Stratejik Hedef

Amaç Kodu Hedef Kodu Hedef Amaca Etkisi (%) Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
A1 H1.1 Eğitim öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi 40 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük Doktora Programları, Önlisans Programlar, Lisans Programlar, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, Y.lisans Programları


Performans Göstergeleri

Kod Performans Göstergesi Ölçü Birimi Hedefe etkisi (%) Sınıf Gösterge Yönü Gösterge Tipi İlgili Birimler
PG1.1.1 Dijital ortamda dokümanı bulunan ders sayısı Sayı 20 Eğitim Yönü Yok Girdi Lisans Programlar, Y.lisans Programları, Doktora Programları, Önlisans Programlar
PG1.1.2 OMÜ adresli temel ders kitabı sayısı Sayı 20 Eğitim Yönü Yok Girdi Önlisans Programlar, Lisans Programlar
PG1.1.3 Görme engellilere yönelik materyal sayısı Sayı 20 Eğitim Yönü Yok Girdi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
PG1.1.4 OMÜ adresli yabancı dilde materyal sayısı Sayı 20 Eğitim Yönü Yok Girdi Y.lisans Programları, Doktora Programları, Önlisans Programlar, Lisans Programlar
PG1.1.5 Üye olunan çevrimiçi veri tabanı sayısı Sayı 20 Eğitim Yönü Yok Girdi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI