Alan

Kod Alan
P5 STRATEJİK YÖNETİM ANA SÜRECİ


Süreçler

Kod Süreç Süreç Sorumluları
PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci GENEL SEKRETERLİK, İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Göster
PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Göster
PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Göster
PP5.4 Hukuk Süreci HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Göster