Süreç

PP5.2, R0, Mayıs 2019

Kalite Yönetimi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Birimler arası yazışma
 • Kurumlar arası yazışma
 • Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı
 • Stratejik Plan
 • Kurumsal Değişken Listesi
 • Kurumsal Değişken Verileri
 • Proses Planı
 • Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi
 • Kalite Komisyonu Kararları
 • Görev tanımları
 • Organizasyon şemaları
 • Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları
 • Süreç Yönetimi Güncelleme Formu
 • KIDR sonuçları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS-Yasal Mevzuat
 • E-Bütçe otomasyon Sistemi
 • KALEM yazılımı
 • Süreç Yönetim Sistemi
 • Geri Bildirim Yönetim Sistemi
 • Web Sayfası
 • Stratejik Plan
 • Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu
 • Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler)
 • İyileştirme Eylem Planı
 • Eylem Planı İzleme Raporu
 • KALEM raporları
 • Birim Öz Değerlendirme Raporları
 • Birim Geri Bildirim Raporu
 • KİDR
 • Komisyon Kararları
 • Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları
 • Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F5.2.1 Stratejik Yönetimin Koordinasyonu Rektör Yardımcısı
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
Göster
F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi Rektör Yardımcısı
OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
Kalite El Kitabı
Göster
F5.2.3 Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sisteminin İzlenmesi Rektör Yardımcısı
OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
Kalite El Kitabı
Göster
F5.2.4 Kalite Geliştirme Rektör Yardımcısı
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
Göster
F5.2.5 Kurumsal veri toplama ve izleme Rektör Yardımcısı
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
Göster
F5.2.6 Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
Göster
F5.2.7 Geri Bildirim İzleme ve Değerlendirme Rektör Yardımcısı
OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
Göster
F5.2.8 Doküman Kontrolü
OMÜ DÖKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler
İK5.2.1.1 Performans göstergesi hedefi veri girişini yapmayan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.1.2 Eksik/hatalı veri girişi yapan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.1.3 Stratejik hedefine ulaşamamış birim sayısı 12 Göster
İK5.2.2.1 Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı 12 Göster
İK5.2.2.2 Yeni tanımlanan risk sayısı 12 Göster
İK5.2.2.3 Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı 12 Göster
İK5.2.2.4 Tanımlanan fırsat sayısı 12 Göster
İK5.2.3.1 Tamamlanamayan eylem sayısı (adet/yıl) 12 Göster
İK5.2.3.2 İç tetkik gerçekleştirilemeyen birim sayısı 12 Göster
İK5.2.3.3 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına mazeretsiz katılmama sayısı 12 Göster
İK5.2.3.4 Eylem planlarını iletmeyen birim sayısı 12 Göster
İK5.2.3.5 Eylem planlarını uygulamayan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.3.6 Dış paydaşlarla birlikte yapılan kalite komisyonu toplantısı sayısı 12 Göster
İK5.2.4.1 Akredite laboratuvar sayısı 12 Göster
İK5.2.4.2 Akredite program sayısı 12 Göster
İK5.2.4.3 Kalite kültürünü artırmak için yapılan etkinlik sayısı 12 Göster
İK5.2.5.1 Kalite elçisi değişen birim sayısı 12 Göster
İK5.2.5.2 Yanlış tanımlanan kurumsal değişken sayısı 12 Göster
İK5.2.5.3 Eksik/hatalı giriş yapan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.5.4 Verilen sürede girişlerini tamamlamayan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.6.1 Ortalama performansın altında kalan birim sayısı 12 Göster
İK5.2.6.2 URAP Dünya Sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.3 Webometrics sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.4 SCOPUS (SCIMAGO) sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.5 USNEWS sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.6 Times Higher Education (THE) sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.7 LEIDEN sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.8 Web Of Sciences (RUR) sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.9 QS sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.10 NTU sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.11 CWUR sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.12 ARWU sıralaması 12 Göster
İK5.2.6.13 Program ortalamasından daha düşük eğitim öğretim performansına sahip öğretim elemanı 12 Göster
İK5.2.7.1 Uygunsuzluk/uygun olmayan iş ve hizmet sayısı 12 Göster
İK5.2.7.2 Etkin olmayan düzeltici/iyileştirici faaliyet sayısı 12 Göster
İK5.2.7.3 Şikayet sayısı 12 Göster
İK5.2.7.5 İstek/Öneri sayısı 12 Göster
İK5.2.7.6 Memnuniyet belirten geri bildirim sayısı 12 Göster
İK5.2.8.1 Revize edilen doküman sayısı 12 Göster
İK5.2.8.2 Yeni eklenen doküman sayısı 12 Göster
İK5.2.8.3 İptal edilen doküman sayısı 12 Göster