Süreç

PP2.2, R0, Mayıs 2019

Bilgi Transferi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim istekleri
 • Üniversite üst yönetiminin talepleri
 • Birimlerden gelen talepler
 • Çeşitli kurum/kuruluş, birim ve kişilerden gelen tanıtım istekleri
 • Araştırmacı ve akademisyenlerden gelen bilgilendirme istekleri
 • Sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği istekleri
 • Bölge firmalarının AR-GE ve inovasyon ihtiyaçları
 • Akademisyenlerden gelen buluş bildirimleri
 • Patent başvuruları
 • İş fikirleri ve önerileri
 • 1909 ve 1910 kodlu Proje teklifleri
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı
 • İnsan kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Bölgede yer alan sanayi kuruluşları ve şirketler
 • KBS
 • Eğitim, tanıtım ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere üniversitenin sağladığı altyapı imkânları
 • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu
 • OMU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü
 • Katılım Belgesi
 • Başarı Belgesi
 • Sertifika
 • SEM yönetim kurulu kararları
 • Patent başvuruları
 • Çağrılar ve duyurular
 • Sanayi destekli proje kontratları
 • Kuluçkaya kabul edilmiş şirketler
 • Lisanslar
 • Sözleşmeler
 • İstatistikler
 • Katkı payı dağıtımı ile ilgili düzenlenen belgeler
 • Görevlendirme belgeleri
 • Patentler
 • Bilimsel Rapor
 • Bilimsel Görüş

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F2.2.1 Bilgilendirme ve Duyuru İşlemleri Dekan
OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.2 Yaygın Eğitim Faaliyetleri
OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.3 Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Faaliyetleri
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.4 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
OMÜ 1924-KODLU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ
Göster
F2.2.5 Şirketleşme ve Girişimcilik
Göster
F2.2.6 Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili iş ve işlemler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
Göster
F2.2.7 Düzeltici/İyileştirici faaliyetler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK2.2.2.1 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi standartlarına uygun olmayan sertifikasyon kursu oranı 12 1 Hedefler
İK2.2.2.2 Planlandığı halde gerçekleştirilemeyen eğitim sayısı 12 9 Hedefler
İK2.2.2.3 SEM eğitim programlarından memnuniyet düzeyi 12 81.3 Hedefler
İK2.2.3.1 Danışmanlık sözleşmeleri ile ilgili şikayet sayısı 12 0 Hedefler
İK2.2.3.2 Eğitim sözleşmeleri ile ilgili şikayet sayısı 12 0 Hedefler
İK2.2.3.3 Sorun yaşanan kontratlı proje sayısı 12 2 Hedefler
İK2.2.3.4 Hukuki sürece girmiş danışmanlık/eğitim/kontratlı ar ge sayısı 12 0 Hedefler
İK2.2.3.5 Hatalı/eksik imzalanan sözleşme sayısı 12 4 Hedefler
İK2.2.3.6 Geç/eksik ödeme yapılan danışmanlık/eğitim/kontratlı Ar-Ge sayısı 12 0 Hedefler
İK2.2.4.7 Toplam paten/endüstriyel tasarım/faydalı model sayısı 12 38 Hedefler