Süreç

PP5.3, R0, Mayıs 2019

Paydaş İlişkileri Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Birimler arası yazışma
 • Kurumlar arası yazışma
 • Bireysel başvurular
 • Toplantı tutanakları
 • CİMER, BİMER ve Bilgi Edinme Talepleri
 • Gözden geçirme çıktıları
 • Anketler
 • Geri Bildirim Formu
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS-Yasal Mevzuat
 • KALEM-Geri Bildirim Modülü
 • Web Sayfası
 • Geri Bildirim Noktaları Kutuları
 • Geri bildirim kaydı
 • Geri bildirim raporları
 • Memnuniyet raporları
 • Geri bildirim formu

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F5.3.1 Paydaş geri bildirimlerinin alınması Rektör Yardımcısı
Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
KALEM
PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu (Online)
Göster
F5.3.2 Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Rektör Yardımcısı
ORT-Süreç Koordinatörü
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
Göster
F5.3.3 Geri Bildirim Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Paydaşlara Bilgi Verilmesi Rektör Yardımcısı
Göster
F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi Rektör Yardımcısı
OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK5.3.1.1 Alınan talep/öneri sayısı 12 758 Hedefler
İK5.3.1.3 Alınan şikayet sayısı 12 300 Hedefler
İK5.3.2.1 Geç/yanlış değerlendirme sebebiyle sonuçlandırılamayan başvuru sayısı 12 0 Hedefler
İK5.3.3.1 Tamamlanamayan geri bildirim sayısı 12 29 Hedefler
İK5.3.3.2 İşlem tamamlandığı bilgisi verilmeyen başvuru sayısı 12 0 Hedefler
İK5.3.3.3 Ara bilgilendirme yapılması gerektiği halde ara bilgilendirme yapılmayan başvuru sayısı 12 0 Hedefler
İK5.3.4.1 Etkin olmayan geri bildirime dayalı düzeltici faaliyet/iyileştirme sayısı 12 0 Hedefler
İK5.3.4.2 Öğrenci memnuniyet düzeyi 12 79.22 Hedefler
İK5.3.4.3 Hasta/hasta yakını memnuniyet düzeyi 12 156 Hedefler
İK5.3.4.4 Akademik personel memnuniyet düzeyi 12 81.75 Hedefler
İK5.3.4.5 İdari personel memnuniyet düzeyi 12 79.44 Hedefler