GZFT (SWOT) Analizi

GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri
 • Karadeniz Bölgesinin en büyük sağlık araştırma ve uygulama merkezlerine sahip olunması 
 • Uluslararası öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olması
 • Araştırma ve eğitim alt yapısı güçlü, barınma, beslenme, kültürel ve sosyal imkânları geniş doğal, huzurlu ve güvenli kampüslerin varlığı  
 • Güçlü bir uzaktan eğitim sisteminin olması
 • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile güçlü işbirliklerinin varlığı  
 • Eğitim programlarının çeşitliliği
 • Üniversitemizde aktif TEKNOPARK’ın bulunması
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası proje yapabilecek yeterli öğretim elemanının olması
 • Yöneticilerin ulaşılabilir olması
 • Karar alma mekanizmalarında çoksesliliği destekleyen demokratik yönetim anlayışı
 • Üniversite dış paydaş iletişimini sağlayan danışma kurulunun aktif ve etkin olması
Fırsatlar Tehditler

Strateji - GZFT (SWOT) Matrisi

GT Stratejileri FZ Stratejileri
GF Stratejileri TZ Stratejileri