Süreç

PP2.2, R0, Mayıs 2019

Bilgi Transferi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim istekleri
 • Üniversite üst yönetiminin talepleri
 • Birimlerden gelen talepler
 • Çeşitli kurum/kuruluş, birim ve kişilerden gelen tanıtım istekleri
 • Araştırmacı ve akademisyenlerden gelen bilgilendirme istekleri
 • Sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği istekleri
 • Bölge firmalarının AR-GE ve inovasyon ihtiyaçları
 • Akademisyenlerden gelen buluş bildirimleri
 • Patent başvuruları
 • İş fikirleri ve önerileri
 • 1909 ve 1910 kodlu Proje teklifleri
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı
 • İnsan kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Bölgede yer alan sanayi kuruluşları ve şirketler
 • KBS
 • Eğitim, tanıtım ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere üniversitenin sağladığı altyapı imkânları
 • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu
 • OMU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü
 • Katılım Belgesi
 • Başarı Belgesi
 • Sertifika
 • SEM yönetim kurulu kararları
 • Patent başvuruları
 • Çağrılar ve duyurular
 • Sanayi destekli proje kontratları
 • Kuluçkaya kabul edilmiş şirketler
 • Lisanslar
 • Sözleşmeler
 • İstatistikler
 • Katkı payı dağıtımı ile ilgili düzenlenen belgeler
 • Görevlendirme belgeleri
 • Patentler
 • Bilimsel Rapor
 • Bilimsel Görüş

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F2.2.1 Bilgilendirme ve Duyuru İşlemleri Dekan
OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.2 Yaygın Eğitim Faaliyetleri
OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.3 Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Faaliyetleri
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.4 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
OMÜ 1924-KODLU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.5 Şirketleşme ve Girişimcilik
Göster
F2.2.6 Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili iş ve işlemler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
Göster
F2.2.7 Düzeltici/İyileştirici faaliyetler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler
İK2.2.2.1 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi standartlarına uygun olmayan sertifikasyon kursu oranı 12 Göster
İK2.2.2.2 Planlandığı halde gerçekleştirilemeyen eğitim sayısı 12 Göster
İK2.2.2.3 SEM eğitim programlarından memnuniyet düzeyi 12 Göster
İK2.2.3.1 Danışmanlık sözleşmeleri ile ilgili şikayet sayısı 12 Göster
İK2.2.3.2 Eğitim sözleşmeleri ile ilgili şikayet sayısı 12 Göster
İK2.2.3.3 Sorun yaşanan kontratlı proje sayısı 12 Göster
İK2.2.3.4 Hukuki sürece girmiş danışmanlık/eğitim/kontratlı ar ge sayısı 12 Göster
İK2.2.3.5 Hatalı/eksik imzalanan sözleşme sayısı 12 Göster
İK2.2.3.6 Geç/eksik ödeme yapılan danışmanlık/eğitim/kontratlı Ar-Ge sayısı 12 Göster
İK2.2.4.1 Olumlu sonuçlanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım oranı 12 Göster