Süreç

PP4.3, R0, Mayıs 2019

İnsan Kaynakları Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • İlan
 • Birimlerle Yapılan Yazışmalar
 • Dilekçe ve Başvuru Evrakları
 • DPB ve YÖK’ten Kadro talebi
 • Kurum/Kuruluşlarla yapılan Yazışmalar
 • Eğitim Plan ve Programı
 • İlgili Yönetim Kurulu Kararı
 • Kurum/Kuruluşlarla Yapılan  Protokoller (f3)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  Araştırması Yazısı
 • Görevlendirme Yazısı
 • Ön İnceleme Raporu
 • Ek Ders Beyannamesi
 • Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Listesi
 • Yolluk Bildirim Formu
 • Fazla Çalışma Puantajı Formu
 • Kesintilere İlişkin Listeler (SGK,Vergi,BES,Sendika;Kefalet,Kişi  Borcu,İcra Vs.)
 • Toplu İş Sözleşmesi
 • Atama Onayı
 • SGK işe giriş-işten ayrılış bildirgesi
 • Jüri Ödeme Beyannamesi
 • Rapor/İzin Formları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis   yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Yasal Mevzuat
 • ÜNİPA Yazılımı
 • HİTAP Yazılımı
 • TODAİE Yazılımı
 • İŞKUR Yazılımı
 • ÖSYM Yazılımı
 • YÖKSİS
 • E-Uygulama (DPB Otomasyon Sistemi)
 • Fiziki Mekân
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim  Sistemi
 • Mali Yönetim Sistemi (MYS)
 • DMİS
 • Atama Onayı
 • Sözleşme
 • Tebliğ ve İlan
 • Göreve Başlama ve Görevden   Ayrılış Yazısı
 • Kurum/Kuruluşlarla Yapılan   Yazışmalar
 • Eğitim Plan ve Programı
 • Personel Hizmet Belgesi
 • Katılım/ Başarı Belgesi
 • Eğitim Raporları
 • Sınav ve Mülakat
 • Hizmet Dökümü Belgesi
 • Ön İnceleme Raporu
 • Soruşturma Raporu
 • Ödeme Emri Belgesi
 • Muhasebe İşlem Fişi
 • SGK Bildirgeleri
 • Muhtasar Beyanname
 • Maaş ve Ücret Bordroları
 • Çeşitli Ödemeler Bordrosu
 • Banka Listesi
 • Kesintilere ilişkin listeler (SGK,Vergi,BES,Sendika; Kefalet,Kişi Borcu,İcra Vs.)

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.3.1 Atama Faaliyeti Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB Atama İşlemleri Birim Sorumlusu
PDB Atama İşlemleri Birim Yöneticisi
PDB Atama Ofisi Personeli
PDB İlan ve Başvuru İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Kadro İşlemleri Ofisi Personeli
OMÜ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
Göster
F4.3.2 Emeklilik ve Görevden Ayrılma Faaliyeti (Özlük işlemleri) Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB Ayrılış İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu
PDB Özlük İşlemleri Birim Yöneticisi
Göster
F4.3.3 Personel Görevlendirme Faaliyetleri Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Sorumlusu
PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Yöneticisi
PDB Ders Görevlendirme İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Ofisi Personeli
ORT-İnsan Kaynakları Personeli
OMÜ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
Göster
F4.3.4 Özlük İşlemleri Faaliyetleri (Terfi ve İzin işlemleri) Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB İzin İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu
PDB Özlük İşlemleri Birim Yöneticisi
PDB Terfi İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Özlük İşlemleri Personeli
ORT-İnsan Kaynakları Personeli
OMÜ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
OMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ
Göster
F4.3.5 Eğitim Faaliyetleri Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB Hizmet İçi Eğitim Ofisi Personeli
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu
Eğitim Kurulu
ORT-İnsan Kaynakları Personeli
OMÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
OMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ
Göster
F4.3.6 İdari Personel Sınav Destek Hizmetleri Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu
PDB Sınav Destek Hizmetleri Ofisi Personeli
Sınav Komisyonu
OMÜ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
Göster
F4.3.7 İnsan Kaynakları Planlama Faaliyetleri Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi
PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu
PDB İnsan Kaynakları Planlama Ofisi Personeli
OMÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ
Göster
F4.3.8 Disiplin İşlemleri Faaliyetleri Genel Sekreter
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PDB Disiplin İşlemleri Ofisi Personeli
PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu
PDB Özlük İşlemleri Birim Yöneticisi
ORT-İnsan Kaynakları Personeli
OMÜ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ
OMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ
Göster
F4.3.9 Bordro İşlemleri Genel Sekreter
Rektör
Rektör Yardımcısı
Maaş Tahakkuk Birimi Personeli
Maaş Tahakkuk Birimi Yöneticisi
ORT-İnsan Kaynakları Personeli
ORT-Özlük Tahakkuk Personeli
OMÜ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK4.3.1.1 Süresi içinde gerçekleştirilemeyen atama sayısı 12 10 Hedefler
İK4.3.2.1 Görevden ayrıldığı halde birimlerden ve otomasyon sistemlerinden ilişiği kesilmemiş personel sayısı 12 1 Hedefler
İK4.3.2.2 Merkez ve Yüksekokul Müdürlerinin görev süresi bitiminin takibinde tekrar ataması veya başka personelin görevlendirilmesi yapılmamış kadro sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.3.1 Birimlerin personel ihtiyacı taleplerine personel yetersizliği nedeni ile görevlendirilemeyen personel sayısı 12 25 Hedefler
İK4.3.4.1 İzin hakkı olmadığı halde sistemsel aksaklık nedeniyle izin kullanan personel sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.5.1 Planlanmadığı halde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısı 12 6 Hedefler
İK4.3.5.2 Planlanıp gerçekleştirilmeyen hizmet içi eğitim sayısı 12 17 Hedefler
İK4.3.5.3 Hizmet içi eğitime katılan personel ile ilgili müşteri memnuniyeti oranı 12 84 Hedefler
İK4.3.5.4 Karşılanamayan hizmet içi eğitim talebi sayısı 12 50 Hedefler
İK4.3.5.5 Hizmet içi eğitimler ile ilgili gelen şikayet sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.6.1 Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları ile ilgili gelen şikayet sayısı 12 1 Hedefler
İK4.3.7.1 Karşılanan birim personel ihtiyacı sayısı 12 11 Hedefler
İK4.3.7.2 Talep edilen yer değişikliği sayısı 12 17 Hedefler
İK4.3.8.1 Disiplin işlemleri yürütülen personel sayısı 12 290 Hedefler
İK4.3.9.1 Maaşları zamanında ödenemeyen birim sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.9.2 İşe giriş bildirgesi zamanında yapılmayan personel sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.9.3 İşten çıkış bildirgesi zamanında yapılmayan personel sayısı 12 1 Hedefler
İK4.3.9.4 Prim bildirgesi zamanında yapılmayan birim sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.9.5 Zamanında bildirilmeyen iş kazası sayısı 12 1 Hedefler
İK4.3.9.6 Zamanında bildirilmeyen rapor sayısı 12 0 Hedefler
İK4.3.9.7 İcra dairesinden gelen tekid yazı sayısı 12 0 Hedefler