Süreç

PP1.4, R0, Mayıs 2019

Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili kurumların duyuruları ve yazıları
 • Rektörlük yazıları
 • Bireysel başvurular (Personel, Öğrenci)
 • Birimlerden gelen talepler
 • Yurtdışındaki kurumlardan gelen işbirliği talepleri
 • Proje ara ve nihai raporları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis yazılımları
 • İnsan kaynakları
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Üniversitelerarası işbirliği protokolleri (Erasmus, Mevlana, Farabi, Uluslararası İşbirlikleri vb.)
 • Online başvuru sistemi,
 • Öğrenci işleri otomasyonu
 • YÖS başvuru ve yerleştirme sistemi
 • YÖK’ün eğitim-öğretim ve değişim programları ile ilgili yönetmelikleri
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Program Rehberleri
 • Erasmus Uygulama El Kitabı
 • Farabi Uygulama El Kitabı
 • TURNA Sistemi
 • ECAS Sistemi
 • İşbirliği protokolleri
 • Tanıtım materyalleri (broşür, afiş vb.)
 • Duyurular ve bilgilendirmeler
 • Ders bilgi paketi
 • YÖS sınav sonuçları
 • Tanınma belgesi
 • Katılım belgeleri
 • Sertifikalar
 • Öğrenci aday gösterme belgesi
 • Öğrenciye özel dokümanlar
 • Veriler ve raporlar 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F1.4.1 Uluslararası ortak eğitim programlarının açılmasına katkıda bulunmak Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.2 Uluslararası hareketlilik projelerinin üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.3 İşbirliği ve tanıtım faaliyetleri Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.4 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarına destek vermek AKTS-DE Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.5 Erasmus Hareketliliği ile ilgili işlemler Erasmus Birim Koordinatörü
Erasmus Gelen/Giden Personel Sorumlusu
Erasmus Gelen Öğrenci Sorumlusu
Erasmus Giden Öğrenci Sorumlusu
Erasmus Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.6 Mevlana Değişim Programı ile ilgili işlemler Mevlana Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.7 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumunu sağlamak için programlar düzenlemek Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
Uluslararası Öğrenci işleri Personeli
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.8 Değişim programları ile gönderilecek ve gelen öğrencilere oryantasyon programı yapılması Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG)-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.9 Yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavını (OMÜ-YÖS) koordine etmek ve yürütmek OMÜ-YÖS Koordinatörü
OMÜ-YÖS Ofisi Sorumlusu
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.10 Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında gelen/giden gönüllülerle ilgili işlemleri yürütmek Erasmus AGH/Gençlik Programları Sorumlusu
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster
F1.4.11 Üniversitenin İngilizce web sayfasının hazırlanmasına katkıda bulunmak Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü
OMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK1.4.2.1 Hareketlilik faaliyetini gerçekleştiren öğrenci sayısının seçilen öğrenci sayısına oranı 12 0.33 Hedefler
İK1.4.2.2 Öğrenci değişim programlarında kullanılan bütçe oranı 12 0.59 Hedefler
İK1.4.2.3 Personel değişim programlarında kullanılan bütçe oranı 12 0.55 Hedefler
İK1.4.3.4 Şikâyete konu olan işlem sayısı 12 0 Hedefler
İK1.4.9.5 OMÜ-YÖS Sınavına giren öğrenci sayısındaki artış oranı 12 1.51 Hedefler