha Formu
PP.4.7.FR.0154-Salon Tahsis Formu
PP.4.7.FR.0155-Stant Açma İzin Belgesi
PP.4.7.FR.0156-Gündüz Bakımevi Aylık Aidat Tablosu
PP.4.7.FR.0157-Gündüz Bakımevi Öğrenci Belgesi
PP.4.7.FR.0158-Salon Tahsis Sözleşmesi
PP.4.7.FR.0159-Diğer Gelirler Formu
PP.4.7.FR.0160-Gelir İcmali Formu
PP.4.7.FR.0161-Yemek Geliri Formu
PP.4.7.FR.0162-Aylık Yemek Listesi Formu
PP.4.7.FR.0163-Kimlik Kartı Başvurusu Formu
PP.4.7.FR.0164-Fidan Sertifikası Talep Formu
PP.4.7.FR.0165-Spor Etkinlikleri Katılım Formu
PP.4.7.FR.0166-Daire / Oda Teslim Formu
PP.4.7.FR.0167-Firma Personeli Alacağım Yoktur Beyanı Formu
PP.4.7.FR.0168-İdari Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
PP.4.7.FR.0169-İlim, Sanat ve Kültür Evi Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0170-Tiyatro Festivali Başvuru Formu
PP.4.7.FR.0171-Etkinlik Katılım Takip Formu
PP.4.7.FR.0172-Etkinlik Katılım Formu
PP.4.7.FR.0173-Kasa Sayım ve Denetleme Formu
PP.4.7.FR.0174-Engelli Öğrenci Görüşme Formu
PP.4.7.FR.0175-SGK İlişik Beyan ve Taahhütname Formu
PP.4.7.FR.0176-Ticari İşletme Gelir Tablosu
PP.4.7.FR.0177-Ziyaret Talep Formu
PP.4.8.FR.0001-Teknik Bakım ve onarım Depo Takip Çizelgesi
PP.4.8.FR.0002-Teknik Servis Onarım Talep İşlem Formu
PP.4.8.FR.0003-Aylık Teknik Bakım ve Onarım Çizelgesi
PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu
PP.4.8.FR.0005-Cihaz Bakım Takip Formu
PP.4.8.FR.0006-Teknik Bakım ve Onarım Formu
PP.4.8.FR.0007-Yangın Tüpleri Takip Çizelgesi
PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İşi Formu
PP.4.8.FR.0009-Malzeme Çıkış Formu
PP.4.8.FR.0010-Jeneratör Periyodik Bakım Formu