Süreç

PP4.5, R0, Mayıs 2019

Destek Hizmetleri Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Taşınmaz Tahsis ve Devir Protokolü
 • Tapu Kaydı
 • Araç Talep Formları (Kampus içi, İl içi, İl dışı)
 • Personel Başvurusu
 • Araç Bakım Talep Formu
 • Posta/Kargo Gönderisi
 • Kiralama Ihale Onay Formu
 • Araç Tanıtım Formu
 • Konut Tahsis Talep Beyannamesi
 • Ziyaret ve Giriş Talebi
 • Telefon Çağrıları
 • Görev Planı
 • Birimlerarası Yazışmalar
 • Görev Tanım Formu
 • Nöbet Çizelgeleri
 • Kurumlararası Yazışmalar
 • Özel Güvenlik Görev Planı
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS-Yasal Mevzuat
 • Kampus İzleme Merkezi
 • Kamera Sistemleri
 • İhbar Hattı
 • Motorlu Araçlar
 • Araç Bakım Istasyonu
 • Güvenlik Ekipmanları
 • Temizlik Araçları
 • Araç Takip
 • Tur Kontrol Sistemi
 • Temizlik Malzemeleri Sistemi
 • e Bütçe
 • MYS Harcama Yönetim Sistemi 
 • Taşınmaz Cetvelleri
 • Taşıt Görev Emri
 • Araç Bakım-Onarım Formu
 • Araç Malzeme İstek Formu
 • Hobi bahçesi tahsis kararı
 • Taşıt Tanıtım Kartı
 • Kamera Görüntü Kayıtları
 • Lojman Tahsis Belgesi
 • Olay Tutanağı     
 • Ziyaretçi Kayıtları
 • Temizlik Kontrol Çizelgeleri
 • Devir Teslim Defteri Kayıtları
 • Kargo Teslim Tutanağı
 • Posta Alındısı
 • İhale Komisyon Kararı
 • İhale Onayı
 • İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı
 • Kurumlararası Yazışmalar
 • Araç Takip Sistemi Verisi
 • Tahsis Kararı
 • Kamu Konutları Giriş Tutanağı (6 sayılı cetvel)
 • Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı (8 sayılı cetvel)
 • Ödeme Emri -Harcama Talimatı

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.5.1 Taşınmazların Yönetimi Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İMİD Lojman Yönetim Ofisi Personeli
İMİD Lojman Yönetim Ofisi Sorumlusu
Rektör
Rektör Yardımcısı
İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Personeli
İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Sorumlusu
İMİD Taşınmazlar Birim Yöneticisi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
OMÜ HOBİ BAHÇELERİ YÖNERGESİ
OMÜ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ
OMÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F4.5.2 Koruma ve Güvenlik Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İMİD Koruma ve Güvenlik Birimi Yöneticisi
Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Grup Şefi
İMİD Koruma ve Güvenlik İdari Personeli
Koruma ve Güvenlik İzleme Grup Şefi
Koruma ve Güvenlik İzleme Ofis Güvenlik Şefi
İMİD Koruma ve Güvenlik İzleme Personeli
Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Grup Şefi
Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Ofis Güvenlik Şefi
İMİD Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Personeli
Rektör
Rektör Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
OMÜ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
Göster
F4.5.3 Araç İşletme İMİD Araç İşletme Birimi Yöneticisi
Araç İşletme İdari Ofisi Personeli
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Başşoför
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
ORT-Şoför
OMÜ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ
OMÜ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
Göster
F4.5.4 Posta ve Kargo Hizmetleri İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi
İMİD Posta Hizmetleri Ofis Personeli
İMİD Posta Hizmetleri Ofis Sorumlusu
İMİDB İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Sorumlusu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
Göster
F4.5.5 Temizlik Hizmetleri İMİD Destek Hizmetleri Personeli
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
ORT-Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli
İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Personeli
İMİDB İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Sorumlusu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
ORT-Sıfır Atık Bina Bakım-Onarım Sorumlusu
ORT-Sıfır Atık Birim Odak Noktası
ORT-Sıfır Atık Kat Sorumlusu
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler
İK4.5.1.1 İptal edilen ihale sayısı 12 Göster
İK4.5.1.2 Kiralanan taşınmazlar için gelen şikâyet sayısı 12 Göster
İK4.5.1.3 Kantin Kafeteryalarda yapılan denetimlerde bulunan olumsuzluk sayısı 12 Göster
İK4.5.2.1 Zamanında gerçekleşmeyen devriye sayısı 12 Göster
İK4.5.2.2 Müdahale edilemeyen çağrı sayısı 12 Göster
İK4.5.2.3 Trafik kazası sayısı 12 Göster
İK4.5.2.4 Öğrenci olayları (protesto, bildiri ve basın açıklaması) sayısı 12 Göster
İK4.5.2.5 Asayiş olayları (hırsızlık, yaralama vb) sayısı 12 Göster
İK4.5.2.6 Açık bırakılan kapı, pencere, su ve elektrik tutanak sayıları 12 Göster
İK4.5.3.1 Hizmet sırasında oluşan trafik kazalarının sayısı 12 Göster
İK4.5.3.2 Hizmet sırasında oluşan trafik kazalarındaki kusurlu şoför sayısı 12 Göster
İK4.5.3.3 Araç takip sisteminde tespit edilen uygunsuzluk sayısı 12 Göster
İK4.5.4.1 Zamanında gönderilmeyen giden kayıtlı posta sayısı 12 Göster
İK4.5.5.1 Temizlik memnuniyet anketi sonuçlarındaki olumsuz cevap sayısı 12 Göster
İK4.5.5.2 Temizlik kontrol formlarında karşılaşılan eksiklik sayısı 12 Göster