Alan

Kod Alan
P1 EĞİTİM ÖĞRETİM ANA SÜRECİ


Süreçler

Kod Süreç Süreç Sorumluları
PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük Göster
PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük Göster
PP1.3 Öğrenci İşleri Süreci ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Göster
PP1.4 Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Göster