Süreç

PP4.8, R0, Mayıs 2019

Yapım İşleri Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Yıllık Yatırım Programı
 • Birimler arası Yazışma
 • Yapım İşleri Teknik Şartnamesi
 • Bakım İstek Talep Formu
 • İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı
 • Isı Ölçümleri
 • Proje
 • Periyodik Bakım Planı
 • Tapu
 • Taşınmaz Tahsis Kararları
 • Kamulaştırma Kararı
 • Görev Planı
 • Bitkisel Üretim Planı
 • Birimlerden Gelen Talepler
 • Peyzaj Projesi
 • Mekansal ve Yapısal İhtiyaç Tespiti
 • Taşınmaz Malın Bulunduğu Yer
 • Mevkii ve Sınırları
 • Kamulaştırma Bedeli Tespiti
 • Stratejik Plan
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • İş Talep Yazısı
 • Periyodik Bakımlar
 • Daire Başkanlığının Görevlendirme Yazısı
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis
 • Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS Yasal Mevzuatı
 • Doğalgaz
 • Katı Yakıt ve Akaryakıt
 • Elektrik
 • Su
 • Klima ve Soğutma Sistemleri
 • Astronomik Zaman Rölesi
 • Aydınlatma Malzemeleri
 • Isı merkezi ve Isıtma Sistemleri
 • Mobilya Atölyesi
 • Alüminyum ve PVC Atölyesi
 • Çatı Atölyesi
 • Boya Atölyesi
 • Beton Bordür ve Asfalt Atölyesi
 • İş Makinaları
 • CADD Yazılımları
 • Motorlu Araçlar
 • Bitkisel Üretim
 • Ağaç Atölyesi
 • Keşif metraş ve Proje Programları
 • Ölçme ve Kontrol Ekipmanları
 • Sözleşme
 • Proje Planı
 • Kamulaştırma ile İlgili Bilgi ve Belgeler 
 
 • Proje
 • Fizibilite Raporu
 • Vaziyet Planı
 • Zemin Etüt Raporu
 • Kontrol Raporu
 • Geçici/Kesin Kabul
 • Fiziki Mekân İstatistiki Bilgileri
 • Yapım İşleri İhale Dökümanları
 • Bakım Onarım İstatistikleri ve
 • Raporları
 • Haritalar
 • Ortam Sıcaklığı Ölçümleri
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Temiz İçme Suyu
 • Taşınmaz Cetvelleri
 • Peyzaj Düzenlemesi
 • Bahçe ve Süs Bitkileri
 • Yapım İşlerin Proje ve Şartnameye  Uygun Olarak Tamamlanması
 • Bakım Onarım Yapılan Cİhazların veya Binaların Sağlam Bir Şekilde
 • Teslim Edilmesi
 • Teknik Ölçüm Raporları
 • Kamulaştırma Komisyonu Kuruluması
 • Arsa Bedel Tespiti Tapu
 • İmalat Yapılan Malzemeler
 • Metraş ve Yaklaşık Maliyet
 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.8.1 Etüd, Proj ve Keşif İşleri İnşaat Proje Personeli
Mimari Proje Personeli
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı
Göster
F4.8.2 Yapı Denetim İşleri Yapı Denetim Personeli
Göster
F4.8.3 Makine İşletme Hizmet Araçları ve İş Makinaları Personeli
Hizmet Araçları ve İş Makinaları Sorumlusu
Makina İşletme Ofisi Personeli
Makina İşletme Ofisi Sorumlusu
Makina Proje Ofisi Personeli
Göster
F4.8.4 Isıtma ve Soğutma
Göster
F4.8.5 Elektrik İşletme Elektrik İşletme Ofisi Personeli
Elektrik İşletme Ofisi Sorumlusu
Elektrik İşletme Ofisi Sorumlu Yardımcısı
Elektrik Proje Ofisi Personeli
Göster
F4.8.6 İçme suyu Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Personeli
Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Sorumlusu
Göster
F4.8.7 Kamulaştırma Harita İşlemleri Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli
Göster
F4.8.8 Çevre Düzenleme ve Atölye İşleri Ağaç İşleri Atölyesi Personeli
Ağaç İşleri Atölyesi Sorumlusu
Aluminyum PVC Atölyesi Personeli
Aluminyum PVC Atölyesi Sorumlusu
Beton Bordür Asfalt Atölyesi Personeli
Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Personeli
Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Sorumlusu
Boya Atölyesi Personeli
Boya Atölyesi Sorumlusu
Çatı Atölyesi Personeli
Çatı Atölyesi Sorumlusu
Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlusu
Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlu Yardımcısı
Metal İşleri Atölyesi Personeli
Metal İşleri Atölyesi Sorumlusu
Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Personeli
Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Sorumlusu
Mobilya Atölyesi Personeli
Mobilya Atölyesi Sorumlusu
Orman Birimi Personeli
Orman Birimi Sorumlusu
Peyzaj Proje Ofisi Personeli
Göster
F4.8.9 Hizmet ve Yapım İhale işleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK4.8.1.1 Yüklenici firmanın projeyi zamanında teslim etmeme oranı 12 0.88 Hedefler
İK4.8.1.3 Yapılan işlerin planlanan sürede tamamlanamaması sayısı 12 7 Hedefler
İK4.8.1.4 İş kazası sayısı 12 0 Hedefler
İK4.8.1.5 Ruhsatlı bina oranı 12 1 Hedefler
İK4.8.5.1 Elektrik kesintisi yaşanan süre (gün) 12 0 Hedefler
İK4.8.5.2 Jeneratör vb sistemler devreye girmediği süre (gün) 12 0 Hedefler
İK4.8.6.1 Su kesintisi yaşanan süre (gün) 12 0 Hedefler
İK4.8.6.2 Su iletim problemlerinden dolayı sağlıklı su verilemeyen süre (gün) 12 0 Hedefler
İK4.8.8.1 Planlanan imalat süresinin aşıldığı imalat sayısı 12 7 Hedefler