Stratejik Hedef

Amaç Kodu Hedef Kodu Hedef Amaca Etkisi (%) Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
A1 H1.2 Eğitim öğretim hizmetlerinde niteliği artırmak 60 Tüm Bölümler PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, Enstitü Müdürlükleri, Önlisans Programlar, Bölümler (Önlisans), Bölümler (Lisans), Tüm Bölümler, Önlisans,lisans bölümleri, lisansüstü programlar


Performans Göstergeleri

Kod Performans Göstergesi Ölçü Birimi Hedefe etkisi (%) Sınıf Gösterge Yönü Gösterge Tipi İlgili Birimler
PG1.2.1 İşyeri eğitimi uygulayan program sayısı/Toplam program sayısı Oran 25 Eğitim Yönü Yok Çıktı Bölümler (Lisans), Bölümler (Önlisans)
PG1.2.2 Öncelikli alanlardaki program sayısı/Toplam program sayısı Oran 15 Eğitim Yönü Yok Çıktı Önlisans,lisans bölümleri, lisansüstü programlar
PG1.2.3 Akredite olan program sayısı/Toplam program sayısı Oran 25 Eğitim Artış Girdi Önlisans,lisans bölümleri, lisansüstü programlar
PG1.2.4 Eğiticilerin eğitiminden yararlanmış öğretim elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı sayısı Oran 20 Eğitim Artış Girdi Bölümler (Lisans), Önlisans Programlar, Enstitü Müdürlükleri
PG1.2.5 Sanayiden derse giren usta öğretici ve/veya uzman sayısı Sayı 15 Eğitim Yönü Yok Girdi Bölümler (Lisans), Önlisans Programlar