Alan

Kod Alan
P2 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve BİLGİ TRANSFERİ ANA SÜRECİ


Süreçler

Kod Süreç Süreç Sorumluları
PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri Göster
PP2.2 Bilgi Transferi Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri Göster
PP2.3 Proje Yönetimi Süreci PROJE YÖNETİM OFİSİ Göster