Kategori

Kategori
5. Stratejik Yönetim Ana Sürecine Ait Formlar


Dokümanlar

Doküman
PP.5.1.FR.0001-Toplantı Tutanak Formu
PP.5.1.FR.0002-Bulgu Paylaşım Formu
PP.5.1.FR.0003-Bulgu Takip Formu
PP.5.1.FR.0004-Denetim Değerlendirme Formu
PP.5.1.FR.0005-Denetim Kontrol Listesi
PP.5.1.FR.0006-Eylem Bildirim Formu
PP.5.1.FR.0007-Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
PP.5.1.FR.0008-İzleme Sonuçları Tablosu
PP.5.1.FR.0009-İç Kontrol Birim Sorumlusu Tablosu
PP.5.1.FR.0010-Arşiv Dosya İsteme Fişi
PP.5.1.FR.0011-Kurul Komisyon Karar Formu
PP.5.1.FR.0012-Arşiv Envanter Formu
PP.5.1.FR.0013-Dosya Muhteviyat Tablosu
PP.5.1.FR.0014-Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi
PP.5.1.FR.0015-Tüzel Kişi Bilgi Edinme
PP.5.1.FR.0016-Gerçek Kişi Bilgi Edinme
PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu
PP.5.2.FR.0002-Görev Tanımı Tebliğ Tebellüğ Belgesi
PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı
PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu
PP.5.2.FR.0005 İç tetkik Katılımcı Listesi
PP.5.2.FR.0006 OMÜ Ortak Soru Listesi
PP.5.2.FR.0007 OMÜ Üst Yönetim Soru Listesi
PP.5.2.FR.0008 OMÜ Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi
PP.5.2.FR.0009 OMÜ Eğitim Öğretim planlama prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0010 OMÜ Eğitim Öğretim Uygulama Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0011 OMÜ Bilgi Üretimi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0012 OMÜ Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0013 OMÜ Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0014 OMÜ Geri Bildirim Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0015 OMÜ İnsan Kaynakları Soru Listesi
PP.5.2.FR.0016 OMÜ Satın Alma Süreci Ssoru Listesi
PP.5.2.FR.0017 OMÜ Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu
PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu
PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu
PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0034-Risk ve Fırsat Bildirim Formu
PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu
PP.5.3.FR.0002-Geri Bildirim Kutusu Listesi
PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Teslim Tutanağı Formu
PP.5.3.FR.0004-OMÜ Geri Bİldirim İzleme Çizelgesi
PP.5.4.FR.0001-İnceleme Raporu(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0002-Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0003-Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0004-Ek Süre İsteği Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0005-Ek Süre İsteği Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0006-Ek Süre İsteği Yazısı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0007-Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0008-Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0009-Şüpheli İfade İstem Formu (Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0010-Şüpheli İfade İstem Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0011-Şüpheli İfade İstem Formu(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0012-Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme Disiplin)
PP.5.4.FR.0013-Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0014-Tanık İfade İstem Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0015-Tanık İfade İstem Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0016-Tanık İfade İstem Yazısı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0017-Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0018-Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0019-Üst Yazı(Personel Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0020-Üst Yazı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0021-Üst Yazı(Ceza Soruşturması)
PP.5.4.FR.0022-Üst Yazı(İnceleme_Disiplin)
PP.5.4.FR.0023-Üst Yazı(İnceleme_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0026-Dizi Pusulası
PP.5.4.FR.0027-Şüpheli İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin_Görevsizlik)
PP.5.4.FR.0028-Sicil Durumu İstek Formu
PP.5.4.FR.0029-Soruşturma-İnceleme Raporu (Disiplin)
PP.5.4.FR.0030-Şüpheli İfade Tutanağı (Disiplin)
PP.5.4.FR.0031-Sicil Durumu İstek Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)
PP.5.4.FR.0032-Tanık İfade Tutanağı (Disiplin)
PP.5.4.FR.0033-Tebligat Belgesi
PP.5.4.FR.0034-Şüpheli İfade Tutanağı (Ceza)
PP.5.4.FR.0035-Fezleke
PP.5.4.FR.0036-Tanık İfade Tutanağı (Ceza)
PP.5.4.FR.0037-İnceleme Raporu (Görevsizlik)