Süreç

PP4.6, R0, Mayıs 2019

Kütüphane Hizmetleri Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Kullanıcılardan gelen talepler (E-posta, Telefon, Bireysel Başvuru, Dilekçe Sosyal Medya Hesapları)
 • Üst yönetimden gelen talepler
 • Dış kurumlardan gelen talepler
 • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla imzalanan Protokoller
 • Rektörlükten gelen yazılar (senato kararları, daire başkanlıklarından gelen yazılar vb.)
 • Sağlanan materyal
 • Yayın Dosyası
 • OMÜ İş Takvimi
 • Fiziki Mekan ve Ofisler
 • Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS-Yasal Mevzuat
 • LİBRA Otomasyon Sistemi
 • Basılı Kaynak
 • Elektronik Kaynak
 • Performans Yönetim Aracı (InCite)
 • Kültür Bakanlığı Web Sayfasında yer alan E-formlar
 • Ödünç İstasyonu
 • Elektronik Abonelikler
 • Basılı Abonelikler
 • TÜBESS
 • KİTS
 • Lisanslar
 • Teknik işlemleri bitmiş ve kullanıma sunulmuş materyaller
 • Kullanım İstatistikleri
 • Bibliyometrik Analiz Raporu
 • Eğitim Sunusu
 • Eğitim Dokümanları
 • ISS/ISB/ISM Numaraları
 • Barkod ve Sırt Etiketleri
 • Kupür Derleme Formu
 • LİBRA Otomasyon Sistemi Kaydı
 • Web sayfasında sunulan tam metin içerik
 • Elektronik veya basılı materyal
 • Elektronik Form Kaydı

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.6.1 Bibliyometrik Analiz KDDB Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri Ofisi Personeli
Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
Göster
F4.6.2 Engellilere Kütüphane Hizmetleri KDDB Engelli Kullanıcı Ofisi Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.3 Kullanıcı Eğitimi / Bilgi Okuryazarlığı Programları KDDB Eğitim ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.4 ISSN/ISBN/ISMN Sağlama KDDB ISBN-ISSN-ISMN Sağlama Ofisi Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Göster
F4.6.5 Kataloglama ve Sınıflama KDDB Birim Kütüphaneleri Personeli
KDDB Kataloglama ve Sınıflama Ofisi Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.6 Kupür Derleme KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kupür Derleme Ofisi Personeli
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.7 Dolaşım (Ödünç Verme) Faaliyeti KDDB Dolaşım Ofisi Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.8 E-Kütüphane KDDB Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri Ofisi Personeli
Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.9 Koleksiyon Geliştirme KDDB Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri Ofisi Personeli
Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster
F4.6.10 Referans: KDDB Birim Kütüphaneleri Personeli
KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi
KDDB Referans-İşbirliği Ofisi Personeli
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
OMÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler
İK4.6.1.1 Atıf dizinlerinde yer alan OMÜ adresli yayın sayısı 12 Göster
İK4.6.2.1 Koleksiyona eklenen sesli kitap sayısı 12 Göster
İK4.6.2.2 Birimden faydalanan engelli kullanıcı sayısı 12 Göster
İK4.6.3.1 Talep edilen eğitim sayısı 12 Göster
İK4.6.3.2 Verilen eğitim sayısı 12 Göster
İK4.6.3.3 Verilen eğitim/program ile ilgili yapılan şikayet sayısı (olumsuz geri bildirim) 12 Göster
İK4.6.4.1 Numara tahsisi yapılan materyal sayısı 12 Göster
İK4.6.5.1 Teknik işlemleri bitip dolaşıma çıkan materyal sayısı 12 Göster
İK4.6.6.1 Ulusal basında yer alan OMÜ adresli kupür sayısı 12 Göster
İK4.6.6.2 Yerel basında yer alan OMÜ adresli kupür sayısı 12 Göster
İK4.6.7.1 Kurum içi ödünç verilen materyal sayısı 12 Göster
İK4.6.7.2 Kurum dışına ödünç verilen materyal sayısı (KİTS, TÜBESS Kapsamında) 12 Göster
İK4.6.7.3 Zamanında iade edilmeyen materyal sayısı 12 Göster
İK4.6.7.4 Kaybolan, hasar gören materyal sayısı 12 Göster
İK4.6.8.1 İndirilen tam metin materyal sayısı (makale, tez, kitap, kitap bölümü) 12 Göster
İK4.6.9.1 Sağlanan kaynak sayısının artış oranı 12 Göster
İK4.6.10.1 Kurum dışından gelen taleplerin karşılanma oranı 12 Göster
İK4.6.10.2 Kurum içinden gelen taleplerin karşılanma oranı 12 Göster
İK4.6.10.3 Ortalama termin süresi 12 Göster