Süreç

PP1.2, R0, Mayıs 2019

Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Rektörlükten gelen yazılar (senato kararları, daire başkanlıklarından gelen yazılar vb.)
 • Fakülte/Enstitü/ /Yüksekokul Kurul Kararları
 • Bölüm, program anabilim / ana sanat dallarından gelen talepler
 • Öğrencilerin bireysel talepleri (dilekçe, başvuru formu vb.)
 • Uluslararası öğrenci başvuruları
 • Özel kurumlardan gelen talepler
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Teknolojik altyapı, donanım ve ofis yazılımları
 • İnsan kaynakları
 • EBYS
 • KAYSİS ve yasal mevzuat
 • Öğrenci işleri otomasyonu
 • Eğitim - öğretim faaliyetlerine ilişkin duyuru / bilgilendirmeler
 • Belge  (sınav giriş belgesi, öğrenci belgesi, transkript vb.)
 • Ders görevlendirme yazıları
 • Ders öğrenci listeleri
 • Ders programı
 • Fiziki ve teknik altyapı talep yazıları
 • Ders yoklama belgeleri
 • Sınav/mülakat sonuç belgeleri
 • Ders raporları
 • Staj raporları
 • İntibak komisyonu kararları
 • Öğrenciye özel belgeler
 • Disipline ilişkin kararlar
 • Mezuniyet belgeleri (Diploma, ekleri vb.)
 • Raporlar

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F1.2.1 Bilgilendirme ve duyuru işlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Dekan
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
Öğretim Elemanı
OMÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ
OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
OMÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
OMÜ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ
OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
OMÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI USUL VE ESASLAR
Göster
F1.2.2 Eğitim Öğretim hazırlık işlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Dekan
Fakülte Kurulu
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.2.3 Derslerin Yürütülmesi Öğretim Elemanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.4 Ölçme değerlendirme (özel yetenek, YÖS, tek ders, ara sınav, final, bütünleme, muafiyet, mülakat sınavları) Öğretim Elemanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.5 Staj, işyeri eğitimi ve uygulamalı derslerle ilgili işlemler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Dekan
OMÜ ÖNLİSANS LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ
Göster
F1.2.6 Değişim programları ile ilgili işlemler Dekan
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ
Göster
F1.2.7 Misafir ve özel öğrenci işlemleri Dekan
OMÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
Göster
F1.2.8 Yatay geçiş, çift anadal / yandal, programlar arası geçiş işlemleri Dekan
OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
Göster
F1.2.9 Muafiyet ve intibak işlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
OMÜ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI
Göster
F1.2.10 Öğrenci izin, askerlik, transkript ve diğer belge işlemleri ORT-Öğrenci İşleri Personeli
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.11 Öğrenci itiraz işlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.12 Öğrenci disiplin işlemleri Dekan
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.13 Mezuniyet işlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Dekan
Enstitü Yönetim Kurulu
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Göster
F1.2.14 Uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemler Dekan
OMÜ TIPTA UZMANLIK YÖNERGESİ
OMÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Göster
F1.2.15 Eğitim-öğretim performansı değerlendirme işlemleri Dekan
Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Öğretim Elemanı
OMÜ PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
Göster
F1.2.16 Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili iş ve işlemler
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
Göster
F1.2.17 Düzeltici/İyileştirici faaliyetler
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK1.2.2.1 Hatalı lisansüstü öğrenci kayıt işlemlerinin oranı 12 0.001 Hedefler
İK1.2.2.2 Hatalı veya eksik yapılan ders görevlendirme oranı 12 0.001 Hedefler
İK1.2.2.3 Hatalı yapılan ders kayıt sayısı 12 377 Hedefler
İK1.2.3.1 Hatalı işlem yapılmış sınav sayısı 12 4 Hedefler
İK1.2.3.2 İşlenmeyen ders sayısı (adet/ay) 12 19 Hedefler
İK1.2.5.1 Mevzuata uygun yürütülmediği belirlenen staj, işyeri eğitimi ve uygulamalı derslerin sayısı 12 18 Hedefler
İK1.2.5.2 Yurt dışında staj işlemleri hatalı/eksik yapıldığı için düzeltici işlem yapılan öğrenci sayısı 12 0 Hedefler
İK1.2.6.1 Erasmus değişim programı işlemleri hatalı/eksik yapıldığı için değişim yapamayan öğrenci sayısı 12 0 Hedefler
İK1.2.6.2 Mevlana değişim programı işlemleri hatalı/eksik yapıldığı için değişim yapamayan öğrenci sayısı 12 0 Hedefler
İK1.2.6.3 Farabi değişim programı işlemleri hatalı/eksik yapıldığı için değişim yapamayan öğrenci sayısı 12 0 Hedefler
İK1.2.9.1 Hatalı intibak sayısı 12 13 Hedefler
İK1.2.11.1 Düzeltici faaliyet gerektiren öğrenci itiraz sayısı 12 13 Hedefler
İK1.2.11.2 Yapılan not düzeltme sayısı (adet/yarıyıl) 12 249 Hedefler
İK1.2.11.4 Lisansüstü danışman değişikliği talep eden lisansüstü öğrenci sayısı 12 129 Hedefler
İK1.2.13.1 Hatalı yapılan mezuniyet/diploma işlemi sayısı 12 71 Hedefler