Kategori

Kategori
İş Akışları


Dokümanlar

Doküman
PP.1.2.İŞA0001- Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0002 Mazeret Sınavları İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0003 İl Dışı Staj İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0004 Öğrenci Staj İşlemler İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0005 Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0006 Ders Muafiyeti ve İnt. İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0007 Yabancı Dil Hazırlık İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0008 Öğr.Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0009 Uzaktan Eğit.Prog.Yür.İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0010 Uzaktan Eğt. Sınav.İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0011 Eğitim Programlarının Hazırlanması Ve Duyurulması İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0012 Genel Katılıma Açık Ücretli Eğitim İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0013 Genel Katılıma Açık Ücretsiz Eğitim İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0014 Sertifika Programı İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0015 Diplomaların Hak Sahibine Teslimi İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0016 Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0017 Mezuniyet Tek Ders İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0018 Resmi Kurumlara Diploma Gönderilmesi İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0019 Transkript Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0020 Yatay Geçiş Başvuru Ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0021 İş Birliği Ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0022 Kurumlara Özel Ücretli Eğitim İş Akış Süreci
PP.1.2.İŞA0023 Protokol İle İlgili Yazışmalar İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0001-Akademik Tak.Haz.veDuy. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0002-Kontenjanların Hazırlanması İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0003-Yatay Geçiş Kontenjanların Hazırlanması İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0004-Yurtdışından Öğrenci Kabul Kont. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0005-Burslu Öğrenci Yerl. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0006-Çift Anadal İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0007-Dikey Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0008-İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0009-Özel Yetenek Sınavları İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0010-Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0011-Yandal İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0012-Farabi Burs İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0013-Farabi Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0014-Farabi Giden Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0015-Farabi Karşı Kuruma Protokol Talebi İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0016-Farabi Karşı Kurumdan Protokol Talebi İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0017-Diploma içeriği Basımı İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0018-Diploma İmza İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0019-Diploma Kağıdı İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0020-Diploma Tescili İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0021-Kaybedilen Diploma İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0022-Lisans Eğit. Tam. Ön Lisans Diploma İşl. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0023-Not Bildirim İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0024-Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0025-Diğer Bursların İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0026-Onur Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0027-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0028-Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0029-Müfredat İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0030-Ders Ekleme -Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0031-Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0032-Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0033-Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0034-Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0035-Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0036-Katkı Payı ve Öğr. Ücreti İade İş. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0037-Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0038-Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi Ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0039-YÖK Destek Bursu İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0001-Mevlana Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0002-Mev. Giden Öğr.İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0003-Mevlana Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0004-Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0005-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0006-Erasmus Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0007-Erasmus Giden Akademik Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0008-Erasmus Gelen İdari Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0009-Erasmus Giden İdari Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0010-Erasmus Staj Hareketliliği İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0011-Erasmus Lisansüstü Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0012-Mevlana L.Ü.Giden Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0013-İkili İşbir. Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0014-İkili İşbi. Giden Öğrenci İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0015-İkili İşBi. Gelen Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0016-İkili işbir. Giden Personel İş Akış Süreci
PP.1.4.İŞA.0017-Uluslararası Öğrenci Ofisi İş Akış Süreci
PP.2.1.İŞA.0001 KİTAM Şikayet Süreci İş Akışı
PP.2.1.İŞA.0002 KİTAM Atık Yönetimi İş Akışı
PP.2.2.İŞA.0001-Faydalı Model Başvuru İş Akış Süreci
PP.2.2.İŞA.0002-Patent Başvuru İş Akış Süreci
PP.2.2.İŞA.0003-Üniv.İş Dünyası İliş.Yönetilmesi İş Akış Süreci
PP.2.2.İŞA.0004-Teknopark İşlemleri İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0001-BAP Satınalma-Mali İşlemler (Avans) İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0002-BAP Satınalma-Mali İşlemler (Mal-Malzeme-Hizmet) İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0003-BAP Satınalma-Mali İşlemler (Personel Çalıştırma) İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0004-BAP Satınalma-Mali İşlemler (Yolluk) İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0005-BAP İşlemleri İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0006-BAP Destek Programları Proje İşlemleri İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0007-Dış Kaynaklı (Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumları) Proje İşlemleri İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0008-TÜBİTAK Projeleri İş Akış Süreci
PP.2.3.İŞA.0009-TTO Danışmanlık Proje İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0001-Satın Alma Planlama ve Karar Verme İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0002-Şartname Hazırlama İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0003-Yaklaşık Maliyet Hazırlama İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0004-Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0005-Yapım İşi İhale İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0006-22-a/b/c Usulüne Doğrudan Temin Alımı İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0007-22-d Usulüne Doğrudan Temin Alımı İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0008-ÖYP Koordinatörlüğüne Bağlı Araş.Görev. Malzeme Alımı İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0009-Avans İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0010-Kredi Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0011-Muayene Kabul İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0012-Bağış Veya Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0013-Devir İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0014-Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0015-Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0016-Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0017-Mühür Edinilmesi İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0018-Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0019-Sayım İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0020-Taşınır İade İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0021-Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin KBS'den Yetkilendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0022-Taşınır Teslim İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0023-Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0024-Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0001-Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0002-Ödenek Aktarma İşlemlerinin Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0003-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0004-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0005-Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0006-Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0007-Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0008-Ayrıntılı Finansman Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0009-Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0010-Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0011-Döner Sermaye Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0012-Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0013-Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0014-Hazine Yardımı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0015-Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0016-Kurumlara Özel Eğitimlerde Muhasebe İşlem Süreci
PP.4.2.İŞA.0017-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0018-Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme Hizmet Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0019-Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0020-Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0021-Ödenek Aktarma İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0022-Ödenek Gönderme İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0023-Öğrenci Yurdu Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0024-Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0025-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0026-Stant Açma İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0027-Taksitli Eğitimlerde Muhasebe İşlem Süreci
PP.4.2.İŞA.0028-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0029-Üniversite Bütçesi Hazırlık İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0030-Uzaktan Eğitim Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0031-Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0032-Yatırım Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0033-Yemekhane Gelirleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0034-BES Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0035-Eğitimci Ek Ödeme Katkı Payı Süreci
PP.4.2.İŞA.0036-Eğitimci Ücreti Ödeme İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0037-Eğitim Hizmeti Alımı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0038-Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0039-Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0040-Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0041-Gönderme Emirleri ve Ödenecek Çekler Hesabının Kapatılması İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0042-İcra Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0043-İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadesiz Hesaba Aktarılması İş Akış Şeması
PP.4.2.İŞA.0044-İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadeli Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0045-İktisadi İşletme Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0046-İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0047-İşçi ve Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0048-Kasa Fazlası İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0049-KBS Yetkilendirmeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0050-Kefalet Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0051-Kesin Hesap Tasarısı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0052-Kurum Dışı Eğitimciye Eğitim Ücreti Ödeme Süreci
PP.4.2.İŞA.0053-Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0054-Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0055-Teminat Olarak Alınan Değerler İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0056-Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0057-Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0058-Visa Hesabının Vadesiz Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0059-Yemek Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0060-Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0061-Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0062-Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0063-Sabit Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0064-Satın Alma Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0065-Sendika Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0066-Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0067-Sözleşmeli İşçilerin Aylık Çalışma Ücretlerin Ödenmesi İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0068-Tahsilat İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0069-Teminat Olarak Alınan Değerlerin İadesi İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0001-1416 SK GÖRE ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0002-AKADEMİK PERSONEL AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0003-ASKERLİK DÖNÜŞÜ ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0004-ATANAN PERSONELİN İŞE BAŞLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0005-DİĞER ÖĞRETİM ELEMANI ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0006-İDARİ PERSONEL AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0007-İDARİ PERSONEL NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0008-ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0009-ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0010-TUS,DUS VE YDUS ATAMALARI İŞ AKIŞI SÜRECİ
PP4.3.İŞA.0011-Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0012-Ücretsiz İzne Ayrılma İş Akış Sureci
PP4.3.İŞA.0013-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0014-Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı Süreci
PP4.3.İŞA.0015-2547 S.K. 13-B Md.Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0016-2547 S.K. 31.Md.Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0017-2547 S.K. 35.Md.Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0018-2547 S.K. 38.Md.Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0019-2547 S.K. 39.Md.Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0020-2547 S.K. 40.Md. Göre Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0021-2547 S.K. 40-B.Md.Göre Görevlendirme Detay Süreci
PP4.3.İŞA.0022-Konferans, Sempozyum Ve Seminer Görevlendirme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0023-Derece Ve Terfi İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0024-Görev Yeri Belgesi Hazırlama İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0025-İntibak İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0026-İzin İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0027-Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0028-Mal Beyanı İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0029-Pasaport Başvuru İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0030-Sürekli İşçilerin İzin Güncelleme İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0031-Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0032-Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0033-Aday Memur Temel Eğitim İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0034-Hizmetiçi Eğitim İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0035-Görevde Yükselme Eğitim Ve Sınav İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0036-İşçi Disiplin Soruşturma İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0037-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0038-Personel Ceza Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0039-Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0040-5510 Sk. 4a Sgk Yeni İşyeri Açma İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0041-İdari Personel İlk Atama Ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0042-İşçi Doğum,Ölüm,Evlilik,Doğal Afet Yardımı İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0043-İşçi E-Bildirge Girişi İş Akışı
PP4.3.İŞA.0044-İşçi İlave Tediye İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0045-İşçi Kıdem Tazminatı Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0046-İşçi Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0047-İşçi Mesai Tahakkuk İşlemi İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0048-Jüri Ödemeleri İş Akışı
PP4.3.İŞA.0049-Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0050-Memur Emekli Keseneği İş Akışı
PP4.3.İŞA.0051-OMÜ Portal Mesai Takip İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0052-ÖYP Koordinatörlüğüne Bağlı Araş. Görev. Seyahat Görevlendirme İş Akış Süreci
PP.4.3.İŞA.0053-ÖYP'ye Kayıt Olan Araştırma Görevlisi İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0054-Personel Fazla Mesai Ödeme İşlemleri İş Akışı
PP4.3.İŞA.0055-Sürekli İşçi Sosyal Yardım Puantaj Hazırlanma İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0056-Yabancı Dil Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0057-Yolluk Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
PP4.3.İŞA.0058-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0059-İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0060-Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0061-Ölüm Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
PP4.3.İŞA.0062-Ücretsiz İzne Ayrılma İş Akış Süreci
PP4.4.İŞA.0001-Donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesi
PP4.4.İŞA.0002-Ağ yönetimi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0003-Telefon ve faks sistemlerinin işletilmesi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0004-Uzaktan erişim talep iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0005-Üniversite güvenlik duvarı (firewal) yönetimi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0006-Sunucu(server) işlemleri iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0007-Kurumsal web sitesi yönetim iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0008-Kütüphane web sitesi yönetimi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0009-Libra otomasyon sistemi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0010-Otomasyon programlarının yönetimi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0011-Teknik destek işlemleri iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0012-Yazılım destek iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0013-Bilişim ihtiyacının belirlenmesi iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0014-Yazılım entegrasyon iş akış süreci
PP4.4.İŞA.0015-Yazılım ve proje geliştirme iş akış süreci
PP4.5.İŞA.0001-Lojman tahsis ve teslim İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0002-Lojman teslim alma İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0003-Tahsis edinme işlemleri İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0004-Taşınmaz irtifak ve trampa İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0005-Taşınmaz kayıt işlemleri İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0006-Taşınmaz kiralama işlemi İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0007-Araç tanıtım kartı iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0008-Güvenlik hizmetleri yönetimi İş Akış Süreci
PP.4.5.İŞA.0009-Araç bakım onarım işlemleri iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0010-Araç görevlendirme iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0011-Araç muayene işlemleri iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0012-Beslenme destek hizmetleri araç görevlendirme iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0013-Servisi araçlarının görevlendirmesi iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0014-Taşıtlara akaryakıt alımı iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0015-Gelen posta ve kargo hizmetleri iş akış süreci
PP.4.5.İŞA.0016-Giden posta ve kargo hizmetleri iş akış süreci
PP.4.5.İŞA0017-Temizlik Hizmetleri Personel Alım İş Akış Süreci
PP.4.5.İŞA.0018-Temizlik hizmetleri iş akış süreci
PP.4.6.İŞA.0001-Bibliyometrik danışma hizmetleri iş akış süreci
PP.4.6.İŞA.0002-Engelli kütüphane hizmetleri iş akış süreci
PP.4.6.İŞA.0003-Kullanıcı eğitimi iş akış süreci
PP.4.6.İŞA.0004-ISSN-ISBN-ISMN sağlama iş akış süreci
PP.4.6.İŞA.0005-Görsel İşitsel Materyallerin İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0006-Kataloglama ve Sınıflama İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0007-Kitaplar ve Danışma Kaynakları İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0008-Tezler İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0009-Kupür Derleme İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0010-Kütüphane İlişik Kesme İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0011-Kütüphaneler Arası İade İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0012-Kütüphaneler Arası Ödünç Alma İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0013-Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0014-Materyal İade İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0015-Ödünç Verme İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0016-Bağış İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0017-Süreli Yayınlar İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0018-Yayın Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0019-Referans Hizmetleri İş Akış Süreci
PP.4.6.İŞA.0020-Sosyal ve Akademik Faaliyetler İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0001-Atık Yağın Geri Dönüşüme Kazandırılması İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0002-Yemek Fiş Talep İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0003-Yemekhane Hazırlık ve Temizleme İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0004-Yemek Hazırlama ve Sunumu İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0005-Akademik Konukevi İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0006-Konukevi Konaklama İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0007-Misafirhane İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0008-Öğrenci Konseyi İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0009-Öğrenci Topluluğu Kurulum İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0010-Öğrenci Topluluk Etkinlik İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0011-Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0012-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Aylık) (6 Aylık) İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0013-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Günaşırı) İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0014-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Günlük) İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0015-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Haftalık) İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0016-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Yıllık) İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0017-Olimpik Yüzme Havuzu İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0018-KYK Bursu İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0019-Öğrenci Butiği İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0020-Yemek Bursu İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0021-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0022-Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0023-Stajyer Öğrenci Prim Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0024-Öğrenci Yurdu Aidat ve Güvence Bedeli Tahsilat işleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0025-Öğrenci Yurdu Kaydı İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0026-Yurttan Ayrılış İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0027-Yurt Güvence Bedeli İadesi İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0028-Personel ve Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0029-Otopark İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0030-Bahar Şenliği İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0031-Çalıştırıcı,Öğretici Ücret Ödemeleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0032-Pankart,Afiş Düzenleme İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0033-Üniversite İçi Spor Şenliği İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0034-Turnuvalara Katılım İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0035-Engelli Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.7.İŞA.0036-Gündüz Bakımevi Kayıt İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0001-Proje Hazırlama İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0002-İnşaat Kontrollüğü İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0003-Beslenme ve Destek Hizmetleri Teknik Bakım İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0004-Makine Periyodik Bakım Hizmetleri İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0005-Tesisler Periyodik Bakım İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0006-Isıtma İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0007-Soğutma İşlemi İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0008-Elektrik Periyodik Bakım Hizmetleri İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0009-İçme Suyu İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0010-Harita ve Kamulaştırma İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0011-Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0012-Geçici Kabul İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0013-Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0014-Kesin Kabul İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0015-Yapım Yönetim İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0016-Yeni Bina ve Tesis Yapımı İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0017-İmalat İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0018-Bitkisel Üretim İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0019-Orman İşleri İş Akış Süreci
PP.4.8.İŞA.0020-Peyzaj Planlama İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0001-İş etik Kurulu Karar İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0002-Senato Kararları İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0003-Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0004-Birim Arşiv İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0005- DAGM Evrak Devir-Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0006-DEBYS Kullanıcısı Desteği İşlemleri İş Akış Süreci
PP.5.1.İŞA.0007-Kurum Arşivi Ayıklama-İmha İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0008- Kurum Dışına Gönderilen Evrak İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0010- YÖK,ÖSYM,KYK ve Diğer RESÖİ Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0011-YÖK ve Valilik Yazışmaları İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0012-Mevzuat Komisyonu İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0013-Eğitim ve Tatbikatlar İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0014-İş Sağlığı ve Güvenliği İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0015-Sivil Savunma Planı Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0016-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0017-Danışmanlık İş Akış Süreci
PP5.1.İŞA.0018-Denetim İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO
PP5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER
PP5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ
PP5.2.İŞA.0004-İş Akışı Araştırma Merkezleri-Korrdinatörlükler-Rektörlüğe Bağlı Bölümler
PP5.2.İŞA.0005-Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0006-Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0007-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0008-Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0009-İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0010-Hizmet Envanteri Hazırlama İş Akışı
PP5.2.İŞA.0011-Hizmet Standartları Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0012-İş Akış Süreci Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0013-Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İş Akış Süreci
PP5.2.İŞA.0014-Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları
PP5.3.İŞA.0001- Baskı ve Tasarım İşlemleri İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0002- Bilgi Edinme Başvuruları İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0003-Bimer Başvuruları İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0004-Bülten Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0005-Davetiye Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0006-Dilek ve Şikayet Başvuruları İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0007-Duyuru Yayınlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0008-Etkinlik Yayınlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0009-Fuar Organizasyonu İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0010- Haber Yapılması İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0011- Haber Yayınlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0012- Öneri ve Düşünceleriniz Başvurularına İlişkin İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0013- Özel Kalem Birim Evrakı İş Akış Süresi
PP5.3.İŞA.0014- Özel Kalem Birim Randevu Planlama İş Akış Süresi
PP5.3.İŞA.0015- Özel Kalem Birimi Seyahat Programı İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0016-Protokol Listeleri İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0017-Sledir Hazırlama İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0018-Tanıtım Malzemesi Talep Eden Liseler İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0019-Üniversitemiz Mail Ve Sosyal Hesapları İş Akış Süreci
PP5.3.İŞA.0020-Üniversitemiz Tanıtım Malzemeleri Dağıtım İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0001-Hukuki Görüş Verilmesi İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0002-Müdahillik Talebinde Bulunulması İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0003-İdari Yargıda Üniversite Aleyhine Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0004-Üniversitemiz Tarafından İdari Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0005-Adli Yargıda Üniversite Aleyhine Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0006-Üniversitemiz Tarafından Adli Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0007-İdare Lehine Başlatılan İcra Takipleri İş Akış Süreci
PP5.4.İŞA.0008-İdare Aleyhine Başlatılan İcra Takipleri İş Akış Süreci